Digital formidling av forskrifter er viktig for å sørge for etterlevelse av fartsregler på sjøen. Fartsforskrifter fremgår i dag av Kystverkets digitale kartløsning «Kystinfo» og i appen «Båtfart». Appen er rettet mot fritidsbåtførere og viser hvilke fartsgrenser som gjelder hvor. Appen gir et varsel når båten går raskere enn fartsgrensen på stedet.