Ny utgiver av SEILAS

Etter en omfattende anbudsprosess har Kongelig Norsk Seilforening (KNS) valgt VB Media AS og Båtens Verden som ny utgiver av SEILAS.

 

Dermed skal et av verdens eldste seilmagasiner fornyes og rendyrkes som et eksklusivt magasin for medlemmene av Norges største seilforening. Etter et års lang prosess har KNS valgt å innlede samarbeid med VB Media, som allerede utgir Båtens Verden og Båtglede-avisene for Norboat. I tillegg valgte Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) Båtens Verden som sin mediepartner fra 2016.

– Vi skal utvikle SEILAS til å bli et fyldig, innholdsrikt og unikt magasin for medlemmene. Leserne skal få et dypere innblikk i KNS sine aktiviteter, medlemmer, regattaer, medarbeidere og fasiliteter. Stoffmiksen vil spenne fra portretter til prøveseilinger og tester av båter og utstyr, men forankret i KNS, forteller ansvarlig redaktør Vetle Børresen.

Til høsten
SEILAS er planlagt utgitt fire ganger i året med sideantall på mellom 64 og 84 sider, og vil bli levert hjem til alle KNS-medlemmer. Generalsekretær i KNS, Anders Kristensen, gleder seg virkelig til å presentere nye SEILAS for sine medlemmer. Første utgave kommer i november.

– SEILAS skal bli en stor bidragsyter som vil binde medlemmene tettere til KNS. Vi skal gi medlemmene et personlig magasin hvor vi inviterer alle til å bidra. Terskelen for å komme på trykk skal være lav, sier generalsekretæren.

111 år gammelt
KNS’ store merkevare SEILAS ble stiftet i 1906, og de første årene ga de selv ut magasinet. Etter hvert ble bladet så stort at utgivelsen ble satt bort til profesjonelle. Fra høsten 2017 har KNS valgt å satse på VB Media og Båtens Verden.

– Gjennom denne lange prosessen har deres samarbeidsvilje, villighet til endring og evne til å forstå KNS’ behov for tilpasning og endrede forhold vært viktig for oss. Vi gleder oss stort til dette samarbeidet, forteller Kristensen.

Den nye SEILAS-redaktøren, Vetle Børresen, var 12 år da han startet Båtens Verden sammen med to kamerater hjemme i Fredrikstad, for elleve år siden. Med seg har han mangeårig KNS-medlem og seilredaktør Bjørn Eckhardt, som sammen med ni andre entusiastiske medarbeidere, grafikere og journalister gleder seg til å ta fatt på og forme KNS’ «SEILAS» for fremtiden.

Avtalen er gjeldende fra 1. november.

 
Bilde over:
Gleder seg til samarbeidet: F.v. generalsekretær i KNS, Anders Kristensen skal samarbeide med VB Media, her representert ved Vetle Børresen og Bjørn Eckhardt.