Går sammen om å øke kunnskapen om fritidsbåtulykker

Tallet på alvorlige ulykker med fritidsbåt må ned, og for å lykkes er kunnskapsgrunnlaget viktig. I dag er informasjon og kunnskap om båtliv og ulykker spredt mellom mange aktører. Nå samler Sjøfartsdirektoratet en rekke offentlige og private aktører til å lage Fritidsbåtplattformen – en digitalt støttet plattform for tverrsektorielt samarbeid mot fritidsbåtulykker.

Det melder Sjøfartsdirektoratet i en pressemelding.

– Ved å samle og sammenstille informasjonen, som i dag blir samlet inn av en rekke aktører, vil kunnskapsgrunnlaget styrkes. Hensikten er å gi et bedre kunnskapsgrunnlag om utviklingen i ulykkesbildet. Dette vil gi bedre beslutningsgrunnlag når forebyggende tiltak knyttet til bruk av fritidsbåter skal vurderes, sier Petter A. Søreng, som leder Sjøfartsdirektoratets fritidsbåtseksjon.

Annonse

Samarbeidspartnerne er Sjøfartsdirektoratet, Politiet, Redningsselskapet, Hovedredningssentralen, Kystverket og Kongelig Norsk Båtforbund. SINTEF Digital (prosjektleder) og NTNU er forskningspartnere i prosjektet.

Fritidsbåtplattformen skal være et sted hvor data om aktivitet på sjøen, ulykker uten omkomne og dødsulykker skal registreres. De forskjellige aktørene som er involvert i prosjektet vil ha mulighet til å registrere informasjon. Aktørene kan også hente ut informasjon som de har behov for, f.eks. ved holdningsskapende arbeid, disponering av ressurser for redningstjeneste eller for planlegging av farledsutbedringer. Plattformløsningen vil sammenstille dataene og distribuere informasjon som er viktig for de ulike aktørene med hensyn på de oppgavene de har ansvar for. Løsningen skal blant annet gjøre det mulig å overvåke utvikling i risiko, både på kort og lang sikt.

Annonse

– Vi i Sjøfartsdirektoratet har i flere år jobbet målrettet for å forbedre innsamling av data og utarbeiding av statistikk for ulykker med fritidsfartøy. At vi nå får på plass denne samarbeidsplattformen vil være et viktig steg i arbeidet for å redusere ulykkestallene, sier Søreng.

Prosjektet skal være ferdig innen utgangen av 2023. Resultatet fra innovasjonsprosjektet vil være en prototype som de ulike aktørene har testet. Sjøfartsdirektoratet har fått støtte fra Forskningsrådet på 7 millioner kroner til prosjektet.

Endret: 02.07.2021