Kontroll og vedlikehold av dieselvarmere

Hete råd for kaldere dager

Dieselvarmeren er en av de tingene vi ikke greier oss uten for å ha glede av båten året rundt. Spesielt viktig er det at den fungerer nå når det går mot kaldere dager og netter. Vi har fått tips og råd hos Diesel og Elektro Service på Alvøen i Bergen.

Vi har brukt Eberspächer sine varmere som eksempel, men service og vedlikehold på andre merker vil i hovedsak være det samme. Er du en smule nevenyttig, kan du gjøre mye av vedlikeholdet selv, ellers kan du få fagfolk til å ta service. En del verksteder har, som Diesel og Elektro Service, diagnoseprogrammer for dieselvarmeren. Ved å koble varmeren til en datamaskin får man frem alle mulige opplysninger; driftstimer, temperaturer, hastighet på motor, feil på komponenter og så videre. Selv om du tar vedlikeholdet selv, kan det uansett være lurt å la fagfolk ta en full gjennomgang på dieselvarmeren med noen års mellomrom. Eberspächer har for øvrig oppgradert modellene, og nye modeller er kommet til. De har blant annet mer stillegående doseringspumpe og børsteløs motor – noe som gir varmeren lenger levetid. De mye brukte modellene D2 og D4 har nå betegnelsene S2 og M2, fortsatt på henholdsvis 2200 og 4000 watt.

15
STILLER DIAGNOSE: Diesel og Elektro Service har diagnoseprogrammer for feilsøking og tilstandsrapport på dieselvarmere. Ved å koble varmeren til datamaskin får man frem all mulig informasjon og historie. Ove Jarle Thomassen (nærmest) og Jonathan Rahn (bilde fra tidligere besøk).

Best om den brukes

– Moderne dieselvarmere er veldig driftssikre og bygget opp slik at det er lett å komme til de ulike komponentene, forteller Ove Jarle Thomassen hos Diesel og Elektro Service. Han legger til at det likevel er lurt å søke råd hos fagfolk, både når det gjelder montering og ettersyn. Et tips er å ha nødvendige reservedeler liggende i båten, slik at man kan gjøre utbedringer om varmeren svikter når man er på tur. Det er en fordel om varmeren er montert på en måte som gjør det lett å demontere brenneren for service og vedlikehold.

– Den mest vanlige feilen er at varmeren står seg i hjel. Det er veldig viktig at man starter opp varmeren hver gang man er i båten, gjerne hver 14. dag, sier Ove Jarle. Han anbefaler også å unngå å kjøre dieselvarmeren for mye på lav effekt. For å unngå forkoksing på glødepluggene bør den jevnlig kjøres på full guffe. Med tanke på dette anbefaler ikke Ove Jarle å montere for stor varmer i båten. Da blir det ofte at den kjøres på lav effekt. Han forteller at det er blitt mer vanlig å montere to mindre dieselvarmere i stedet for en stor, noe som blant annet gjør at det blir mindre «daukjøring». Om den ene er ute av drift får man i alle fall lunk i båten. En annen fordel er at man kan gå ned på dimensjonen på luftslangene, noe som gjør installasjon enklere.

17
ULIKE MODELLER: Eberspächer er blant de mest solgte dieselvarmere, og aller mest selges det av 4 kw varmeren. De to minste er nylig oppgradert og har nå betegnelse S2 og M2 i stedet for D2 og D4, henholdsvis på 2200 og 4000 watt. Storebror D5 er på 5 kw. De to minste er likt bygget opp og bruker også samme servicedeler. Det er også kommet kraftigere modeller.
Annonse

Strøm eller drivstoff

Enkelt forklart er en dieselvarmer bygget opp med en brenner, som ved tilførsel av diesel produserer varme. En glødeplugg eller stift antenner drivstoffet. Diesel pumpes til varmeren med en liten pumpe fra båtens tank eller drivstoffsystem, eventuelt egen tank. Varm luft sendes ved hjelp av en vifte ut gjennom luftslangen, til dysene som er montert i båten. Under forbrenning av diesel dannes eksos, og denne føres i slange ut fra båten, via et eksosuttak i skroget. Brenneren og viften går på strøm. Systemet styres av en elektronisk enhet plassert sentralt i båten.

