Kjemper for Oslos båtliv

Det drar seg til i striden rundt båtopplagsplassen i Bestumkilen på Sjølyst. Striden står mellom de som ønsker å fortette området med høye leilighets- og kontorbygg, og de som vil bevare opplags- og bryggeplassene for båter.

Striden er ikke den første, allerede i 1984 ville Norol bygge et kontorbygg på tomta, men planene ble endelig stoppet etter innspill fra Kongsgården på Bygdøy, mer offisielt av Miljødepartementet. – Opplagstomten på Sjølyst er allerede en erstatning for fem opplagstomter som ble bygget ut. I 1937 tok Oslo Kommune nemlig ansvar – den gang tildelte kommunen båtforeningene i Frogner- og Bestumkilen, Sjølyst som opplagsplass i erstatning for at de bygget ut opplagstomtene ved Hjortnes, Lahelmoloen, Skarpsno, Thune og Maritim, forteller talsperson for «Folkeaksjonen for bevaring av båtlivet i Oslofjorden», Trond Ramstad. Her er også Kongelig Norsk Båtforbunds sekretariat og region Øst svært aktive.

IMG_0307
Også en rekke andre steder rundt Oslofjorden, og for den saks skyld i resten av landet, legger båtopplag beslag på store arealer det sikkert kunne friste mange å heller bruke til boligformål. Men disse båtopplagene er verdifulle rekreasjonsområder som gir litt luft til fortettede boligområder. Miljøgunstige er de også. Kort vei mellom båt og bolig. Å flytte slike båtopplag vil gi enorme og nesten uløselige problemer. Her fra Solvik på Blommenholm i Bærum.

Opprinnelig erstatning

– Saken ble behørig behandlet og er signert av Einar Gerhardsen. Dette er senere fulgt opp med reguleringsvedtak i 1953 og Det KGL. Kommunal og Arbeidsdepartement regulerte området igjen til båtopplag i 1955. Nå kan det se ut som de folkevalgte i Oslo, en by med båtkultur lang tilbake i tid, skal ta fra båtfolket området som ble gitt som en erstatning, men denne gangen vil de ikke stå for sine løfter om å ivareta båtinteressen. Båtfolket mister opplaget, og kulturarven, som de har hatt i nesten 100 år, hvis områdereguleringen på Sjølyst blir vedtatt, forteller Magne Elvik i KNBF region Øst. I følge aksjonsgruppen vil det, hvis foreslått områderegulering trer i kraft, Oslo Motorbåtforening miste 160 båtplasser, Frognerkilens Båtforening miste 39 båtplasser og cirka 1 500 opplagsplasser vil forsvinne.

Annonse

Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) har i flere år arbeidet for å sikre båtfolkets interesser i saken, og blant annet gjennomført flere båtpolitiske møter om saken de siste årene. – Jeg er rystet over Byrådets manglende forståelse for hva fritidsbåtlivet betyr av livskvalitet for byens innbyggere, og at om man desimerer båtlivet i Oslo, må byrådet forstå at slikt gir konsekvenser ved de neste valgene. En slik frarøving blir ikke glemt med det første, dette vil bli husket av etterkommere også, sier generalsekretær Stig Hvide Smith i KNBF, og fortsetter:

– Politikerne har ved flere anledninger lovet båteierne erstatningsplass før spaden eventuelt settes i jorden, men vi har hverken blitt involvert i planene eller blitt fremmet alternativer til erstatningsplass. Politikerne i Oslo har sågar lovet båtfolket flere båtplasser i Oslofjorden. Dette har vi heller ikke sett noe til. Lange ventelister på båtplass kan tyde på at båtlivet er svært populært, sier han.

Innskanning 4
Trond Ramstad er talsmann for båtfolket i Oslo. 20 000 båteiere tilknyttet 42 båtforeninger, men nå er det striden i Bestumkilen som er mest aktuell.

Har laget mulighetsstudie

For å gå Oslo kommune i møte har «Folkeaksjonen for bevaring av båtlivet i Oslofjorden» utarbeidet en mulighetsstudie hvor de legger til rette for en flerbrukshall, tilrettelagt for idrett og kultur gjennom vår, sommer og høst, og båtgarasje om vinteren. Dette kombineres med grøntareal hvor det tilrettelegges for å nyte friluftsliv, rek-reasjon og idrett for publikum og beboere i området. – I tillegg må vi ikke glemme det flotte rekreasjonsområdet som ligger en kort spasertur unna, nemlig Bygdøy med blant annet Bygdøy Sjøbad, Paradisbukta, Huk, Herbern, med flere, sier Ramstad.

Folkeaksjonen for bevaring av båtlivet i Oslofjorden og KNBF etterlyser at politikerne kommer på banen for en dialog. Det later til å være svært vanskelig å få politikerne i tale, og det skyldes ofte på korona-situasjonen. De frykter at politikerne trenerer situasjonen slik at et vedtak kan fattes uten å involvere de som blir rammet! Det er opprettet en underskriftskampanje for saken som til sammen har samlet over 10.000 underskrifter, sier Magne Elvik i KNBF region Øst.

Vil du lese mer om Folkeaksjonen for bevaring av båtlivet i Oslofjorden, se www.facebook.com/bevarbatlivet eller www.bevarbåtlivet.no.

 

Artikkelen er skrevet av Einar Schie

Endret: 05.03.2021