Legge til i naturhavn

Det finnes ingen ting som er bedre og mer idyllisk enn å legge seg til i en naturhavn, holme eller øy. Her er noen råd og tips.

En naturhavn kan være så mangt. Noen holmer er tilrettelagt med brygger og fortøyningsringer i fjellet, mens ved andre må du bruke egne bergkiler, store steiner/sprekker eller kanskje du drar båten opp på en strand.

2014-07-10 23.07.12
Idyll i naturhavn - med anker som fortøyning akter.
IMG_2672_red
Longside til offentlig brygge i tilrettelagt uthavn.

Med dregg som aktre fortøyning

Felles for de fleste tillegninger i uthavn er at du bruker dreggen som fortøyning akter (bak), og går i land med baugen og tau inn til enten en brygge eller fjell.

Tips! Du behøver kun en sprekk i et fjell – og med egen kile lager du din egen fortøyningspunkt.

Tips! Jo større båt og mer vind, desto vanskeligere er det å «holde igjen båten». Hopp alltid i land med et tau festet til båten, og tre det gjerne rundt en pullert/øye på land – da er det lettere å holde igjen båten. Og bruk aldri bein eller en arm for å holde båten igjen – det kan bety ufrivillig bading eller i verste fall et knekt bein.

060
Longside til fjellet i naturhavn
2019-07-23 16.45.59
Longside til fjellet i naturhavn
Annonse

Prosessen er noenlunde slik:

  1. Orienter deg i uthavnen og se hvor det kan være ideelt å gå i land. Ser det greit ut å kunne fortøye, hoppe/komme i land osv.?
  2. Kjør forsiktig inn mot plassen og la en person stå fremme i baugen og sjekke dybden og om det kan være steiner o.l i veien. Har du kartplotter eller ekkolodd bør du også ta en titt på dybden. Er det for dypt har du kanskje for kort dreggline…
  3. Kjør så ut igjen, gjør klar dregg (med tau/ankerline som er festet til båten slik at du ikke mister det om tauet skulle være for kort e.l.) – og påse gjerne at det ikke er knuter o.l. på ankerlinen. I baugen fester du to fortøyningsliner/tau (ikke hopp i land uten at disse er festet til båten). Disse bør ha god lengde.
  4. Skal du legge til ved siden av en annen båt, må du huske å fendre.
  5. Nå er det på tide å kjøre inn til drømmeplassen igjen! Omtrent fire-seks båtlengder fra land slippes dreggen ut – du behøver ikke å kaste. Pass på at ikke dregglinen havner i propellen.
  6. Kjør forsiktig mot land, og ikke ta for store sjanser med å hoppe i land. Det kan være glatt og det er fort gjort å havne i sjøen. Fortøy med det tauet som er opp mot vinden – slik at baugen ikke driver av. Samtidig reguleres og festes ankertauet. Dra gjerne til litt, så du ser at dreggen har fått tak.

Husk å holde litt øye til båten. Er det båttrafikk forbi som kan gi bølger? Hva skjer om det blåser opp eller vinden snur? Ingen grunn til panikk – men det kan være smart å ha det i bakhodet.

Tips! Fortøy med tauet gjennom pullert/ring på land og tilbake til båten, slik at du kan gå fra naturhavnen uten å måtte hoppe i land. Dette kan være spesielt viktig om det skulle blåse opp og du må forlate raskt.

Tips! Bruker du bergkile og er usikker på om den holder? Bruk to som en ekstra sikring, men la det være avstand mellom dem (plasser den et annet sted).

Hestvika 2
På svai med ett fortøyningspunkt i uthavn.
2016-08-21 21.02.56-1
I noen naturhavner finnes også bøyer du kan fortøye til.

På svai

Du kan også legge til i en naturhavn uten å fortøye til land. Med dregg/anker kan du legge deg på svai – men sørg for at du ligger på egnet sted, ikke midt i en led eller innseiling. Du kan lese mer om å ligge på svai her.

Det finnes også en rekke svaibøyer du kan bruke. Finn svaibøyer i Norge.

 

Husk batterispenningen

Skal du ligge lenge i uthavn er det viktig at du holder øye med batterispenningen om bord, slik at du er sikker på å få startet igjen. Går hvilespenningen under 12,4V må batteriet lades omgående.

Endret: 04.06.2020