Bildet over viser en typisk gassinstallasjon som ikke er i samsvar med regelverket. I CE-merkede båter er det ikke lov med slangeklemmer på gassanlegget, det er heller ikke lov å benytte slanger annet enn fra regulator, og i andre enden til gassforbruker, f.eks. stekeplate/komfyr. Irr på rør og koblinger kan også være indikator på at delene bør byttes.

Når fikk du sjekket gassanlegget sist?

Gassanlegget om bord er nærmest ferskvare, og skal sjekkes av fagpersoner minimum hvert femte år.

– Den største utfordringen er at mange båteiere ikke vet at det er fem års levetid på gasslanger og regulatorer, forteller Peter Gustafsson hos Bærum Plast. Verkstedet har jobbet med gass i båt siden 2007, og er autorisert som gassinstallatør av Norboat – Båtbransjeforbundet i Norge.

Peter har vært i båtbransjen siden 1982, og sett mange skremmende og alvorlige eksempler på gassanlegg i sesongklare båter.

– Jeg blir stadig overrasket over hvor lite folk tar gass og sikkerhet på alvor. Det er ganske kjent at en gasslekkasje fører til at gassen synker, legger seg i bunn av båten og er lett antennelig. Heldigvis er det få gassulykker, men konsekvensene kan være katastrofale. Vi har sett eksempler på båter fra 70- og 80-tallet der gasslanger og regulator er fra båten var ny. Mange ferierer i tikkende bomber, alarmerer han.

Slanger og slangeklemmer som bildet viser er ikke tillatt benyttet på denne måten. Det skal være klemte/skrudde koblinger, slangene på bildet skulle vært kobberrør.

Gasslanger som har sprekker, er gått ut på dato, regulatorer som lekker, løse koblinger og muttere som har sprukket er eksempler på hva Bærum Plast kommer over.

Hans klare råd er at båteier sørger for sjekk av gassanlegget minimum hvert femte år, hos et verksted som er autorisert av Norboat for å jobbe med gassanlegg. 

– Norboat stiller strenge krav til oss som verksteder, og vi følger en lang sjekkliste. Blant annet trykktestes gassanlegget til fem ganger arbeidstrykket. Min mening er at båteier ikke skal tukle med gassanlegget om bord selv, men bør få profesjonelle til å gjøre jobben.

I tillegg til å få kontrollert gassanlegget, anbefaler han alle med gass om bord å ha en lekkasjetester på anlegget, samt en gassalarm som varsler propan, med giver i dørkhøyde på båten. – Det er også mange båter som har stengekranen til gassen montert rett bak komfyren, og dette er uheldig. Hvis det blir noe problem med regulatoren og denne begynner å lekke gass, står flammene opp i taket og man må strekke armen gjennom flammene for å stenge av gassen. Slikt kan vi få bygget om, forteller Gustafsson.

Sørg for å sjekke gassanlegget minimum hvert femte år, hos et verksted som er autorisert av Norboat for å jobbe med gassanlegg. 

Hvis du er usikker på eget anlegg kan du ta bøyeprøve på gasslangene, men husk å teste både slangen fra gassbeholder og den til komfyren, og se etter at kobberrør ikke er irret.

– Husk at slanger og regulatorer nærmest er ferskvare. De er datostemplet av en grunn, og bør byttes av Norboat-autoriserte gassinstallatører hvert femte år, avrunder han.

Fakta fra Norboat

  • Norboat autoriserer fritidsbåtbransjens aktører for din sikkerhet, slik at du skal være trygg på at tjenestene du kjøper er av høy kvalitet.
  • Det er strenge regler for gassinstallasjoner i fritidsbåt. Disse reguleres av ISO standard 10.239
  • Samtlige gassanlegg bør kontrolleres av autorisert gassinstallatør minimum hvert 5 år, og vi anbefaler at regulator og slanger byttes som rutine hvert 5 år.
  • Norboat anbefaler å få installert gassalarm i båten, dersom du har fastmontert gassutstyr eller benytter primus o.l. om bord.