Vellykka innsamling av kasserte fritidsbåter

Innsamlingsordningen for kasserte fritidsbåter har vært en stor suksess, mener Miljødirektoratet. På to år har over 20 000 båter blitt levert inn til godkjente mottak. Det er direktoratet fornøyd med.

I 2017 vedtok Stortinget en tilskuddsordning for håndtering av innsamlede kasserte fritidsbåter. Målet med ordningen er at materialet i båtene blir sortert og behandlet forsvarlig.

1. oktober 2017 ble ordningen med vrakpant på 1000 kroner innført for båter som ble levert til godkjente avfallsmottak. Så langt er 20 millioner kroner utbetalt til båteiere gjennom denne ordningen, som administreres av Miljødirektoratet.
Det melder direktoratet på sine nettsider.
– Ordningen kom veldig raskt på plass, så det er utrolig gøy å se at den har fungert så bra. Nå jobbes det med forbedring av ordningen og vi håper enda flere vil benytte seg av vrakpanten, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet i pressemeldingen.

Ordningen fungerer slik at båteiere må fylle ut et skjema for levering av fritidsbåt på Miljødirektoratets hjemmesider. Skjemaet vises fram og stemples eller signeres på mottaket. Deretter må eier søke om vrakpant via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter, noe som sikrer rask utbetaling.

Les mer om hvordan du kan få utbetalt vrakpant.
Kart over avfallsdeponier som tar imot vrakbåter.
Les enda mer på Miljødirektoratets hjemmesider.

Endret: 06.06.2020