Ozonbehandling av båt

Båtlukt til besvær

Båtlukt er et eget begrep, og de aller fleste båtfolk vet hva det dreier seg om. Spesielt fremtredende er den om båten begynner å trekke på årene, og etter vinteropplag. Båtlukt er noe litt udefinerbart, en blanding av mugg, mat, dass og diesel. En lukt det er umulig å bli kvitt. Eller er det egentlig det?

Ja, det kan være mange kilder til lukt. Kanskje har noen røykt om bord, kanskje er det mat som er glemt igjen i kjøleskapet, rester av rekeskall, krabbeklør eller fiskeslo. Kanskje har noen vært uforsiktig under filterbytte og sølt olje eller diesel, eller det har vært større lekkasjer. Det er dufter som ikke er velkomne om bord. I denne artikkelen skal vi se nærmere på ozonbehandling av båt. Det er en behandling som skal være svært effektiv for fjerning av alle typer lukt, også i båt. Ozonbehandling blir brukt i alt fra biler og campingvogner til kjellere, hytter og store bygg.

05
ETTER OPPLAG: Etter at båten har vært i vinteropplag, eller ikke har vært i bruk på lenge, oppstår det ofte litt båtlukt. En ozongenerator kan få bort lukten.

For å utføre ozonbehandling trenger man en ozongenerator, som nærmest ser ut som en vifteovn eller en liten byggtørker. De kommer med forskjellige kapasiteter, alt etter som hvor store rom som skal behandles. Vi har testet ozonbehandling i flere eldre båter. Tidligere har vi prøvd ozonbehandling i en Viksund fra 70-tallet, hvor mer enn 40 år med oppsamling av dufter hadde satt seg i båten. Gjentatte behandlinger ga den gang godt resultat. Denne gang skulle vi prøve en ozon-generator i en snart 30 år gammel Princess. Den lukter ikke spesielt ille, men gjennom årene har det samlet seg en blanding av lukter; olje, diesel, do og diverse. Kort sakt, den har båtlukt. Kan vi bli kvitt den? 

03
OZONBEHANDLING: Med ozonbehandling kan man effektivt få bort den uønskede «båtlukten». Ozon må produseres på stedet, og til det bruker man en ozongenerator. En ozongenerator ser nesten ut som vifteovn, eller en liten byggtørker.

Hvordan ozonbehandling virker

Vi skal ikke gå i detalj på hva som skjer under ozonbehandling, men tar likevel med litt om virkemåten. Ozon er et molekyl satt sammen av tre atomer oksygen (O, O2 og O3). To atomer oksygen danner den grunnleggende oksygenmolekyl, det vil si det oksygen vi puster. Det tredje oksygenatom kan løsnes fra ozonmolekylet og feste seg til molekyler av andre stoffer, og dermed endre deres kjemiske sammensetning. Det er denne evnen til å reagere med andre stoffer som danner grunnlaget for effekten som brukes i behandlingen. Ozongeneratoren virker på den måten at luft blir ført inn i et elektronisk utladningsfelt som blir produsert ved høy spenning. Da skjer prosessen som beskrevet ovenfor. Ozon (O3) er svært aktivt og reagerer med organiske luftmolekyler og dreper bakterier ved å ta livet av den proteinlignende strukturen til mikroorganismene. Osmogenene, luktproduserende molekyler, blir oksydert til vann og andre ufarlige gasser. Kort og godt fjerner ozon lukt ved å ødelegge molekyler, bakterier og sporer som forårsaker ubehagelig lukt.

Før vi går inn på selve behandlingen, skal vi se litt på hva som skaper båtlukten. For om man ikke fjerne opphavet til lukten, blir man aldri kvitt lukten permanent.

06
FRA MOTOR: Mye av den typiske båtlukten kommer gjerne fra motoren. Det kan være olje eller diesel som har lekket ut i båten. Om det ikke blir tørket opp sprer lukten seg i hele båten, og kan være vanskelig å få bort.

Olje og diesel

Ligger det olje og diesel i motorrom eller kjøl, vil det lukte i hele båten. Spesielt ille kan det være om man har sølt diesel – enten ved påfylling eller når man har byttet filter. Det er viktig at motorrommet rengjøres jevnlig. Har man sølt med diesel, må det luftes godt.

Annonse

Røyk

Fortsatt er det noen som røyker om bord. Det er kjent at røyklukt fester seg i tekstiler og er vanskelig å få bort. Vi vil ikke moralisere, men i båt burde det være unødvendig å røye inne. Tips er at eddik fjerner røyelukt, men ikke om interiøret er innrøkt.

