Støtter forslag om avgiftsreduksjoner

Forbundsstyret i KNBF vedtok lørdag å støtte Senterpartiets forslag til reduksjoner i drivstoffavgiftene i Statsbudsjettet for 2020.

«Båtforbundet med 47 000 medlemmer støtter Senterpartiets forslag for neste års statsbudsjett med reduksjon av bensinavgiften med 15 øre og dieselavgiften med 35 øre.» Slik lyder deler av vedtaket som ble fattet i helgen på Forbundsstyrets siste møte på Gardermoen dette året.
Videre understreker forbundet i vedtaket at medlemmene bruker fritidsbåt både til aktivitet, rekreasjon og naturopplevelse, og at dette er med på å bygge god folkehelse. Styret vektlegger også at fritidsbåteiere bruker og etterspør varer og tjenester ved kysten hele året, noe som har stor betydning for handel og virksomhet langs hele norskekysten.

Styret informerer også i vedtaket om at Båtlivsundersøkelsen fra 2018 viser at det finnes en eller flere fritidsbåter i mer enn 30 prosent av de norske husholdningene hvor det bor personer i alderen 18-74 år.

 

Beklager manglende bevilgning

Forbundsstyret vedtok en uttalelse som sterkt beklager at det ikke ligger inne oppstartmidler til Stad skipstunnel på neste års statsbudsjett. Styret uttaler at tunnelen er et unikt og banebrytende prosjekt som vil gi en tryggere og mer effektiv seilas forbi Stad samt legge til rette for at mer gods kan transporteres sjøveien. Reduksjon i CO2-utslipp er en viktig del av prosjektet, noe KNBF er svært opptatt av. Dessuten vil det være en turistattraksjon i seg selv, understreker Forbundsstyret.

Endret: 06.06.2020