Slik installerer du litiumbatterier i båten på en trygg måte

Skal du erstatte forbruksbatteriene i båten med nye litiumbatterier, har Norboat utgitt en veiledning med klare anbefalinger.

Det finnes ingen ISO-standard for installasjon av litiumbatterier i fritidsbåter. Derfor har Norboat – Båtbransjeforbundet i Norge, i samarbeid med både Sjøfartsdirektoratet og flere tunge aktører i bransjen, utviklet en norsk installasjonsveiledning for litiumbatterier om bord i fritidsbåter.

Litiumbatterier er forskjellige fra blybatterier, og derfor er det viktig å ha fokus på de anbefalte sikkerhetstiltakene når du planlegger å installere litiumbatterier om bord. «Hovedpoenget er at man bør ha god dybdekunnskap om strøm før man bytter eksisterende batteribank ut med litium batterier, da de fysiske egenskapene og derved risikomomentene til de to kjemiene er såpass forskjellige. Det vi også lærte i utarbeidingen av en veiledning var dog at såfremt installasjonen gjøres riktig og i henhold til veiledningen, -så har man en veldig trygg installasjon. Merk: veiledningen dekker kun forbruksbatteriene, – ikke fremdriftsbatterier i elektriske båter», sier Thomas Nicolai Bjønness, medlemsansvarlig i Norboat.

Sikre mot feil

I veiledningen om bruk av litiumbatterier i fritidsbåt finner du flere praktiske eksempler på installasjon og anbefalte komponenter. Et viktig hovedprinsipp er at systemet skal sikres mot feil på utsiden av batteriene, slik at BMS-en kun er en ekstra sikring og ikke en regulator i systemet. Når det gjelder lading er ofte landstrømsladeren det viktigste, da den som oftest står på 300 dager i året, mens dynamoen i en fritidsbåt har relativt få gangtimer.

For å hindre høy ladespenning fra dynamoen foreslås som en kostnadseffektiv løsning å styre ladereleet fra batterimonitoren. Dette krever at batterimonitoren settes opp korrekt og faktisk kobles til ladereleet. Batterimonitoren skal da kutte releet ved for høy spenning og gi en alarm til båtfører når spenningen er for høy, slik at båtfører kan ta tiltak før BMS kutter strømmen. Det er også vesentlig å gå grundig igjennom resten av den elektriske installasjonen om bord. Et litiumbatteri lades fortere opp enn et blybatteri, og laderen vil levere maks amperestyrke helt til batteriet nærmer seg fulladet. Dette vil kunne medføre varmgang i kablene med fare for kortslutning eller brann dersom disse ikke har tilstrekkelig stort tverrsnitt. Det samme gjelder på forbrukssiden, dersom man har store forbrukere som for eksempel inverter om bord.

Litiumbatterier har en rekke klare fordeler i forhold til tradisjonelle batterier. Det er imidlertidig viktig å ta hensyn til noen sikkerhetselementer.

Klare fordeler

Litiumbatterier har en rekke klare fordeler i forhold til tradisjonelle batterier, som høyere energitetthet, lavere egenvekt, liten variasjon i spenningen mellom fullt og tomt batteri og ingen fare for utvikling av knallgass ved overlading. Det er imidlertidig viktig å ta hensyn til noen sikkerhetselementer, for eksempel at unødvendig høy spenning, f eks over 14V i et 12V-anlegg, fører til høy slitasje på batteriet, og at batteriet ved full utladning vil kunne ekspandere i størrelse og bli ustabilt. Kompakte litiumbatterier med innebygget elektronisk styring tåler normalt heller ikke belastninger fra større forbrukere som startmotor og større vinsjer.

Når du skal bytte fra bly/syre eller AGM til lithium, anbefaler vi å oppsøke fagfolk for å få gjort en vurdering av din båt, såfremt du ikke har utvidet kompetanse på strøm. Du finner veiledningen om bruk av litiumbatteri i fritidsbåt her.

Norboat er Båtbransjeforbundet i Norge. Vi representerer den norske fritidsbåtbransjen. Norboats mål er å skape best mulige rammebetingelser for båtbransje og båtliv. Norboat er også en høringsinstans og samarbeidspartner for offentlige etater og andre båtlivsorganisasjoner. Norboat har over 360 medlemsbedrifter.