Om Båtens Verden

Hele Norges båtblad


Bilde: Noen av oss som jobber med Båtens Verden under Sjøen for Alle-messen 2017. F.v. Inge Reidar "Astor", Jakob, Vetle, Håkon, Mathias og Kristian

Båtens Verden har som ambisjon å være hele Norges båtblad, og utgis syv ganger årlig. Stoffmiksen spenner fra brukt- og nybåttester, reisereportasjer, utstyrstester, praktiske artikler og intervjuer med båtfolk og bransjen - for å nevne noe. I hver utgave har vi også en egen seksjon om seiling - "Seiling i Båtens Verden".

Takket være vår brede, folkelige stoffmiks har Båtens Verden blitt et populært magasin som har som mål å gi båtglede, inspirasjon og tips til båtinteresserte.

Båtens Verden ble etablert i 2006, og har siden den gang utviklet konseptet og økt i både sideantall og frekvens. I dag består redaksjonen av båteiere med ulik bakgrunn, noe som gir en stoffmiks som favner bredt og som appellerer til både kvinner og menn - med brukt eller ny båt.


Litt av mannskapet under Båter i Sjøen-messen, september 2017.

Båtens Verden er fra 1. april 2016 offisiell mediepartner med Norges største interesseorganisasjon for fritidsbåtbrukere, Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF). Tre ganger årlig (hhv. nr. 2, 4 og nr. 6) får deres 35 000 medlemmer tilsendt bladet i posten.

Båtens Verden utgis av VB Media AS - et maritimt forlag som også utgir SEILAS og Båtglede-avisene.
Historien i korte trekk:

2006: Etablert av tre 12-åringer fra Fredrikstad den 25. mars. Første utgave ble trykket på laserskriver i femti eksemplarer og kom til sommerferien. I oktober ble nr. 2-2006 trykket i 500 eksemplarer på trykkeri og solgt i lokale matbutikker i helgene. Formatet var A5, og bladet var på 32 sider.

2007: Båtens Verden ga ut tre utgaver - og salget foregikk på matbutikker med egen stand, og under "Sjøen for alle"- og "Båter i sjøen"-messene.

2008: Vi øker formatet - størrelsen på magasinet - fra A5 til A4, og gir ut tre utgaver.

2009: Vi utgir fortsatt tre utgaver, og sideantallet vokser jevnt og trutt fra utgave til utgave. I oktober 2009 er magasinet på 64 sider.

2010: Båtens Verden får endelig distribusjonsavtale med Interpress - som gjør at magasinet blir solgt gjennom Narvesen, kiosker og matbutikker over hele landet. Dermed kunne vi pakke ned standdisken fra matbutikkene i Fredrikstad og satse mer nasjonalt. I den anledning ble frekvensen økt til fire utgaver per år, og sideantallet krøp opp mot 100 sider.

2012: Båtens Verden og nettmagasinet Baatfrelst slår seg sammen og danner felles redaksjon - og etablerer målet om å bli "Båtfolkets magasin"

2013: Båtens Verden relanseres med ny logo og designuttrykk. Samtidig øker vi antall utgaver til seks - og hver av disse er på 100 sider med et opplag på 7 300 eksemplarer.

2015: Båtens Verden øker fra seks til syv utgaver pr. år, og lanserer eget seilmagasin som vedlegg til hovedutgaven tre ganger årlig.

2016: Båtens Verden blir offisiell mediepartner med Kongelig Norsk Båtforbund. "Seiling i Båtens Verden" blir en egen seksjon i samtlige utgaver.

2018: Båtens Verden får løssalgsdistribusjon gjennom BladCentralen.

2019: KNBF og Båtens Verden utvider mediapartnersamarbeidet - og medlemmene får tilsendt tre utgaver årlig.


Utgivelser:


2006

2006

2007

2007

2007

2008

2008

2008

2009

2009

2009

2010

2010

2010

2010

2011

2011

2011

2011

2012

2012

2012

2012

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2014

2014

2014

2014

2014

2014

1-2015

2015 (seil)

2-2015

3-2015

4-2015

5-2015


6-2015


7-2015


1-2016

2-2016


3-2016


4-2016


5-2016

6-2016
 
7-2016

1-2017
 
2-2017

3-2017
 
4-2017
 
5-2017
 
6-2017

7-2017

1-2018

2-2018

3-2018

4-2018

5-2018

6-2018

7-2018

1-2019

2-2019

3-2019

4-2019

5-2019

6-2019