Dritt til besvær…

Artikkelen er skrevet av Stig Hvide Smith, generalsekretær i KNBF

Noen av oss har opplevd ubehagelig møte med utslipp fra båttoalett på verste måte. Gjerne ved landeligge og bading. Det gleder ikke. Langt fra land og i åpen sjø er kanskje vårt do-besøk nærmest som musa som pisset i havet å regne, men slik er det ikke i mer lukket farvann, og spesielt ikke ved anledninger hvor vi er mange på fjorden.

Vi har en meget hyggelig utvikling med stadig flere fritidsbåtbrukere. Med økt trafikk følger også økte utslipp. I åpent, godt sirkulert farvann er septik neppe det største problem, men våre behov må også dekkes i skjermet og mer lukket farvann. Følgelig er det bare en vei å gå, og dette krever tømmestasjoner.

Annonse

Tømmestasjoner er en sår mangelvare over hele landet! I Osloregionen er det kanskje verst, men dette er et nasjonalt problem der hvor farvann er skjermet.

Ikke bare er det mangel på stasjoner, men de man har fungerer ofte ikke.

Hvem som skal ta ansvar for tømmestasjoner en politisk sak. Trolig er det kommunene som må ta ansvar for eget farvann. Avtrede er stort sett ikke et problem til lands, og til vanns burde vel situasjonen være den samme?

Hvem som skal ta ansvar for tømmestasjoner en politisk sak. Trolig er det kommunene som må ta ansvar for eget farvann. Avtrede er stort sett ikke et problem til lands, og til vanns burde vel situasjonen være den samme?

Klart vi båteiere skal være med å ta ansvar for egen dritt, og slik sett må vi være villige til å betale en skjerv for vårt avtrede. Men initialkostnader og tilrettelegging må foretas av kommunene. Det er vanskelig å se det på annen måte.

Trolig bør man regulere med tanke på fremtiden. Utfordringen blir som nevnt ikke mindre med årene og flere båter.

Nye båter bør obligatorisk være tilrettelagt for avsug og stasjonstømming. Dette bør være et krav ved salg av nye båter.

Annonse

Men hva med nærmere en million gamle båter? Jo, her finnes løsninger. På min egen båt er det ettermontert avsugsmulighet og det fungerer meget bra. Dette koster ikke en formue!

Men hva skal vi gjøre når det ikke finnes særlig med tømmestasjoner? Vi kan ikke ha det slik.

Båtlivet har kommet for å bli! Septiktømming fra båt bør snarest reguleres bort fra lukket farvann og kommunene må ta ansvar. Gjerne etter føringer fra Stortinget.

Beklager drittpreik nå, men det nytter ikke med propp bak heller! Det må stilles krav til kommunene!

Endret: 17.08.2021
Tagger: Båtpolitikk