Markant nedgang i antall oppdrag for Redningsselskapet

Etter to historiske båtsesonger markerer 2022 nedgang i antall assistanser for Redningsselskapet. Antall søk- og redningsoppdrag holdt seg likevel stabilt.

Totalt utførte Redningsselskapet 4438 oppdrag mellom 1. mai og 1. september i 2022, noe som er en nedgang på 17% i antall oppdrag i forhold til i fjor, og 10% ned fra 2020. Det melder Redningsselskapet i en pressemelding.

– Etter en rekordsommer på vannet merker vi at det er færre fritidsbåter som er ute i år. Det har vi sett både på vannet og i antall oppdrag, sier Tobias Bang-Hansen, direktør for avdeling Sjø i Redningsselskapet.

Bang-Hansen forteller at Redningsselskapet nå er klare for høstsesong og økt fiskeriaktivitet, og minner om viktigheten av synlighet og riktig bruk av lanterner i den mørke årstiden.

Annonse

Større andel søk- og redningsoppdrag

2021 ble et år mange valgte å ta sommerferien i Norge. Rekordmange på og ved sjøen, i egen båt for første gang, gjorde at antall assistanser nådde en topp for Redningsselskapet, med hele 5394 registrerte oppdrag. I år peker pilene ned.

Redningsselskapets oppdragsstatistikk viser at årets båtsommer ligner mer på 2019, med totalt 4438 assistanser fra 1. mai til 1. september. Dette er en nedgang på 17,72% fra fjorårets oppdragsmengde.

Mellom 1. mai og 1. september 2022 deltok Redningsselskapet i 488 søk- og redningsoppdrag (SAR). Det tilsvarer 11% av den totale oppdragsmengden i samme periode. Tilsvarende tall for 2021 var 507 søk- og redningsoppdrag, noe som tilsvarer 9,40%.

Annonse

Flest sommeroppdrag i Oslofjorden

Til tross nedgang i antall oppdrag, har det tidvis vært hektisk for flere av redningsskøytene gjennom sommeren 2022. Av Redningsselskapets 53 fast- og frivillig bemannede skøyter ble det løst flest oppdrag i Oslo og Viken, med 1206 oppdrag fra 1. mai til 1. september.

Øverst på lista over redningsskøyter som løste flest oppdrag sommeren 2022 er frivillig bemannede RS 161 «Einar Staff sr.», som løste 344 oppdrag fra 1. mai til 1. september. Videre følger den fast bemannede skøyta i Hvaler-området, RS 172 «Ragnar Stoud Platou», som løste 309 oppdrag i samme periode.

To vanlige årsaker til assistanse er grunnstøting og brann. Fra 1. mai til 1. september bistod Redningsselskapet ved 224 grunnstøtinger og i 42 brann-tilfeller.

Størst nedgang i Vestfold og Telemark

Felles for alle fylkene er nedgang i antall oppdrag. Det største fallet i antall oppdrag finner vi i Vestfold og Telemark, hvor antallet falt fra 261 til 169 oppdrag fra 2021 til 2022. Det tilsvarer en nedgang på rundt 35%.

I Rogaland gikk antall oppdrag ned rundt 26%, fra 289 i 2021 til 213 i 2022. I Oslo og Viken gikk antall oppdrag ned rundt 25%, fra 1626 til 1206.

Minst nedgang i antall oppdrag var det i Møre og Romsdal, hvor antall oppdrag gikk fra 192 i 2021 til 180 i 2022. Det tilsvarer en nedgang på rundt 6%.

Endret: 10.09.2022