Om vi holder oss til Eberspächer sine dieselvarmere er D2 og D4 (nå S2/M2) bygget helt likt opp og servicepunktene og deler er de samme for begge to. Storebror D5 er noe annerledes bygget opp, med andre reservedeler. Anlegget utover selve brenneren er identisk, bortsett fra dimensjonen på luftslanger. Vanligste feil ved en varmer er mangel på strøm eller diesel. Dette er det første vi skal kontrollere. Om dieselvarmeren røyker mye ved oppstart, er det en indikasjon på at varmeren ikke virker som den skal.

19
JEVNLIG BRUK: Det er viktig å starte dieselvarmeren med jevne mellomrom, helst minst hver 14. dag. Da unngår man at den står seg i hjel. Kjør den også jevnlig på full guffe for å unngå sot på glødestift/glødeplugg.

Det elektriske

Systemet er sikret med to sikringer, én for brenneren og én for styrestrøm. Spesielt for varmeapparatet er at strømtilførselen skal være koblet utenom hovedbryteren. Dette for at brenneren bruker tid på å «kjøre seg ned». Om strømmen brått brytes kan brenneren bli ødelagt. Det første du gjør er å kontrollere sikringene, og eventuelt skifte dem om de er gått – noe som kan indikere at noe er galt. Et annet problem kan være at spenningen er for lav. Dette kan skyldes dårlige batterier, men det kan også skyldes brudd eller spenningsfall på ledninger. Spenningsfall kan dessuten komme av dårlige kontakter.

Ved feilsøking:

 • Sjekk sikringer
 • Kontroller at alle ledninger er koblet skikkelig til og at det ikke er brudd i ledninger
 • Sjekk spenningen
25
DIESELPUMPEN: Brenneren får diesel via en doseringspumpe som er montert på et egnet sted. I inntaket til pumpen sitter en sil/filter som rengjøres eller skiftes ved sørvis. Ellers er det uvanlig at det oppstår feil på pumpen.
Annonse

Vedlikehold:

 • Sjekk alle koblinger. Stram dem til.
 • Er kontakter irret så gjøres dem rene. Spray gjerne med egnet kontaktspray.
 • Gjør ren sikringsholder og skift sikringene om det er irr på dem.

 

Dieseltilførsel

Brenneren får diesel via en doseringspumpe som er montert på et egnet sted. Ove Jarle forteller at det er uvanlig at det er feil på selve pumpen, og i så fall er det vanligvis monteringsfeil. I inntaket til pumpen sitter en liten sil, et filter. Om brenneren ikke får diesel kan denne være tett, og må i så fall rengjøres eller helst skiftes. Det er også dieselfilter på slangen mellom dieseltank og pumpe. Dette byttes ved service (bruk filter for diesel, ikke bensin). Ove Jarle presiserer at du ALDRI må gjøre noe på ut-siden av dieselpumpen. Denne delen er finjustert fra leverandøren og gjør du noe her er det fare for at pumpen må skiftes.

27
FILTRE: I inntaket til pumpen sitter en liten sil, et filter. Om brenneren ikke får diesel kan denne være tett og må i så fall gjøres rent eller helst skiftes. Det er også dieselfilter på slangen mellom dieseltank og pumpe.

Ved feilsøking:

 • Sjekk at det er nok diesel. Etterfyll eventuelt om diesel hentes fra egen tank.
 • Sjekk at sil/filter i pumpen eller separat dieselfilter ikke er tett.
 • Sjekk elektrisk tilkobling til pumpen.

 

Vedlikehold:

 • Skift sil/filter på inn-siden av pumpen og skift dieselfilter på slangen.
 • Etterse alle koblinger på dieseltilførselen. Sjekk for lekkasjer.
 • Pass på at ingen dieselslanger ligger mot motoren eller mot slitepunkter.
 • Sjekk at dieselpumpen sitter fast og er riktig montert.
31
KOKS: Forkoksing eller brudd på glødepugg eller glødestift kan gjøre at dieselvarmeren ikke starter. Det kan også medføre at varmeren oser mye. Denne er absolutt klar for utskifting. Her glødeplugg og gitter for D5.

