Dieseldyr eller vann i dieselen

Dårlig diesel og skitt på tanken er ofte årsak til motorstopp for dieselmotorer.

Fuel-Service har spesialisert seg på blant annet å rense dieseltanker som har dieseldyr og kontaminert diesel. I tillegg har selskapet tatt initiativet til prosjektet Rendiesel.no for å skape bevissthet rundt dieselkvalitet hos marinaene.

Smuss og skitt samles ofte i bunn av tanken, og blir en plage først i dårlig vær når det skvulper i tanken. Akkurat når du ikke vil at motoren skal stoppe.

Daglig leder og ekspert Espen Zubi hos Fuel-Service har noen gode råd på veien.

20200623_113248
Espen Zubi er daglig leder i Fuel-Service, som renser dieseltanker blant annet på båter.

Hvordan oppdage uren diesel på tanken?

– På moderne båter er det dessverre ingen enkel tappekran i bunn av tanken lengre, og det er følgelig ikke alltid like lett å oppdage infisert diesel på disse båtene før uhellet er ute, og motoren stopper på det mest upassende tidspunktet, forteller Zubi, og fortsetter:

– Derimot har mange båter et forfilter, eller vannutskiller om du vil, som dieselen passerer gjennom før den går videre til motorens dieselfilter. Eldre vannutskillere har et glass i bunn med et plastratt en kan tappe fra, eller en kuleventil. Nyere båter kan også ha dette, men da oftest med et varmeskjold rundt.

Andre versjoner er ikke gjennomsiktige og mer krevende å kontrollere, men også de er utstyrt med en tappeskrue, en rustfri bolt i bunnen, som kan sitte svært godt fast, men lar seg åpne.

Annonse

På glassversjonene vil en kunne se tydelig i glasset hvorvidt dieselen er blank og fin (grønn) og når en tapper fra utskilleren hvordan den faktiske tilstanden i tanken er. Det du ser i glasset, kommer fra tanken. Disse er laget slik at vannet, som er tyngre enn dieselen, faller ned i bunn av utskilleren, mens dieselen fortsetter opp og gjennom filteret videre til neste filter som er et finfilter – om båten har dette (avhenger av alder på båten).

Noen filterhus er dessverre laget slik at de filtrerer alt som kommer ned i koppen i bunn, og de tetter seg i toppen, mens dieselen i bunn ser helt ren ut. Disse må demonteres for å sjekke, og da kan det være like lurt å bytte filteret mens en er i gang.

Klarer du å komme til tanken, kan du også forsøke å få tatt en bunnprøve eller inspisert.

1
Her ser en tydelig svært kraftig mikrobevekst (dieseldyr) Denne modellen er uten varmeskjold. Her ser en infisert diesel i en vannutskiller med varmeskjold, denne har også sensormulighet for vannalarm (ikke påkoblet her).
3
Denne modellen har en liten bolt i bunn som kan åpnes for å tappe av. Denne typen vil en se den infiserte dieselen i plastkoppen i bunn.
9
Disse modellene er utstyrt med et firkantet filter i topp, og en gul kran for avtapping.
12
Denne modellen må demonteres, da all kontaminasjon sitter i toppen av filteret, til filteret er tett – da blir det full stopp! Det en ser i glasset er i beste fall Vann som er renset gjennom filteret. Disse filtrene har en tendens til å lure deg, her ser en ingenting før det demonteres. Ofte benyttet på snekker og seilbåter.

Hva bør man gjøre?

Du bør tappe av der det er mulighet for dette, før hver tur, en mengde tilsvarende en kaffekopp. Da får en opparbeidet seg en god rutine og kontroll. Dieselen skal være blank og ren, men noen partikler kan aksepteres, men ingen trådalger, sopp eller annen infisering, og spesielt ikke vann som kan ta knekken på en moderne commonrail-motor.

Hvordan forebygge uren diesel?

Forebygging må skje med forsiktighet. Det finnes produkter som mener de tar livet av mikrober ved å emulgere vannet inn i dieselen. Det er imidlertidig en sannhet med modifikasjoner – mikrober må ha vann for å formere seg, så fjerner en vannet så vil formeringen avta, men avfallet fra mikrobene vil være igjen. Men om motoren din tåler det som kommer, er ikke sikkert. Det som skjer er at dieselen da får et langt høyere vanninnhold enn maksgrensen på 200PPM – noe som kan føre til et havari av høytrykksdyser og pumpe.

ANNONSELENKE: Her er dieseltilsetning fra BioProtect

Andre produkter folk har gjort sine forsøk med er rødsprit, bensin, to-takts olje og liknende. Dette er absolutt ikke å anbefale, og kan i visse tilfeller gi både havari og en langt høyere mikrobevekst, som for eksempel ved benyttelse av en «dæsj» 2-takts olje.

Annonse

Det finnes i dag to hovedgrupper i mange forskjellige merker, den ene gruppen er Biocider, den andre er enzymer. Biocid vil drepe bakterier, de vil da legge seg som et flytende lag i bunn av tanken, og blande seg med det som måtte befinne seg der. Da bør du ikke benytte båten til du har fått renset dette ut. Biocid er som et antibiotikum, og kan ved langvarig bruk gi resistente bakterier(!). Vi anbefaler dette kun som sjokkbehandling før tankrensing.

Vedvarende forebygging kan skje med enzymer. Enzymer spiser bakterier – på sikt. Starter du med rengjorte tanker, og benytter forebyggende mengde enzymer – vil du beholde de bakteriefrie. Det samme gjelder ved bruk av biocid, med de farer for å oppnå resistente bakterier. Vann og partikler som er forurensende og gir infisert drivstoff (gir ikke mikrober, mikrober er alltid tilført), vil ikke kunne fjernes i nevneverdig grad med de alternative additiver, tipser han.

Endret: 22.06.2020