Økt oppdragsmengde for Redningsselskapet

2021 ble et historisk år for Redningsselskapet. I sitt 130. år i kystfolkets tjeneste utførte selskapets mannskaper tett oppunder 9 000 oppdrag.

Totalt utførte Redningsselskapets mer enn 90 redningsskøyter og -fartøyer nærmere 9 000 oppdrag i 2021, noe som gir økning på 14 % i antall oppdrag sett i forhold til 2019, og en økning på 5 % sett i forhold til fjoråret.  60 % av fjorårets oppdrag ble utført i perioden fra mai til august. Juli var den desidert travleste måneden for Redningsselskapet, med et snitt på 59 utførte oppdrag om dagen.

— I vårt 130. år står Redningsselskapet sterkere enn noen gang. At vi nærmer oss 9000 oppdrag for første gang avspeiler også en økt trafikkvekst i det som var en historisk båtsommer, sier Tobias Bang-Hansen, direktør for avdeling Sjø i Redningsselskapet.

Annonse

31 liv reddet
I 2021 reddet Redningsselskapets mannskaper 31 liv og berget 83 fartøy. Over 17 000 personer og nærmere 6 000 fartøy mottok hjelp og assistanse. Dette er tall som er på nivå med de to foregående årene, med en liten økning i antall assisterte fartøy på 4,5 %.

— Våre faste og frivillige mannskaper har løst det samfunnsoppdraget vi har ansvaret for, på en forbilledlig måte, og løst de utfordringene som følger av en markant økning i antall båter langs kysten og på våre største innsjøer, sier Bang-Hansen.

0ecb4edf-cdc8-430e-8b54-1cbdfc1697e2
Redningsselskapets faste og frivillige mannskaper har hatt et historisk travelt år i 2021. Foto: Redningsselskapet

Økning i antall fremdriftshavarier

Fremdriftshavari er den klart største enkeltårsaken til at folk og fartøy trenger assistanse og hjelp på sjøen. I 2021 rykket Redningsselskapets redningsfartøy ut over 3 500 ganger til båter som trengte assistanse som følge av fremdriftshavari. Dette antallet er tilnærmet identisk med fjoråret.

Annonse

Nedgang i antall brannrelaterte oppdrag

De siste årene har vi sett en jevn stigning i antall grunnstøtinger. Fra 2019 til 2020 var denne økningen på hele 17 %. Når det gjelder grunnstøtinger i 2021 så er antallet på 2020-nivå.  I fjor rykket redningsskøytene ut 449 ganger i forbindelse med at båter gikk på grunn. Tilsvarende tall for 2020 var 444.

De siste årene har vi opplevd en kraftig økning i antall brannrelaterte oppdrag på sjøen. Årsaken til denne økningen er sammensatt. I 2021 deltok Redningsselskapet på 449 brannrelaterte oppdrag, noe som tilsier en økning på hele 40 % sett i forhold til 2019. Sett i forhold til fjoråret er årets tall gledelig lesning, med en nedgang på 11 %.

Størst økning i Finnmark og Rogaland

I 2021 styrket Redningsselskapet beredskapen Troms og Finnmark med én ny redningsskøyte i Vardø. Vårt nordligste fylke er også det fylket som opplever den største prosentuelle økningen i antall utførte oppdrag i 2021, med en økning på 24 %. Nærmest følger Rogaland med en økning på 10 % sett i forhold til i fjor.

Stor trafikk i sør-øst

Tilnærmet 50 % av oppdragene i 2021 ble utført av Redningsselskapets fartøyer stasjonert fra svenskegrensen til Mandal. Norges travleste redningsskøyte i 2021 finner vi i Skørhaden på Valer i Viken fylke, der RS 172 «Ragnar Stoud Platou» i fjor utførte 523 oppdrag.

Endret: 19.01.2022