Kjemper for avgiftsfritak for drivstoff i sommermånedene

I et brev til regjerningen krever Båtforbundet (KNBF) strakstiltak for avgiftskutt på drivstoff ut august måned.

– Et midlertidig avgiftskutt i form av fritak for merverdiavgift i sommermånedene vil være kjærkomment for så vel næringsliv som for brukere av deres tjenester. Næringsliv og båtferierende opplever en akutt kritisk situasjon hvor regjeringen må handle umiddelbart, mener Båtforbundet.

– Vi mener dette kan gjennomføres uten å virke drivende for norsk økonomi. Som Regjeringen er kjent med, har flere land iverksatt tiltak i forhold til høye drivstoffpriser. Det kreves kun et kortvarig kutt for å redde næringslivsinteressene og å gjøre båtfolket i stand til å gjennomføre planlagte aktiviteter, forteller Stig Hvide Smith, Generalsekretær i Båtforbundet (KNBF).

Annonse

Kjemper for båtfolket

Båtforbundet er Norges landsdekkende organisasjon som ivaretar brukerinteressene for båtfolk. Norge har over en million fritidsbåter og båtferie langs vår vakre langstrakte kyst samt innlandet er blant de mest populære ferietiltak i sommermånedene.

Det var under Båtforbundets Forbundsstyremøte i helgen hvor de vedtok å kreve avgiftsfradrag for drivstoffpriser i sommermånedene. Brev til Statsministeren er nå sendt, og Båtforbundet håper dette vil medføre et strakstiltak fra Regjeringen.

Annonse

Frykter redusert ferieferdsel

Båtforbundet har mottatt henvendelser fra medlemmer og næringsliv fra hele Norge og vår langstrakte kyst, som faktisk er den nest lengste på den nordlige hemisfære. Næringsliv og handel frykter redusert ferieferdsel og omsetning grunnet høye drivstoffpriser. Båtfolk er som folk flest, disse opplever båtferie som vanskelig med nåværende drivstoffpriser.

Endret: 21.06.2022