– Obligatorisk båtregister nå!

Obligatorisk registrering av fritidsbåter er viktig for sikkerheten på sjøen. Det er avgjørende i kampen mot maritim forsøpling og nødvendig for å kunne fortsette å ha miljøvennlig havner og opplagsplasser i båtforeningene langs hele kysten.

Det mener Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF).

– For at våre 400 medlemsforeninger skal kunne fortsette å ha miljøvennlige havner og sikre opplagsplasser er et offentlig obligatorisk fritidsbåtregistrering en nødvendighet, sier president i Kongelig Norsk Båtforbund, Egil Kr. Olsen.

Han understreker at båtforeningene allerede gjør et krevende frivillig arbeid med å oppspore eiere og sørge for forsvarlig gjenvinning av båtvrak og eierløse båter som ellers ville vært et stort miljøproblem.

– Et register bør være i offentlig regi og uavhengig av aktørene i bransjen, sier Olsen.

Annonse

Peker på Sjøfartsdirektoratet

Dette kan enkelt gjøres ved en utvidelse av Nord Registeret i regi av Sjøfartsdirektoratet, mener KNBF-presidenten.

– En slik registrering av fritid fartøy vil øke sikkerheten på sjøen. Sjøfartsdirektoratet kan også styrke og utføre en mer målrettet kontroll av produsentleddet for bedre oppfølging av CE-godkjenningen, sier Olsen.

En slik registrering av fritidsfartøy vil øke sikkerheten på sjøen. Sjøfartsdirektoratet kan også styrke og utføre en mer målrettet kontroll av produsentleddet for bedre oppfølging av CE-godkjenningen.

Egil Kr. Olsen, KNBF

Tverrpolitisk enighet?

Under Arendals uka i fjor arrangerte KNBF og Avfall Norge et debattmøte med tittelen «Det haster med et obligatorisk båtregister». Stortingspolitikerne Ruth Grung fra Arbeiderpartiet og Høyres Svein Harberg sa begge at de ønsket å jobbe for et obligatorisk register.

I en TV2-sak denne uka gikk det fram at Regjeringen ikke ønsker å arbeide for et båtregister. Statssekretær Grunde Kreken Almeland (V) sa til TV2 at Regjeringen ikke vil prioritere å innføre obligatorisk registrering fordi det blir for ressurskrevende og dyrt. De styrende partiene er tilfreds med dagens frivillige ordning.

KNBF mener det er feil strategi, blant annet fordi altfor få båter ikke blir omregistrert i de frivillige registrene. Ved innlevering synliggjøres at det er opptil 5 eiere tilbake som fremkommer ved utsjekk av påklebet registrering. KILDE: Mottakssenter for innlevering avhending båter i Stavanger.

– I NOR registeret er det kun 9717 fritidsbåter, og Småbåtregisteret inneholder bare 180 000 betalende båter. Når vi vet at det er drøyt en million fritidsbåter i Norge, er dette altfor dårlig, sier fungerende generalsekretær Stig Hvide Smith.

Annonse

Politiet vil ha det

Også politiet er på linje med KNBF i båtregistersaken. Til TV2 sier politiet at de ofte finner båter som har blitt forlatt, uten mulighet til å finne eieren. Med et obligatorisk register, vil det være enkelt å finne eieren, poengterer politiet, og særlig i en akutt situasjon som gir nødetatene grunn til å vurdere å igangsette søk og redning, poengterer stabssjef Kjetil Øyri i Vest politidistrikt overfor TV2.

Øyri understreker at politiet forholder seg til de føringer som politikerne gir, men at de ville vært positive til lovpålagt merking av fritidsbåtene.

Effektivt mot råkjøring

KNBF mener politiets argumenter er gode, og er glad for å ha deres støtte i en viktig sak som Båtforbundet har jobbet aktivt med i mange år.

– Alle båteiere vil tjene på et lovpålagt register. Det vil øke sikkerheten til sjøs, gjøre det enklere å få bukt med de få båtførerne som kjører for fort og det vil være et svært viktig skritt i retning av mindre maritim forsøpling, oppsummerer Hvide Smith.

 

Du kan lese mer om båtpolitikk på Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) sine nettsider

Endret: 31.07.2020