Vil vite mer om fritidsbåtbruken i Norge

Hvordan bruker nordmenn fritidsbåten og hvilke holdninger har de til eksempelvis fart, bruk av vest og promillegrense? Med over 900.000 fritidsbåter ønsker fritidsbåtaktørene å vite mer om båtbruk og holdninger. Nå gjennomføres en ny, stor båtlivsundersøkelse.

De to foregående båtlivsundersøkelsene ble gjennomført i 2011 og 2017. og funnene har vært til stor nytte for det offentlige, redningstjenesten, organisasjoner og næringsliv de siste årene.

Spørsmålssettet kartla både bruk, deltakelse, kostnader og verdiskaping knyttet til bruk av fritidsbåt. I tillegg fikk undersøkelsen fram holdninger til lover og regler, miljø og sjøsikkerhet.

Annonse

Vil avdekke endringer

Båtforbundet (Kongelig Norsk Båtforbund, KNBF) er initiativtaker til undersøkelsen og prosjektet er et samarbeid mellom det offentlige, båtbransjen og organisasjoner.

Prosjektgruppen består av representanter fra Båtforbundet, Kystverket og Sjøfartsdirektoratet, i tillegg til en referansegruppe bestående av undersøkelsens øvrige sponsorer.

– Det vil være viktig å videreføre spørsmål fra 2011 og 2017 for å kunne se på endringer i fritidsbåtbruken. I tillegg vil vi vurdere å belyse nye tema som er aktuelle i tiden, sier prosjektansvarlig i Båtforbundet, Endre Solvang.

Han legger til at de også vil se på spørsmål rundt klima og miljø ved bruk av fritidsbåt.

– Vi vil ta et dypdykk i fritidsbåtfolkets holdninger til sikkerhet, sier han.

DSC00061
Foto: Heidi Therese Bless

Blir hovedtema i 2023

Om lag 4 600 intervjuer ble gjennomført på landsbasis i forrige undersøkelse. Det dannet grunnlag for både nasjonale og regionale rapporter. Årets undersøkelse skal være minst like omfangsrik, og resultatene skal offentliggjøres under Sjøfartsdirektoratets Fritidsbåtkonferanse, våren 2023.

– Fritidsbåtkonferansen er den nasjonale arenaen der det offentlige Norge, bransjeorganisasjoner og frivilligheten møtes for å drøfte tema rundt bruk av fritidsbåt. Det har derfor vært en styrke for både konferansen og undersøkelsen at resultatene presenteres her først. Dette vil bli hovedtema på konferansen i 2023, sier Petter Andre Søreng, seksjonssjef for fritidsfartøy i Sjøfartsdirektoratet.

Annonse

Samarbeid

Kystverket setter pris på at mange jobber sammen for å skape gode holdninger, og bidrar til tiltak som sikrer trygg ferdsel for alle som ferdes til sjøs.

– Vi ser fram til oppdatert kunnskap rundt fritidsbåtbruken i Norge, sjøsikkerhet og våre tjenester. Det kan gjøre det lettere å utforme gode tiltak som reduserer antall uønskede hendelser og alvorlige ulykker til sjøs, sier Guttorm Tomren i Kystverket.

Informasjon om fartsgrenser til sjøs er særlig dagsaktuelt, og Kystverket arbeider nå med at endringer i fartsreguleringer raskest mulig blir oppdatert i appen Båtfart.

Undersøkelsen blir realisert med støtte fra følgende aktører:

 • Sjøfartsdirektoratet
 • Kystverket
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Miljødirektoratet
 • Tryg
 • Telenor Kystradio
 • Redningsselskapet
 • Båtens Verden
 • Norges Seilforbund
 • Norsk Test
 • Norboat
 • Oslofjordens Friluftsråd
 • Båtforbundet
Endret: 28.01.2022