Dolukt

Det er det sjeldent selve toalettet som er årsak til lukt-problemene. I alle fall så lenge toalettsystemet ikke er skadet  eller lekk, og så lenge det er vedlikeholdt på riktig måte. Men om det ikke er kloakk-lukt, hvor kommer så do-odøren fra? Sjøvann inneholder organiske stoffer; alger, små levende eller døde organismer, salter og forurensing fra sjøvannet som når de kommer i kontakt med luft begynner å råtne. Det er altså denne prosessen som skaper den ubehagelige lukten som kan være vanskelig å bli kvitt. Hjemme benytter vi ferskvann til spyling av toalettet. Derfor oppstår ikke dette problemet her. Jevnlig vedlikehold med tilsetningsmidler og rengjøring med eddik hjelper til med å holde uønskede lukter i sjakk. Det finnes også dispensere med sanitærveske som renser og desinfiserer sjøvannet som pumpes inn. Omtrent slikt som er på flytoaletter. Tankette og Purytec har slike systemer, kjøpes i båtutstyrsbutikker.

13
RENSESYSTEM: Det finnes også dispensere med sanitærveske som renser og desinfiserer sjøvannet som pumpes inn. Her et system fra Purytec.

Mugg

Mugg er en av de store synderne og opphav til mye båtlukt. Mugg kommer som følge av fukt. Grenseverdien for korrosjon er på 55 prosent relativ fuktighet (RF), mens grenseverdien for mugg- og soppdannelse er på 70 prosent RF.  Selv på sommeren kan det være vanskelig å komme under ønsket verdi. Bare i løpet av natten ånder en voksen person ut rundt en halv liter fukt. I tåke og regnvær vil luftfuktigheten alltid bli høy. På våren og om høsten oppstår det lett kondens i båten. Når det er kaldt utenfor båten, i sjø og luft, så oppstår det kondens i møte med varm luft inne i båten. Det vil ofte danne seg kondens mellom skrog og innredning. Det kan lett oppstå mugg- og soppdannelse på slike fuktige steder og skadene kan bli store. Egentlig bør man ha avfukter hele året, men på grunn av kondensproblemene er det ekstra viktig med avfukter på våren og om høsten. Har det først oppstått mugg (jordslag) i båten, kan det være vanskelig å få bort.

21
ADVARSEL: Ved ozonbehandling skal det settes opp informasjon om at man ikke skal gå inn i rommet. Ozon kan være skadelig for lungene, men det går raskt å lufte ut rommet. Under ozonbehandling skal dørene være lukket. Etter behandling lufter man godt, minst en halv time.

Kilden til lukt må fjernes

Vi fikk låne en ozongenerator fra firmaet Clima Norge AS på Sola. De har også stort utvalg av luftavfuktere, både portable og for fast montering i blant annet båt. På deres hjemmeside finnes mange gode tips for bruk av både luftavfuktere og ozongeneratorer. Modellen vi fikk låne, er en svenskprodusert Airmaster BLC 2000-D, som er blant de kraftige generatorene. 

Ole J. Rettedal hos Clima Norge AS forteller til Båtens Verden at det er viktig at båten rengjøres grundig før ozonbehandlingen tar til. Det er også avgjørende at kilden til lukt fjernes. Er det for eksempel diesel og olje i bunnen av båten, må dette tørkes opp. Om ikke vil lukten komme tilbake. Etter vask er det viktig at båten får tørke skikkelig. Ozonapparatene liker ikke fuktig luft, og rommet skal være tørt. 

28
LITEN: En ozongenerator er ikke særlig stor, omtrent som en vifteovn. Airmaster BLC 2000-D er en ganske kraftig maskin.

Ozon kan morkne enkelte typer gummi. I praksis er ikke dette noe problem ettersom man ikke kjører behandling med høy konsentrasjon over lengre tid. Likevel har vi registrert at det er enkelte som anbefaler å ta klær med latexmansjetter ut av båten under behandlingen. Det vil si for eksempel tørrdrakter, seilklær og overlevingsdrakter.

Noe annet vi skal ha i tankene er at vi ikke skal være i rommet når selve behandlingen pågår, for det kan skade lungene å puste inn ozongass. Heng opp et oppslag om at slik behandling pågår. Når behandlingen er ferdig luftes rommet (båten), og det er ingen fare forbundet med å gå inn der etterpå. Det anbefales å vente minst 30 minutter før man går inn, gjerne 1 time ved kraftig behandling. En liten stund kan det være en svak, litt metallisk klorlukt. Det går raskt bort.

Kan trenge flere behandlinger

Som vi har vært inne på, skal båten være rengjort og tørr før behandlingen tar til. Ozongeneratoren plasseres en tørr plass, gjerne litt høyt – rundt 1,5 meter over dørken. Rommet skal være så tett som mulig, men med gode luftemuligheter etter behandling.  Enkelt sakt kan vi si at dess mer lukt det er, dess grundigere behandling. Det innebærer enten lengre ozonbehandling eller høyere konsentrasjon av ozon. Da trenger man en kraftigere generator. Det anbefales imidlertid ikke å kjøre høye konsentrasjoner over lengre tid.

