Båtforbundet vil ha obligatorisk båtregister

KNBF ønsker et obligatorisk båtregister administrert av Sjøfartsdirektoratet.

Innføringen av årsavgift for fritidsbåter, registrert i NOR, som administreres av Sjøfartsdirektoratet, har skapt forvirring blant mange båteiere. Det er derfor viktig å understreke at registrering i NOR er frivillig. Det samme gjelder registrering i Redningsselskapets småbåtregister. Nå ønsker Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) ett obligatorisk båtregister.

– Et båtregister er viktig for både eiere og brukere av fritidsbåter, for båtforeninger, for havne- og bryggeeiere og for lokalsamfunnet. Derfor går KNBF inn for at vi snarest får ett obligatorisk båtregister og at dette administreres av Sjøfartsdirektoratet. Det vil si at båtregisteret NOR må bli et obligatorisk register, sier Stig Hvide Smith, generalsekretær i KNBF (Kongelig Norsk Båtforbund) i en pressemelding.

Annonse
IMG_4068
Stig Hvide Smith, generalsekretær i KNBF, ønsker obligatorisk båtregister.

– Slik situasjonen er nå, finnes det to registre som begge er unøyaktige og mangelfulle fordi mange båteiere ikke har registrert båten eller at eierskifte ikke er meldt inn. Dette betyr at det er vanskelig å finne rette eier ved søk- og redningsaksjoner, båttyverier, straffbar adferd på sjøen, ulovlig fortøyning i båtforeninger og havner og forlatte båtvrak, sier han og fortsetter:

– Ingen er tjent med at disse forholdene skal fortsette. Da vil den opplagte løsningen være at NOR-registeret blir obligatorisk. En årsavgift på kr. 200 bør i så fall være en akseptabel pris å betale, men det må være en forutsetning at registeret ikke brukes til skatt eller fiskale avgifter. Til sammenligning koster nyregistrering i Redningsselskapets småbåtregister kr 460,- og årsavgiften er på kr 230, sier han.

Endret: 29.01.2021