KNBF og Båtens Verden utvider samarbeidet

Fra 2019 vil 39.000 KNBF-medlemmer få tre utgaver av Båtens Verden som en del av medlemskapet.Ansvarlig redaktør i Båtens Verden, Vetle Børresen, generalsekretær Endre Solvang og kommunikasjonsrådgiver Tom Christer Ruud.

I 2016 valgte Norges største landsdekkende interesseorganisasjon for fritidsbåtbrukere, Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF), Båtens Verden som sin mediepartner. Etter tre vellykkede år utvides den omfattende mediapartneravtalen. Fra neste år vil medlemmene få tilsendt 3 utgaver istedenfor 2, og magasinet blir en enda viktigere kommunikasjonskanal og medlemsfordel.

Den nye utgaven vil komme i forkant av Norges største båtmesse, Sjøen for Alle i mars. Dermed blir Båtens Verden nr. 2 (mars), nr. 4 (mai) og nr. 6 (september) KNBF-utgaver.

Gjennom mediapartneravtalen skal Båtens Verden samarbeide om å understøtte visjonen om et bedre båtliv. KNBF disponerer blant annet faste sider i Båtens Verdens syv årlige utgaver og avtalen omfatter også et redaksjonelt samarbeid. – Vår visjon har helt siden starten vært å lage hele Norges lokale båtblad. Et magasin som skal gi inspirasjon og glede, og få frem mangfoldet i båtlivet. Gjennom KNBFs store nettverk får vi tilgang til gode historier, ildsjeler, unike båtforeninger - og vi får nye impulser. Vi gleder oss stort til å fortsette det gode samarbeidet med KNBF og deres syv regioner over hele landet, forteller Båtens Verdens ansvarlige redaktør, Vetle Børresen.

KNBF opplever god vekst, og har doblet antall medlemmer de siste åtte år. I dag teller KNBF 45.000 medlemmer fordelt på 360 medlemsforeninger, samt personlige medlemmer.
– Jeg ser frem til å jobbe videre med Båtens Verden og fortsette det gode samarbeidet som allerede er etablert. Avtalen sikrer oss en partner med solid kompetanse innen flere typer kommunikasjonstjenester, og som kan bidra til å synliggjøre viktigheten av arbeidet som gjøres i KNBF. Ikke minst får medlemmene våre tre utgaver i hånden av Båtens Verden hvert år, med masse godt stoff om fritidsbåtliv fra hele landet, forteller kommunikasjonsrådgiver Tom Christer Ruud i KNBF.Båtens Verden utgis 7 ganger årlig. 3 av disse blir nå KNBF-utgaver og medlemsfordel for 39.000 KNBF-medlemmer.