Glødestift

Alle dieselvarmere er utstyrt med en glødestift/glødeplugg som antenner dieselen slik at det blir varme. Forkoksing eller brudd på disse kan gjøre at dieselvarmeren ikke starter. Rundt glødestiften/glødepluggen sitter et glødegitter. Disse delene bør alle som har dieselvarmer kunne skifte selv, og det er faktisk veldig enkelt. D2 og D4 (S2/M2) er i denne sammenheng helt like og bruker samme deler. Ved å «snappe av» overkappen kommer man til glødestiften. Nødvendig verktøy følger med når du kjøper ny glødestift, det eneste du trenger er et torx-sett. Bytte gjøres gjøres på et par minutter. På D5 sitter det en glødeplugg med spiral. Man kommer til glødepluggen ved å ta bort en liten gummihette på toppen av D5-varmeren. Av verktøy trenger du en 7 millimeter fastnøkkel/pipe for å løsne ledningene. Deretter trenger du en 19 millimeter pipenøkkel for å skru ut glødepluggen. Når det er gjort bruker du et tynt skrujern eller en spisstang for å trekke ut glødegitteret som sitter inne i hullet. I kanten rundt hullet er noen små hull. Disse bør stakes opp, noe som kan gjøres med en liten streng. Deretter er det bare å sette det hele sammen igjen.

Feilsøking:

 • Sjekk at det ikke er brudd i ledninger til glødeplugg.
 • Ta ut glødestift/glødeplugg for å se om det er koksavleiringer på dem. Bytt eventuelt glødestift og glødegitter.

Vedlikehold:

 • Glødestift/glødeplugg og glødegitter byttes annet hvert år. Eventuelt hvert år for å være sikker. Glødestift til de minste modellene varer lenger enn glødeplugg til D5.
32
GLØDEPLUGG: Glødepluggen sitter på Eberspächer D5 under et gummideksel på oppsiden av varmeren. Det er ukomplisert å skifte denne, noe som i alle fall bør gjøres annet hvert år. Du trenger noe verktøy, blant annet 7 og 19 millimeter piper eller fastnøkler.
Annonse

Eksosanlegget

Vi tuller ikke med eksos. Det er veldig viktig at dette er i orden, presiserer Ove Jarle. Om det er skade på eksosdelene så skal de ikke repareres, men byttes ut. Fra eksosuttaket på dieselvarmen går det en isolert eksosslange til en gjennomføring i skroget. Lekkasje på eksosanlegget kan føre til at det kommer eksos i båten, noe som kan få katastrofale følger.

Vedlikehold:

 • Sjekk alle koblinger og slanger er hele og i orden. Bytt det som eventuelt er skadet.
39
I RESERVEDELSSKRINET, D5: Til Eberspächer D5 bør du ha disse sørvisdelene liggende i båten: Sil/filter til inntaket på dieselpumpen, slangefilter for diesel før pumpen, glødegitter og glødeplugg. Alle disse deler er lett å skifte selv.

Luftslanger

Før hver sesong bør du gå over hele anlegget og sjekke for skader. På innsugningsdelen av brenneren sitter et innsugningsgitter. Gjør dette rent. Se til at alle luftslanger er hele og sjekk slangeklemmer.

 

Feilsøking:

 • Om overopphetningsvernet slår ut, kan det skyldes flatklemte luftrør. Disse må i så fall skiftes.

 

Vedlikehold:

 • Gå over hele anlegget. Sjekk slangeklemmer og at luftslangene er hele.
 • Det er mye å vinne på å isolere luftslanger.
Annonse
50
BETJENING: Det har gjennom årene vært ulike betjeningspanel for Eberspächer sine varmere. I dag leveres den standard med EasyStart Pro kontrollpanel. Justeres med ratt og har mange nyttige funksjoner.

Betjeningspanel

Det har gjennom årene vært ulike betjeningspanel for Eberspächer sine varmere. I dag leveres den standard med EasyStart Pro kontrollpanel. Den har digitalt display, innebygget termostat og timer. Du vil også få opp eventuelle feilmeldinger på displayet. Enkel å montere og enkel å bruke. Kan betjene flere varmere. Krever ikke noe spesielt vedlikehold

 

I verktøyskrinet:

For å kunne utbedre feil og ta sørvis på dieselvarmere bør du ha følgende liggende i reservedelsskrinet:

 • Sil til dieselpumpen (ved inntak).
 • Dieselfilter på slangen før pumpen.
 • Glødestift/glødeplugg til aktuell varmer.
 • Glødegitter til aktuell varmer.

 

Verktøy:

 • Skrujern til slangeklemmer.
 • Torx-sett (D2/D4 og S2/M2).
 • 7 millimeter fastnøkkel/pipe (D5).
 • 19 millimeter pipenøkkel til glødeplugg(D5).
 • Spisstang og/eller tynt skrujern (D5).

 

Artikkel av Trond J. Hansen

Endret: 20.09.2023