Miljøvennlig båtliv

Du kan med enkle grep og holdningsendringer bidra til et mer miljøvennlig og grønnere båtliv.

Båtlivet handler om naturopplevelser, og med noen enkle leveregler blir slitasjen på naturen være minimal. Den største miljøbelastningen er utslipp fra motor, uheldig bruk av bunnstoff og oljesøl i følge Naturvernforbundet. Her er deres råd til et grønnere båtliv:

med kamera på tur3-7

Kjør grønt

Elektrisk påhengsmotor har lenge vært brukt på innsjøer og vernede vassdrag, men fås nå også til bruk i saltvann. De første el-båtene er også kommet.

 

Unngå tropisk trevirke

Unngå å bruke teak og mahogni. Kebony er et norskprodusert alternativ til teak som kan konkurrere med tropisk trevirke både når det gjelder estetikk, slitestyrke og pris, og det har også kommet andre materialer og varianter på markedet.

Annonse
DSC_0011

Bruk giftfritt bunnstoff

Bunnstoff inneholder stoffer som har skadelige effekter på livet i sjøen. Slipestøv og avskrapet bunnstoff er en stor kilde til forurensing og skal samles opp og leveres inn som farlig avfall. Kost opp fra underlaget, eller buk en presenning som fanger opp avfallet. Du kan begrense behovet for bunnstoff ved å vaske båten jevnlig, bruke algeduk, bruke svært hard og glatt maling og ved å plassere båten i skyggen.

 

Reduser kjemikaliebruken ved båtstell

Ofte kan vanlige rengjøringsmidler – helst med miljømerket Svanen – gjøre samme jobben som spesialpreparater. Når høsten kommer bør en glassfiberbåt dessuten smøres inn med vaselinolje for å hindre at smuss og sotpartikler fester seg til skroget. Våren etter vil en høytrykksspyling eller en lett omgang med lunkent vann fjerne restene etter vaselinen.

kyst1

Finn økonomifarten til sjøs

For båter med planende skrog er tommelfingerregelen at enten må man slentre av gårde i snekkefart (helst dette), eller så får man dra på såpass at mesteparten av skroget løfter seg oppå vannet for å redusere motstanden (altså at båten kommer opp i plan).

 

Unngå oljesøl

Småbåthavner skal ha beholdere der båteieren kan bli kvitt miljøfarlig avfall, som brukte oljefiltre, motorolje og ødelagte marinebatterier, på en trygg måte. Bruk disse, og meld fra til de ansvarlige hvis dette mangler i din småbåthavn.

DSC_0018

KNBF har utarbeidet en egen miljøfolder som kan lastes ned her. Vi har plukket ut det viktigste herfra som angår deg som båteier:

 

Tips for båtpussen

 • Legg dekkeplast under båten før skraping/pussing og rengjøring.
 • Bruk briller, maske og arbeidshansker. Unngå innånding, hud- og øyekontakt.
 • Våtpussing anbefales eller bruk verktøy som er tilknyttet industristøvsuger.
 • Vasking og spyling bør skje på en plass hvor det er tilrettelagt for oppsamling av slam og partikler i spylevannet.
 • Tenk miljø – og velg miljøvennlige produkter. Velg riktig produkt i forhold til det arbeidet som skal utføres og overflaten som skal behandles.
 • Bruk bunnstoff som er tilpasset hvor og hvor mye båten brukes – glatte og harde overflater reduserer begroing.
 • Godt forarbeid reduserer forbruket av bunnstoff og dermed miljøbelastningen.
 • Påfør bunnstoff utendørs. Unngå søl.
 • Unngå bruk av tynner.
 • Avfall fra skraping og pussing, samt tilsølt materiale, skal leveres mottak for farlig avfall. Dette finnes ofte på båtforeningens og marinaens område.
 • Samle tilsølte kluter og liknende i brannsikkert avfallsspann.
2019-09-29 19.27.19

Tips for båtturen

 • Vis hensyn og bruk sunn fornuft. Hvordan vil du møte sjøen, strandsonen og gjestehavna når du skal ut å nyte sjølivets gleder?
 • Avgasser fra motor er et miljøproblem. Regelmessig service og vedlikehold reduserer utslipp og skader på miljøet.
 • Velg riktig motor. Moderne motorer gir betydelig mindre utslipp.
 • Vis respekt for naturreservater, fauna og dyreliv.
 • Ta vare på naturen også når du går i land.
 • Ta vare på avfallet og kast det på anviste steder.
 • Engangsgriller er ikke miljøvennlige. Om du må bruke dette, sørg for å kaste den på forsvarlig måte.
 • Støy er også forurensning. Stjel ikke stillheten, freden og roen fra noen.
 • Hekksjø kan skape uro og fare.
Endret: 06.06.2020