Solgangsbris

På sommeren hører vi stadig på værmeldingene at det varsles om solgangsbris. Egentlig et vakkert ord som bærer bud om sommer og sol. Men hva er egentlig solgangsbris, og hvordan oppstår den?

Vi som ferdes på sjøen opplever at det ved kysten gjerne er mindre vind om kvelden enn på dagen når det er fint sommervær. At det er vindstille på fine kvelder skyldes at solen er i ferd med å gå ned, og ikke lenger varmer opp jorden. Dette fører til at temperatur- og trykkforskjeller mellom sjø og land jevnes ut, og dermed forsvinner grunnlaget for vinden. Fenomenets kalles solgangsbris eller sjøbris.

05

Solgangsbris oppstår ved kysten på solrike sommerdager, men også sent om våren, når solen varmer godt og sjøen fortsatt er kald. På fine sommerdager starter solen med å varme opp jorden om morgenen, og det går raskere å varme opp landområdene enn sjøen. Dette fører til at varm luft over land stiger opp og et lite lavtrykk dannes. Lufttrykket over sjøen blir da høyere enn over land. Naturen forsøker hele tiden å jevne ut forskjeller, og det blåser derfor fra høytrykk mot lavtrykk – altså en vind fra sjøen og inn mot land.

Utover ettermiddagen vil vinden øke i styrke, på grunn av at solen stadig varmer opp landområdene, og da øker temperatur- og trykkforskjellen mellom sjøluft og landluft. Samtidig vil vinden avbøyes mot høyre, på grunn av jordrotasjonen, slik at den etter hvert blåser nesten parallelt med kysten, med land til venstre. I åpne fjorder vil det som oftest blåse i fjordretningen.

Annonse

Utover kvelden avtar soloppvarmingen, temperatur- og trykkforskjellene utjevnes, og vinden dør ut igjen. Om natten skjer det motsatte; sjøen avkjøles saktere enn landområdene. Det vil begynne å blåse fra land og ut mot sjøen. Denne vinden stilner av om morgenen. Vanligvis er vinden svakere om natten, siden det ikke er like stor temperaturforskjell mellom land og sjø som om dagen. Denne kunnskapen kan vi som båtfolk dra nytte av. Om vi for eksempel ønsker å dra over et havstrekk kan det altså lønne seg å gjøre det så tidlig på dagen som mulig dersom det er fint vær. Utover dagen er det sannsynlig at det vil være mer vind.

 

Artikkelen er skrevet av Trond J. Hansen. Kilde: Meteorologisk Institutt og yr.no

Endret: 10.06.2021