Nå må du snart ha hurtigbåtbevis

Regjeringen innfører kompetansekrav for førere av fritidsbåter som kan oppnå større hastighet enn 50 knop. Det nye kompetansebeviset skal inneholde både en teoretisk og en praktisk del.

Næringsdepartementet skriver i en pressemelding i dag at krav til kursinnhold og instruktører skal være på plass før regelverket kan tre i kraft.

– Høy fart gir større fare for alvorlige ulykker, og det kreves spesielle ferdigheter for å føre båt i høy fart. Regjeringens overordnede målsetning med båtpolitikken er å legge til rette for et trygt båtliv, og vi har en visjon om at det ikke skal skje ulykker med omkomne eller hardt skadde med fritidsbåt. Derfor innfører vi nå disse kravene, sier næringsminister Iselin Nybø i pressemeldingen fra Næringsdepartementet som ble publisert på regjeringen.no i dag.

Målet er at det nye regelverket skal tre i kraft i løpet av 2022.

Høringsrunde våren 2021

Næringsdepartementet understreker at det er viktig å ha tilstrekkelig kurskapasitet til de som må ha høyhastighetsbeviset. I tillegg til høyhastighetsbevis vil det innføres krav om bruk av automatisk nødstopp (dødmannsknapp).

Sjøfartsdirektoratet skal komme med forslag til konkrete endringer som skal sendes på høring i januar 2021. Målet er at det nye regelverket skal tre i kraft i løpet av 2022.

Les Sjøfartsdirektoratets rapport «Høyhastighetskompetanse for førere av fritidsbåt» her.

Annonse

Utredning av vannscooterbevis

I Sjøfartsdirektoratets rapport fra 2020 er også vannscootere omtalt. Sjøfartsdirektoratet anbefaler at det bør innføres et særskilt kompetansekrav for vannscooter, som kan oppnå større hastighet enn 40 knop. I høringsrunden vil Sjøfartsdirektoratet derfor be om innspill på om det bør innføres et eget vannscooterbevis.

Artikkelen er skrevet av Cecilie Klem i KNBF – Kongelig Norsk Båtforbund

Endret: 18.11.2020