Det er bedre å kjøre riktig mengde ozon i intervaller. Da jobber den seg sakte men sikkert innover i lagene som forårsaker dårlig luft, helt til man kommer inn til kjernen. Mange ozongeneratorer er utstyrt med en timer, hvor du i tillegg til konsentrasjon kan stille inn hvor lenge generatoren skal gå om gangen. Man kan for eksempel la den gå i perioder gjennom et døgn. Dersom det ikke er så veldig mye lukt, kan det være tilstrekkelig med bare én behandling av båten. Ellers må man gjerne gjenta prosessen én eller flere ganger. For å bli kvitt mye intens lukt fra for eksempel diesel må man gjerne kjøre litt hard, intensiv behandling.

Vi presiserer at en luftrenser og en ozongenerator ikke er det samme

Riktig ozongenerator

Før vi går videre, må vi presisere at en luftrenser og en ozongenerator ikke er det samme. Det kan forekomme at slike luftrensere blir solgt som ozonmaskiner. Rettedal advarer mot dem. De leverer veldig lav ozonkonsentrasjon og har lite virkning på luktfjerning. Samtidig er ozonkonsentrasjonen høy nok til at luftveiene kan bli irriterte.

Skal du fjerne lukt fra båt er det viktig å velge riktig ozonmaskin. Man skal ikke ha en som er for liten, men det er heller ikke nødvendig å kjøpe en som er for stor. Det er flere som selger slike maskiner, men vi har sett på dem fra Airmaster. De er av god kvalitet og det er ingen problemer med å få tak i reservedeler eller få service på dem. Ozongeneratoren har noen deler som til en viss grad er forbruksvare, og det er viktig å skaffe seg en modell hvor dette er kurant å få tak i slikt. 

12
12. GAMMEL INNREDNING: Ofte kan det henge igjen båtlukt i båtens interiør, særlig om det har vært mugg i båten. Tepper og tunge tekstiler holder godt på fukt og dermed lukt.

Airmaster har betegnelser som  slutter med et tall, for eksempel BL100, BLC500-D og BLC2000-D. Tallet forteller hvor mye ozon maskinen maks lager i milligram i timen. Airmaster leverer modeller med kapasitet fra 100 til 6000 mg/h. De som er mest aktuell for bruk i båt, er de tre minste modellene; BL100, BLC500D og BLC2000D. Eventuelt også BLC-4000D i større båter med store luktproblemer. 

Den minstemodellen, BL100, kan kjøres på 12 volt, via sigarettenneruttak, eller på 230 volt. Egner seg i mindre båter, og kan også gjerne brukes i bilen. BL100 er liten og lett, veier ikke mer enn 790 gram. Den har ingen andre innstillinger enn av og på.

Annonse

De større modellene kommer med digitalt display og betjeningspanel hvor man kan stille inn styrke og intervaller maskinen skal kjøre gjennom døgnet. Det følger også med slange som kobles til utgangen. Da kan man for eksempel legge slangen ned i bunnen av båten, for å få en mer effektiv behandling der. Eller man kan føre slangen inn på baksiden av skott, dersom det har vært muggdannelse der. Det er også mulig å koble til forgreininger på slangen, slik at den kan behandle flere rom eller skott samtidig. 

En ozongenerator kan også brukes hjemme, på hytten, i campingvognen eller i bilen for å fjerne dårlig lukt. Likevel er det begrenset hvor ofte man har brukt for en slik. Derfor kan det være en god ide at flere går sammen om handelen; vennegjeng, flere båteiere, eller hele båtforeningen. Da kan man gjerne investere i en litt kraftigere modell enn man ellers ville gjort, slik at man har litt å gå på ved for eksempel diesel-lekkasje. Selv om de koster litt, kan det være en god investering – enten du selv skal bruke båten, eller du skal selge den. En båt med båtlukt vil absolutt ha lavere verdi enn en som lukter friskt.

19
DISPLAY: Bortsett fra den aller minst, har Airmaster ozongeneratorene et digitalt display og innebygget timer. Slik kan man i tillegg til kapasitet stille inn for eksempel hvor lenge apparatet skal gå, og velge intervaller.

Resultatet

Vi kjørte ozongeneratorene i noen intervaller én dag i Princessen. Etter behandlingen luktet båten rent, og båtlukten var borte. Alderen tatt i betraktning, regner vi med at noe av lukten kommer tilbake og at vi bør gjenta behandling etter en stund. Vi benyttet også anledningen  til å prøve generatoren i et kjellerrom med mugglukt, og behandlingen var absolutt effektiv. Alle tilbakemeldinger vi har sett på «seriøse» ozongeneratorer har også vært utelukkende positive. Sliter du med båtlukt, da  er det absolutt et anbefalt produkt.

Artikkelen er skrevet av Trond J. Hansen

Endret: 20.11.2020