NOR - det eneste rettsvernregisteret for båter

Har du kjøpt fritidsbåt? Da er det viktig å vite om fordelene ved å registrere den i Norsk Ordinært Skipsregister (NOR).

Det nærmer seg båtsesong, og mange av oss planlegger å bruke sjøen flittig de neste månedene. Men det er viktig å ha det formelle på plass først. Dersom båten din er over 15 meter lang, er det lovpålagt å registrere den i Norsk ordinært skipsregister (NOR). Det anbefales også at båter mellom 7 og 15 meter registreres. Det er en rekke grunner til det:

Rettsvern
NOR er det eneste rettsvernregisteret for båter. Registreringen sikrer godkjent eierskap, og bidrar til at kun registrert eier kan selge båten.

 

Pantemuligheter
Som rettsvernregister er NOR også det eneste registeret som gir deg mulighet til å bruke båten din som sikkerhet (panteobjekt) når du skal ta opp lån.

 

Forenklet salgsprosess
Det er ikke sikkert du trenger å ta opp lån, men kanskje du skal selge båten en gang? NOR-registrering kan sikre deg et raskere og mer sømløst salg, siden det er tilrettelagt for kjøpers finansiering i banken.

 

Nasjonalitetsbevis
Etter at du registrerer båten din i NOR får du om ønskelig utstedt et nasjonalitetsbevis. Dette bekrefter nasjonalitet, eierskap og vitale mål på båten, og gjør innsjekk i utenlandske havner enklere.

 

Sporing
For å registrere båten din i NOR, må du ha et radiokallesignal/VHF. Dette blir også den unike identifikasjonen for fartøyet ditt når det er registrert. Det gjør det enklere å spore båten hvis den sliter seg eller blir stjålet.

 

Fordeler og forpliktelser
Om lag halve NOR-flåten er i dag fritidsbåter. Det utgjør cirka 10 000 fartøy. Sjøfartsdirektoratet håper enda flere ser verdien av en slik registrering.

 

– Det kan sammenlignes med tinglysning av fast eiendom. Det gir noen viktige rettigheter og fordeler – og noen forpliktelser, forteller seniorrådgiver Tone Olsen Risnes i Sjøfartsdirektoratets avdeling Skipsregistrene.

Verdien av en NOR-registrering er høy, og eierrekkefølgen må derfor dokumenteres tilbake til produsenten. Flere av dokumentene, eller skjemaene, kan fylles ut og sendes inn via Altinn. Dersom du ikke klarer å dokumentere hele eierrekkefølgen, finnes det andre alternativer.

– Som første alternativ kan du sannsynliggjøre eierrekkefølgen ti år tilbake. Da vil vi rykke inn en kunngjøringsannonse i Norsk lysningsblad og på vår egen nettside, hvor vi ber mulige rettighetshavere om å melde seg. Hvis ingen gjør det, så får man registerhjemmel etter Sjøloven paragraf 36. Hvis heller ikke dette lykkes, så kan man ta i bruk paragraf 35. Da kommer domstolene inn og avgjør om du er rettmessig eier. Litt arbeid kan man altså måtte belage seg på når det gjelder eldre båter, sier hun.

Det kan sammenlignes med tinglysning av fast eiendom. Det gir noen viktige rettigheter og fordeler.

Dersom du kjøper en bruktbåt, har både du og selger plikt om å melde fra om endringer i registrerte opplysninger.

– Man må alltid sjekke om båten er registrert i NOR, og i så fall sørge for at den blir omregistrert. Og vi anbefaler sterkt at båten registreres når den er helt ny. På det tidspunktet er det aller enklest å registrere siden det er færre ledd i eierforholdet som skal dokumenteres. Når det er gjort er alt tilrettelagt for bruk og eventuelt videresalg. Og da vil du kunne nyte båten din med god samvittighet. Snart er årets sesong i gang – og vi gleder oss, konstaterer Risnes.