KNBF tar grep for grønnere båtliv

Hvis båtfolket skal kunne nyte naturen også i fremtiden, må det tas grønt grep! Båteiere må ta i bruk miljøvennlige vaske- og rensemidler, benytte miljøgodkjent bunnstoff og orientere seg mot elektrifiserte fartøyer, som er fremtiden, mener Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF).

– Vi må forholde oss til bærekraftig naturforvaltning. Vi må ta grønne grep når det gjelder bunnstoff, septik/avløpsvann og utslipp av CO2, sier Jørn Fjellsaune, leder av miljøkomiteen i Kongelig Norsk Båtforbund.

KNBF arbeider for Et bedre Båtliv På Naturens Premisser, og har sin egen Miljøkomite som jobber med holdningsendringer og informasjon om valg av miljøvennlige produkter for KNBFs 45 000 medlemmer.

KNBF har lansert pedagogisk informasjonsmateriale til alle sine 370 båtforeninger over det ganske land: Miljøveileder, Avfallsplan For Båtforeninger, Farlig avfall og På Båttur i Vår Følsomme Natur.

– Våre 370 båtforeninger driver aktivt med strandrydding og har god miljøorden i egne havner, med miljø- og tømmestasjoner, understreker Fjellsaune.

Annonse

Verdensnyhet

KNBF oppfordrer alle båteiere til å benytte miljøvennlige vaske- og rensemidler, for ikke å slippe konsentrerte og skadelige stoffer rett i sjøen.

– Vi har derfor inngått samarbeid med For Fartøy På Farten, som har lansert et biologisk nedbrytbart renseprodukt, Eco Clean, som fjerner forkalkninger i toaletter på båter og andre fartøy på farten. Middelet er testet ut på Nesoddbåtene og «Prinsen» og utviklingen er støttet av Innovasjon Norge.

Fiskedød

I Sverige er det nå forbud mot selvpolerende, giftig bunnstoff. Fiskedød i Oslofjorden og i fjorder på sør- og vestlandet kan skyldes minkende oksygeninnhold, utslipp og bunnstoff fra båter. Nordiska Båtrådet er sterkt opptatt av dette, og man forventer forbud mot bunnstoff på grunnlag av situasjonen i Østersjøen.

– Vi frykter at EU vil ‘dra alle over samme kam’.  Inntil det utvikles grønne bunnstoff, er det viktig å gjøre skikkelig arbeid og bruke godkjent bunnstoff, sier Stig Hvide Smith, Generalsekretær i KNBF.

Som medlemsfordel vil KNBF fremme forslag om spylekummer for oppsamling av bunnstoff for båtforeninger.

Annonse

Vrakbåter

Kambo Marina og Sveinar Kildal, som er nært tilknyttet vår samarbeidspartner Oslofjorden Friluftsråd, gjør en finfin jobb med å renske opp i ansamlingen av kasserte småbåter.

– Dessverre er problemet vedvarende; Når noen båtvrak fjernes, dukker stadig nye opp, sier Kildal.

Lekter-prosjektet som plukker opp hensatte vrak av småbåter tar imot følgende:

  • Gratis levering av kasserte fritidsbåter
  • Alle båter opp til 15 meter (49 fot) og under 3000 kg (egenvekt) kan leveres gratis
  • Både båter med motor og uten motor kan leveres
  • Både innenbords og påhengsmotor kan leveres
  • Motor trenger ikke vært tømt for drivstoff og olje
  • Alle båttyper kan leveres, dvs. trebåter, plastbåter, kompositt, stål, alu, betong
  • Både seilbåter og motorbåter kan leveres, inkl. kano, kajakk, brett

– Problemet er at det ikke er noen ordning for båter over 50 fot, og det er trolig kun spørsmål om tid før myndighetene dukker opp med vrakpantordning også for store båter. Det kan bli dyrt, tror Generalsekretær Stig Hvide Smith i KNBF, da det fort koster minst NOK 50.000 å hugge opp en større båt.

EL-båter på gang

Elektrifisering av fritidsbåt-flåten skyter fart, og infrastrukturen rundt lading blir bedre for hver sesong. Verdens første lynlader er kommet i drift i Florø, mens Oslo og Bergen får sine første i løpet av sommeren. Også i Telemarksvassdraget er forholdene for el-båter lagt godt til rette denne sommeren.

– Gamle og feil tall

Statistikken over klimagassutslipp utarbeides av Statistisk Sentralbyrå (SSB). Ved publisering av utslippstall i november 2020 gjorde SSB en metodeendring, som viste en betydelig nedjustering av utslippet, sier Ketil Flugsrud, seniorrådgiver, seksjon for utslippsregnskap og tiltaksanalyse hos Miljødirektoratet.

Det betyr at Erna Solberg brukte gamle tall under sin presentasjon under Elbåtkonferansen i april. Her sa hun at utslippene fra fritidsbåter skal halveres innen 2030, som nå betyr at det skal kuttes med 150 000 tonn, og ikke 250 000 tonn.

Fritidsbåter står bare for 10 prosent utslipp fra den maritime sektor, og utgjør 0,6 prosent av landets CO2-utslipp, veitrafikk utgjør 17 prosent, mens olje og gassutvinning er den store synderen med hele 28 prosent. Mer nøyaktig, så var de gamle tallene oppgitt til 530 000 tonn CO2-ekvivalenter, mens de nye er 278 000 tonn CO2-ekvivalenter.

Endret: 03.06.2021