Formidler 1,4 millioner i momskompensasjon

– En stor seier for det organiserte båtlivet og våre medlemsforeninger, sier generalsekretær Stig Hvide Smith.

KNBF og medlemsforeningene har fått tildelingsbrev fra Lotteri- og Stiftelsestilsynet (LST) om at de for 2020 mottar momskompensasjon på 1.406.369 for 73 medlemsforeninger.

Samtlige søknader fikk avkortning i søknadsbeløpet på 19 %. Årets tildeling var første gang forbundet benyttet den langt mer arbeidskrevende «dokumentert modell». Overgang til denne modell ble vurdert som nødvendig fordi forskrift for momskompensasjon ble innskjerpet pr. 1.1.2019.

Dette er en stor seier for det organiserte båtlivet og våre medlemsforeninger. Ikke minst fordi vi har fått bevist og aksept for at foreningene har stor allmennytte.

Generalsekretær Stig Hvide Smith mener at KNBF igjen har bevist sin nytteverdi for medlemsforeningene ved at vi igjen har fått tildelt momskompensasjon.

– Dette er en stor seier for det organiserte båtlivet og våre medlemsforeninger. Ikke minst fordi vi har fått bevist og aksept for at foreningene har stor allmennytte. Vi ser imidlertidig at vår allmennytte er sterkere enn det tilsynet opplever, så vi vil jobbe videre for å skape en bredere forståelse for KNBF og båtforeningens rolle i et aktivt fritidsliv på sjøen. Vi vil også fortsette å gjøre jobben enklere for våre medlemsforeninger fremover. Dette er et viktig satsningsområde, forteller han.

Stig_49390741e9efc92755dbdfcf8424249a
Generalsekretær Stig Hvide Smith i Kongelig Norsk Båtforbund

Om ordningen

Formålet med tilskuddsordningen er å fremme frivillig aktivitet ved å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester basert på årsregnskap ett år tilbake i tid. Det ble delt ut 1,685 milliarder i 2020 til 22.397 frivillige organisasjoner (600 flere enn i 2019). Omlag 10 % har søkt refusjon etter dokumentert modell – resten har brukt forenklet modell. KNBF benytter dokumentert modell.

 

Avkortning på 19 %

Den endelige avkortningen ble høyere enn i 2019 (18 %) og endte på 19 %. Årsaken til dette var vekst i søknadssum kombinert med en begrenset økning i tildelt beløp over statsbudsjettet. Det betyr at hver medlemsforening får kompensert 81 % av det sitt godkjente søknadsbeløp (mot 82 % i fjor), melder KNBF.

 

Intet administrasjonstilskudd

Sentralleddet (KNBF) har anledning til å ta inntil 1 % administrasjonstilskudd for å dekke kostnader til koordinering og tilrettelegging av søknadsprosessen og videreformidling til lokalledd. KNBF overfører imidlertid kompensasjonsbeløp uavkortet til medlemsforeningene.

Utbetaling

– KNBF overfører momskompensasjon til alle medlemsforeninger fortløpende fra 21. desember. Vi håper å ha utbetalt alt før nyttår, forteller Endre Solvang i KNBF.

 

Endringer i forskrift som er verdt å merke seg for 2020:

  • Pliktig registrering i Frivilligregisteret for alle mottakere, også underledd.
  • Endring i beregningsmodell – betyr en omfordeling der små organisasjoner samla sett får litt mer, og store organisasjoner samla sett får litt mindre.
  • Felles grense på 5 mill. kroner i driftskostnader for krav om revisjon av registrert eller statsautorisert revisor.
  • Presisjon av at kompensasjon ikke skal komme privatøkonomiske-, offentlige- eller næringsinteresser til gode.
  • Det blir ikke gitt momskompensasjon til organisasjoner som er lukka, eller til virksomhet som kjem en lukket krets til gode, gir privatøkonomiske fordeler eller dekker det som normalt blir regnet for å være kostnader av privat karakter.
  • Kostnader til utleie i eigen organisasjon skal trekkes fra søknadsgrunnlaget for å unngå dobbeltkompensasjon.

 

Les mer om KNBF her

Endret: 21.12.2020