Kjemper for Oslos båtliv

Båtforeningene i Oslo sentrum går sammen med KNBF Region Øst og mobiliserer båtfolket i hele Oslofjorden i kampen for opplags- og båtplasser. Første sak ut: Kommunen vil fjerne alle opplagsplassene på Karenslyst.

Oslo kommune vil selge tomten på Karenslyst innerst i Bestumkilen, og dermed står 1200 opplagsplasser på spill. Plassene brukes av alle båtforeningene i Oslo sentrum.
Oslo Motorbåtforening (OM), som har klubbhuset sitt på tomta, risikerer å miste drøyt 120 bryggeplasser, i tillegg til foreningshuset, som også inneholder en flott restaurant som er åpen for publikum. OM er en 100 år gammel båtforening, og mye lokal båthistorie kan miste et arnested.

Dette var det dystre bakteppet da et tyvetalls foreningsmedlemmer, tillitsvalgte og ansatte i Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) var samlet til krisemøte i FB 1860s lokaler i Frognerkilen sist uke.

 

Ingen behandling uten alternativ

Reguleringsplanen for Skøyen-området er ferdig og frykten er at planen skal kunne behandles uten at et alternativ og god løsning for båtopplaget eksisterer. Tomten innerst i Bestumkilen skal være verdt rundt 600 millioner kroner.

– Vi mener at det må foreligge en grundig utredning om nye opplagsplasser og hvor mye dette vil koste, før saken behandles i bystyret, sa Arild Vollan i Ullern båtforening i sin grundige presentasjon av hvor saken står nå.

 

Bred mobilisering
Magne Elvik i KNBF Region Øst forsikret om at KNBF vil støtte foreningene langs Oslo sentrums kystlinje, og varslet kraftfull innsats for bred mobilisering av båtfolket i hele Oslofjorden.
– Vi har 17 000 medlemmer fra svenskegrensa til Telemark, og en stor andel av dem holder til i indre Oslofjord. Når vi går videre i prosessen, står vi alle sammen samlet bak osloforeningene, sa Elvik til forsamlingen.

opplag_karenslyst
På veggen i foreningslokalene til FB 1860 henger et bilde av opplaget på Karenslyst, som fyller tomten helt fra gjerdet mot avkjøringsrampen til Skøyen og bort til den andre siden av Hoffsbekken.
Annonse

– Fare for sommerplasser også

Arild Vollan i Ullern båtforening, som vil bli skadelidende hvis opplagsplassene forsvinner, mener også sommerplassene, de vanlige, båtplassene på vannet, også vil kunne bli rammet dersom den kommunale tomten blir solgt og opplagsplassene forsvinner.

– Det er som om de tenker at Bestumkilen skal være forbeholdt padlerne og roerne, sa Vollan.

Han informerte om at selv om Oslo kommune eier tomtene, skal det finnes dokumentasjon på at tomta i sin tid ble gitt i gave fra familien Andresen til kommunen med en klausul om at den skulle brukes til fritidsaktivitet og båtopplag.

– Vi har lett etter dokumentasjon på denne klausulen, men det virker dessverre som om dokumentet er tapt, sa Vollan.
KNBF oppfordrer alle som vet noe om denne klausulen om å ta kontakt på epost eller på telefon (se nettsiden knbf.no).

 

Like viktig som Markagrensa

Magne Elvik etterlyste Oslo kommunes vern av strandsonen.
– Hva med strandsonen sett opp mot Markagrensa, hvorfor er ikke sjøgrensa like viktig? Hva er forskjellen, spurte Elvik, og fortsatte:

– Og hva med Oslo kommunes båtpolitikk? Hvordan stiller kommunen seg til båtkulturen i Indre Oslofjord?.

Reguleringsarbeidet er ferdigstilt, og høringsrunden er ferdig. Nå gjenstår byrådets forberedelse av saken og deretter behandling i Oslos bystyre. Arbeidsgruppen som skal ta kampen for opplagsplassene videre, skal kreve møter med politikere både i byrådet og i bystyret. Gruppen har representanter fra berørte båtforeninger og Magne Elvik fra KNBF Region Øst.

I tillegg til politikermøter, er planen å starte en underskriftskampanje og arrangere en markering blant båtfolket i sentrum for å mobilisere flere og få offentlig oppmerksomhet rundt saken.

Endret: 06.06.2020