Det begynner å brenne

Båtbrann er ikke til å spøke med – og en plastbåt brenner fort.

Nils Ole Sunde, redningsleder ved Hovedredningssentralen i Sør-Norge, har vært vitne til flere båtbranner – og gir noen gode råd hvis uhellet skulle være ute.

– Jeg vil på det sterkeste anbefale at alle på sjøen har godkjent VHF med DSC riktig oppkoblet, registrert og programmert. Uansett hendelse kan man, hvis det virkelig haster, trykke inn «Rødknappen»/distress. Da er systemet varslet og hjelpen kommer. Ved bruk av VHF DSC eller Ch. 16 har en også varslet alle båter i området, hjelpen er ofte veldig nær.

Foto Ståle Eikeland, fra RS Ragni Berg
Foto: Ståle Eikeland fra RS Ragni Berg
 • Husk at plastbåter brenner veldig fort

 

 • Varsle redningstjenesten

 

 • Vurder slukking

 

 • Få folkene i trygghet (jolle, flåte eller på land), i verste fall hopp på sjøen med vest på.
Annonse
Nils Olav Sunde
Nils Olav Sunde er redningsleder ved Hovedredningssentralen i Sør-Norge, har vært vitne til flere båtbranner. – Det viktigste er hva en kan gjøre for å unngå å komme i en slik situasjon, og det å ha trent på forhånd. De som er på tur må vite hva som skal gjøres, sier han.

Det viktigste er uansett hva en kan gjøre for å unngå å komme i en slik situasjon. Sunde gir følgende tips:

 • Ta en grundig sjekk av båt og utstyr inklusiv funksjonskontroll. Er en ikke kyndig så få hjelp av en fagmann. (Du finner også en egenkontroll her).
 • De fleste branner kan tilbakeføres til drivstofflekkasjer, manglende kontroll/vedlikehold og feil på elektrisk anlegg o.l.
 • Ha brannslukningsutstyr (automatisk i motorrom) og røykvarsler om bord, røykvarsler gjerne seriekoblet til motorrom.
 • Ta en brannøvelse med familien. Hvem gjør hva hvis det brenner? Test røykvarsler, sjekk rømningsveier og kontroller brannslukningsapparater.

Brannreglene

 1. Søl ikke med bensin eller olje.
 2. Elektriske anlegg, koke- og varmeapparater må installeres og repareres av fagfolk.
 3. Ildsfarlige væsker må oppbevares i godkjente kanner og sikres mot slingring.
 4. Husk minst ett 2-kilos pulverapparat til brannslukking.
 5. Luft ut motorrom. Bruk nesten til å finne lekkasjer.
 6. Bruk ikke choke i utide.
 7. Stopp motoren straks hvis du merker lekkasjer.
 8. Stopp motoren og slukk åpen flamme når du skal fylle bensin eller olje. Ha brannslukningsapparat for hånden.
 9. Ved brann kan tanker eksplodere. Ha flytemidler klar til bruk, og vær forberedt på å forlate båten.
 10. Steng alle utløp for bensin, gass eller olje når turen er avsluttet. Tøm askebegere.
 11. Monter røykvarsler.
Endret: 22.06.2020