Heldigvis ikke grunnlag for omkamp om promillegrense til sjøs!

Artikkelen er skrevet av Stig Hvide Smith, generalsekretær i KNBF

KNBF gleder seg stort over kraftig reduksjon i antall fatale ulykker til sjøs i fjor!  Dette er en seier for det holdningsskapende arbeid og viser at båtfolk er fornuftige og bevisste! Det er alltid relevant å se bakover for å reflektere. Vi må lære av erfaringer.

For en generalsekretær i KNBF er tallene fra Sjøfartsdirektoratet spennende og gjenstand for analytisk lesing hvert år når ulykkestallene legges ut.

Man må glede seg over at antallet fatale ulykker har gått drastisk ned i 2020 med over 30% nedgang, fra 30 personer i 2019 til 20 personer i 2020.

Selv et totalforbud mot alkohol ville ikke hjulpet i forhold til dette beklagelige faktum.

Men hvert uhell er ett for mye, og man må derfor analysere i perspektiv av dette. Av om lag en million fritidsbåter var det kun fem båter i fart hvor føreren hadde promille. Dette er gledelig lavt!

Vi merker oss at det var INGEN båter med fatale uhell hvor påvirket fører hadde lavere promille enn 1,4 i 2020. For meg er 1,4 høy promille! 

Dette må ansees som svært interessant i debatten om lavpromille. Hvorfor var det ingen med lavere promille enn 1,4 som forulykket? Først og fremst må man glede seg over at båtførere generelt sett synes å være svært forsvarlige, dernest at antall forulykkede i forhold til antall virksomme båter er merkverdig lavt om man sammenlikner opp mot andre deler av samfunnet, slik som veitrafikk, hjemmeulykker og ferdsel på offentlig sted. Båtfolk synes å være svært ordentlige! Kanskje ikke så rart, da enhver sjømann tenker på sikkerhet som det viktigste. 

Annonse

Sikkerhet- og utdanningskomiteen i KNBF har innstilt på å støtte nåværende promillegrense, og om dette går gjennom under Båttinget 2022, vil det endre gjeldende KNBFs policy på 0,2 fra Båttinget i 2012.

Det vil dessverre alltid finnes noen som bryter lover og regler for eget forgodtbefinnende, spesielt under påvirkning av alkohol. Overstadige berusede folk blåser i om regelen er 0,2 eller 0,8. Normale friske mennesker mister ikke vurderingsevnen ved 0,8 i promille, er min oppfatning.

Selv et totalforbud mot alkohol ville ikke hjulpet i forhold til dette beklagelige faktum.

Med jevne mellomrom kaster interesseorganisasjoner seg ut med påstander om uansvarlighet og behov for strengere regler. At avholdsfolket er der med sterke oppfatninger og ideologi må vi respektere, men alle reguleringer og lovendringer bør vel finne sted på faktabasert grunnlag!

Ofte ser vi at det sammenliknes båt opp mot bil. Mange forstår ikke at båt er fritidsliv, mens bilkjøring er transport. Hastighet er selvfølgelig sentralt i forhold til reaksjonsevne og skadeomfang, og mye av svaret ligger der. Derfor har Sverige en differensiert holdning til promille med hele 1- en – i promillegrense for langsomt-gående båter, mens den er på 0,2 for hurtiggående. Et slikt perspektiv er lett å støtte. I en reguleringsiver bør kanskje politikerne se i den retning om man mener tiltak er nødvendig?

Hva hadde vært konsekvensen av 0,2 i grense for 2020? Man kan vanskelig hevde færre omkomne fra båtulykker, men definitivt et overbelastet politi på en søndags formiddag i ferietiden.

Eneste vinner ville vel være statskassen med heftig omfang av bøter og ettårig kjøreforbud for de uheldige!

Når dette er sagt. Vær alltid edru når du fører båt!

Endret: 17.08.2021
Tagger: Båtpolitikk