Ny generalsekretær i KNBF

Forbundsstyret i Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) har ansatt Stig Hvide Smith som generalsekretær. – Jeg gleder meg aller mest til å ta fatt på det båtpolitisk arbeidet, sier Hvide Smith.

KNBF er i en unik posisjon som eneste landsdekkende brukerorganisasjon med sine over 47 000 medlemmer og 379 båtforeninger, understreker Hvide Smith.

– Sammen kan vi påvirke båtpolitikken i retning av et bedre båtliv for fritidsflåten. KNBFs mål er å dytte utviklingen i en retning som gavner båtfolket, sier den nye generalsekretæren.

– Båtforeningene er grunnmuren i organisasjonen, og jeg ønsker å gjøre arbeidet for de frivillige i båtforeningene enklere og tidsmessig, det er det aller viktigste vi gjør. Jeg håper at min organisasjonserfaring kan være nyttig for å nå målet om vekst og styrking av organisasjonen. Vi må aldri glemme at sekretariatet i KNBF kun serviceledd, og at det er de tillitsvalgte i de sju regionene våre som spiller den viktigste rollen i forbundet, sier Hvide Smith.

Stig_49390741e9efc92755dbdfcf8424249a
Stig Hvide Smith blir ny generalsekretær i Kongelig Norsk Båtforbund. Foto: Kristian Eriksen, Båtens Verden

At KNBF blir hørt, både nasjonalt, regionalt og lokalt, er svært viktig for den enkelte fritidsbåtbruker. Dette er kjernen i arbeidet vårt.

Mer synlige

Hvide Smith er glad for at KNBF er blitt mer og mer synlig i det offentlige ordskiftet om forholdene langs kysten for de rundt en million fritidsbåtene i landet vårt.
– At KNBF blir hørt, både nasjonalt, regionalt og lokalt, er svært viktig for den enkelte fritidsbåtbruker. Dette er kjernen i arbeidet vårt, sier Hvide Smith.

Organisasjonsbygging er svært viktig for den nye generalsekretæren i Båtforbundet. Målet er å styrke samarbeidet mellom de ulike leddene i KNBF.
– Det vil bidra til vekst, tror Hvide Smith.

Annonse

Takker Solvang

Han etterfølger Endre Solvang i generalsekretærstillingen. Solvang er gått over til annen administrativ stilling i Båtforbundet av helsemessige årsaker.
– Jeg er svært takknemlig for alt han har utrettet, og at han vil hjelpe meg i gang og besørge god kontinuitet, sier KNBFs nye generalsekretær.

 

Du kan lese mer om båtpolitikk på Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) sine nettsider

Endret: 07.09.2020