Padleled til glede for båtlivet

Slevik båtforening ved Fredrikstad har gjort mye for padlerne sine de siste årene. Denne uka fikk de besøk av Norges padleforbund.

Båtforeningen sørvest for Fredrikstad startet planleggingen av et padleanlegg for to-tre år siden. Nå har de 30 kajakkplasser i tre stativer, og ventelisten er lang.

– Tilbudet er veldig populært, og ventelistene er lange, sier styreleder Tormod Schei i Slevik båtforening.
Ett av stativene og tilhørende rampe er plassert i et område av havna som iløpet av årene er blitt uegnet for båtplasser på grunn av økt tilsig av mudder fra et bekkeleie. De to andre stativene til ligger mellom gamle, verneverdige naust som i båthavna, med ramper ut i vannet, lagt slik at de ikke hindrer trafikken ut og inn av havneanlegget.

NY_Padleled_Slevik_3_d4bd76a3e1eee2b126c5779481445a03
Prosjektleder Bjørn Egil Hansen var på besøk i Slevik denne uka. Foto: Ro- og Padleled Oslofjorden

Båtforbundet støtter padlerne

KNBF går i disse dager inn som samarbeidspartner i prosjektet Ro- og padleled Oslofjorden, Norges padleforbunds nye storsatsing på breddepadlingen. Hovedleden skal gå fra svenskegrensen via Oslo til Risør, og blir den lengste i Norge.

I juni i år kom nyheten om at padlerne hadde fått 14,6 millioner kroner til prosjektet ro- og padleled av Sparebankstiftelsen DnB. I tillegg til den sammenhengende ro- og padleleden skal det lokalt kobles på nærmere 3000 km med padleruter.

Annonse
Padleled_slevik_4
Slevik båtforening har offentlige, tilrettelagte badestrender med flytebadebrygge, utleiehytte, stupetårn og badetrapp inkludert i anlegget sitt mellom Gressvik og Hankø utenfor Fredrikstad. Øverst til venstre ligger Friedheim, Sleviks vakre grendehus. Foto: Ro- og padleled Oslofjorden

Besøkte Slevik

Denne uka var Norges padleforbund på sporingstokt for å registrere hovedleden, og i den forbindelse var de på befaring i Slevik båtforening for å se nærmere på den vellykka kajakksatsingen deres.
Der kunne de nyte synet av kajakkstativer som er plassert slik at de ikke hindrer utsynet for hytter og hus med tomt som grenser mot havna. To ramper sørger for en trygg og praktisk start på turen.

Slevik har søkt og fått tillatelse fra Fredrikstad kommune til en omfattende utvidelse av havna si, og skal på sikt øke kapasiteten også for padlerne sine. De fleste kajakkplassene leies av medlemmer av foreningen. En håndfull av dem har blitt medlemmer kun for leie av kajakkplass. Leien er nå på 500 kroner i året, men man vurderer å øke til en engangssum på 1500. Stativer med ti plasser hver er kjøpt inn. Kostnader ligger på rundt 8 000 per stativ.

KNBF har vedtektsfestet følgende formål: Vi skal være en interesseorganisasjon for fritidsbåtbruk i Norge som arbeider for et bedre båtliv på naturens premisser.

Vinn-vinn for KNBF
Båtforbundet ønsker å bidra til ro- padleledprosjektet via prosjektets organer og med faglige innspill samt praktiske bidrag i form av spredning av informasjon og nettverksbygging.
Tilrettelegging for padlere vil gavne fritidsbåtfolket både direkte og indirekte. Padlerne er blant fjordens aller mykeste trafikanter, og tiltak som bedrer sikkerheten til padlerne vil også ivareta den gjennomsnittlige båtbrukerens sikkerhet og båtlivskvalitet. Antall medlemmer i KNBF som har kajakk øker dessuten fra år til år: Den siste Båtlivsundersøkelse (2018) viste at hele 11 prosent av husholdninger med båt regner kajakk eller kano som familiens hovedbåt. Fra 2011 til 2017 er prosentandelen av husstander som har kajakk eller kano økt fra elleve til 18 prosent, eller nesten en dobling. Hele 27 prosent ser på kajakken eller kanoen sin som husstandens nummer to båt. Det er nesten en firedobling siden 2011, da prosenten var litt over sju.

 

Padlehuker

KNBF kan også stille seg bak ønsket om flere allment tilgjengelig oppholdssteder i strandsonen, og er glad for at padlehuker er en del av prosjektet. Langs kyststrekningen på 300 kilometer har mange båtforeninger lenge jobbet for å tilrettelegge for turpadlere blant medlemmene. Det er også mange foreninger som ønsker å komme i gang med tilrettelegging, og som kan ha nytte av en tilknytning til prosjektet.

padleforbndet_slevik_2
Slevik båtforening har satset på tilrettelegging for medlemmer med kajakk i to år. Padleforbundet la turen om foreningen da hadde landligge i Fredrikstad på sporingstokt. Gry Gerhard, leder i Fredrikstad og Sarpsborg padleklubb var lokal representant bryggelangs. Foto: Ro- og Padleled Oslofjorden

Arkitekttegna padlehuker

En padleled er allerede etablert i Vestfold, og er et naturlig forbildeprosjekt for hovedleden. Lokale padleklubber har kvalitetssikret, kartfestet og godkjent padleruter som er gradert etter vanskelighetsgrad.
Padlehuker skal settes opp langs hele den 300 kilometer lange strekningen, og i Vestfold er den første padlehuken allerede satt opp. Prototypen er tegnet av arkitektkontoret Biotope, som holder til i Vadsø. De skal ikke være forbeholdt padlere, men skal være tilgjengelige for alle og skal foreløpig ikke omfattes av bestillingssystem.

NY_Padleled_slevik
Dette området var vanskelig å utnytte til flere båtplasser på grunn av bunnforholdene, og her ble den første kajakkrampen lagt. Foto: Cecilie Klem/KNBF
Endret: 06.06.2020