KNBF møter politikerne

Båtforbundet jobber for at alle politiske partier skal ha god båtpolitikk i partiprogrammene sine før valget i 2021. KNBF startet høstens lobbyvirksomhet med å møte Høyres Ingjerd Schou.

Ingjerd Schou er representant for Østfold på Stortinget, og ble i sin tid utnevnt til Årets havfrue av KNBFs Båtting. Generalsekretær i KNBF, Stig Hvide Smith, møtte Schou til et uformell politisk prat for å fortelle hvor viktig det er at partiene former båtpolitikk før valget i 2021.

KNBF representerer 47 000 medlemmer og 370 medlemsforeninger landet rundt, og jobber for et bedre båtliv for alle fritidsbåtbrukere. Med nær en million fritidsbåter på sjøen og økende interesse for båtlivet, representerer vi en viktig velgergruppe.

Generalsekretær Stig Hvide Smith formidlet hvor viktig båtlivet er for kystkulturen, hvor mye fritidsbåtbrukerne betyr for næringslivet og turistnæringen langs kysten, og hvor viktig et organisert båtliv er for sikkerheten til sjøs.

Annonse
Ingjerd-Schou_2_130667902850e7482072b81d87495343
Generalsekretær Stig Hvide Smith og Ingjerd Schou, H, i båtpolitiske samtaler.

Båtforbundet mener disse båtpolitiske sakene er viktige å få på dagsorden før valget i 2021:

1) Havne- og opplagsplasser. Eiendom som brukes til havn og opplag skal sikres til dette bruket. Særlig i pressområder er det viktig å kjempe mot nedbygging av strandsonen og sikre fortsatt bruk av båtrelatert eiendom til båtrelatert virksomhet.

2) Nasjonalt båtregister i offentlig regi. Sikkerhet, kontroll og miljø. KNBF ønsker en klima- og miljøvennlig returordning for utrangerte fritidsbåter og etterlyser et nasjonalt båtregister.

3) Kystverkets posisjon må styrkes.

4) Havarikommisjonen for sjøfart må i enda større grad undersøke, samle kunnskap og systematisere kunnskap om fritidsbåtulykker- og dødsfall.

Annonse

Hva mener partiene?

En gjennomgang av partiprogrammene slik forslagene foreligger nå i høst før programmene skal behandles i partiorganisasjonene, viser følgende båtpolitiske innhold:
– Arbeiderpartiet har ingen punkter i sitt programforslag.

– Venstre er mot tømming av septikk og vil bygge ut infrastruktur for tømming.

– SV har programfestet panteordning for fritidsbåter. Den må styrkes.

– Rødt vil stimulere til elektrifisering av privat båtfart.

– Senterpartiet har ingen båtpolitikk nedfelt i partiprogrammet, det har heller ikke Arbeiderpartiet.

– Høyre ønsker å styrke innovasjonsarbeidet med utslippsfrie og selvgående båter og legge til rette for ny infrastruktur til sjøs. De vil ha en miljødifferensiert avgift ved kjøp av utslippsfrie motorer til fritidsbåter.

– MDG har foreløpig programfestet å etablere fartøy- og bygningsvernsenter i alle fylker for kursing av båt- og huseiere og opplæring av håndverkere. Og ønsker å bidra til en elektrifisering av fritidsbåtene med skattefordeler og utbygging av ladepunkter.

 

Artikkelen er skrevet av Cecilie Klem i KNBF, som er Båtens Verdens mediepartner.

Endret: 07.11.2020