Forbrukerkjøpsloven og kjøp og salg av båt

De fleste kjenner til at forbrukerkjøpsloven inneholder regler og bestemmelser som som gjelder når private kjøper ting fra næringsdrivende. Som mobiltelefoner, TV-apparater og kjøkkenmaskiner. Men visste du at forbrukerkjøpsloven også kan gjelde ved kjøp av båt? Til og med brukt båt? Også hvis det gjelder en båt til mange millioner kroner? Og visste du at forbrukerkjøpsloven også gjelder når du kjøper båt av en privat selger, hvis en båtmegler står for salget? Her skal vi se på litt av reglene som gjelder om forbrukerkjøp av båt. Betydningen av dette? Ved forbrukerkjøp får kjøperen betydelig bedre rettigheter enn ellers.

Annonse

Forbrukerkjøpsloven bygger på EUs forbrukerdirektiv og trådte i kraft 01.01.2003. Meningen med den er å «beskytte» forbrukere mot selgersiden, ut fra den tankegang at forbrukeren som regel er den «svake part» i avtaleforholdet. I norsk kjøpsrett har det vært slike spesialregler like tilbake til 1974.

Loven er beregnet på alle kjøp av ting (fast eiendom og tjenester unntatt) hvor selgeren er yrkesselger. Normalsituasjonen er kjøp av en ting, f.eks. en mobiltelefon i butikk, hvor lovens regler blir gjeldende. Loven er ufravikelig, og den har en rekke regler som er sterkt i kjøpers favør og tilsvarende gir selger dårligere rettigheter (sammenliknet med ordinære private kjøp). Eksempelvis vil det for kjøp av båt gjelde en regel om fem års reklamasjonsrett, mens tilsvarende i private kjøp er to år. Loven gjelder også hvis båten er brukt, uansett hvor gammel den er. Ved forbrukerkjøp av en 20 år gammel båt kan man dermed få reklamasjonsrett frem til den er 25 år gammel.

Ved forbrukerkjøp av en 20 år gammel båt kan man dermed få reklamasjonsrett frem til den er 25 år gammel.

Ved kjøp av båt gjelder forbrukerkjøpsloven for det første når du kjøper båt av en forhandler. Den gjelder også når du kjøper båt av andre næringsdrivende, når salget av båten skjer som en del av selgers forretningsdrift. Et salg der selgeren er et foretak, kan dermed under gitte omstendigheter være et forbrukerkjøp. Enkelt sagt blir det slik at kjøp av båt fra en selger som har et organisasjonsnummer, som regel blir et forbrukerkjøp.

Men også kjøp fra private kan være forbrukerkjøp. Etter loven vil nemlig bruk av en mellommann føre til at handelen blir et forbrukerkjøp, så lenge mellommannen opptrer i næringsvirksomhet. I praksis betyr dette at alle salg som går via båtmegler, alltid er forbrukerkjøp. Dette gjelder uansett om selgeren selv er en privatperson. Det er innkoblingen av en «profesjonell selger» som gjør kjøpet av båt til et forbrukerkjøp. Det hender at båtselger får andre til å hjelpe seg med salget, av mange grunner. F. eks. egne barn, svigersønn e.a. Det er ikke alltid dette blir forbrukerkjøp. I praksis kan dette være så enkelt som at hvis selger har betalt sin mellommann, så blir det forbrukerkjøp, og ellers som regel ikke.

Annonse

De viktige forskjellene mellom vanlige private kjøp og forbrukerkjøp er bl.a.:

  1. Forbrukerkjøpslovens regler er ufravikelige — det er ulovlig å avtale reguleringer som er dårligere for kjøper enn det loven bestemmer.
  2. Selgers opplysningsplikt er skjerpet i forbrukerkjøp.
  3. Det skal mindre til før det foreligger mangel hvis det gjelder skjulte feil.
  4. Det skal betydelig mindre til for å heve kjøpet
  5. Kjøpers rett til erstatning er utvidet sammenliknet med private kjøp.

Er du i tvil mht. om ditt kjøp er et forbrukerkjøp eller ikke? Er du selger og undres på om du har ansvar for en mulig mangel eller ikke? I alle høve er det Båtadvokaten som kan hjelpe deg videre. Det er vi som kan båtjuss. Kontakt oss på post@baatadvokaten.no eller tlf. 55 21 01 50.

BÅTADVOKATEN
Nils E. Tangedal er partner og advokat i advokatfirmaet Judicium DA, og fast juridisk rådgiver for KNBFs medlemmer. Han ble valgt til «Årets Båtentusiast» i 2015 av forumet Båtplassen, og har opparbeidet seg særlig kompetanse innenfor kjøpsrettslige saker relatert til bil, bolig og spesielt båt. Tangedal driver bloggen «Båtjuss og båtliv», som du finner på www.baatjuss.no
Endret: 03.11.2020