KNBF og BV kårer Årets båtkommune på Sjøen for Alle

Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) ønsker økt fokus på hva kommunene gjør for å tilrettelegge for båtlivet – og under Sjøen for Alle kåres årets første «Årets båtkommune» for 2017 - i samarbeid med Båtens Verden.


Det hele finner sted på scenen i aktivitetshallen (E) lørdag 25. mars klokken 12:00.

Det er KNBF og juryen bestående av Båtens Verden, Telenor Kystradio, Kystverket og Norboat som har funnet årets verdige vinner, etter en omfattende spørreundersøkelse blant 274 kystkommuner.

De viktigste parameterne har vært om kommunen involverer båteiere og båtforeningene i forkant av politiske beslutninger, om det blir gjennomført tilfredsundersøkelser, at det er tilstrekkelig opplagsplasser, ventetid på båtplass, avfallsplan og hvordan skjærgården er tilrettelagt. Viktige kriterier som enten berører gjestende båter eller innbyggerne og båtbrukerne i kommunen.

– KNBF har jobbet aktivt for å få båtlivet på dagsorden sentralt og i ulike kystkommuner, for at de skal legge til rette for fritidsbåtliv. Som et ledd i dette blir Årets Båtkommune kåret for første gang i Norge – og blir en årlig begivenhet. Vi ønsker å hedre kystkommuner som gjør en innsats i tilrettelegging for båtfolket. Ordføreren i vinnerkommunen blir invitert til messen for å fortelle om arbeidet som er gjort. Og magasinet Båtens Verden vil følge opp med en større reportasje – slik at også andre kommuner kan bli inspirert og motivert, forteller kommunikasjonssjef i KNBF, Geir Giæver.