Bryggestrøm på den skikkelige måten

En brygge med strøm og vann gjør båtholdet enklere og mer komfortabelt – men kan være likeså ergerlig om sikringene går konstant, vanntrykket er lavt eller det er for få strømsøyler. Vi har montert Alfa II-strømsøylen på vår testbrygge, og viser hvordan.

Vi ser og bruker de flittig, både i båtforeningene og i gjestehavnene, men så helt uproblematiske er de ikke alltid. Sikringer går, det mangler vannslange, det er for få tilkoblingspunkter, det er for stor avstand mellom hver stolpe og så videre. Noe skyldes tilfeldigheter der og da, men mye starter allerede på prosjekteringsstadiet. Og selvsagt er det mange anlegg som ble bygget og dimensjonert for langt færre båter og forbruk enn dagens moderne båtpark.

IMG_9139
Testbrygga, levert i samarbeid med Norske Bryggeprodusenters Forening, har trekkerør. Det gjør jobben enklere med vann- og strømkabler.

En bryggesøyle med strøm og vann er ikke noe en bare kobler opp og monterer på dugnad, men det finnes allikevel noen viktig råd og tips man kan ta med seg før en elektriker og eventuelt rørlegger kontaktes og søylene kjøpes inn.

Det viktigste er at man tenker på hvor mange båtplasser som skal ha strøm tilgjengelig.

Alfa II

Vi skal montere strømsøyler fra El-Bjørn på vår testbrygge, levert i samarbeid med Norske Bryggeprodusenters Forening, og velger den velkjente Alfa II-modellen. Dette erstattet forgjengeren fra 2006, og det er totalt levert 8 600 søyler. Alfa II har alle elektriske koblinger høyt oppe, og tilpasses med antall uttak og annet ekstrautstyr som vannkran og slangeholder, strømmålere, brannskap og liknende etter behov.

Selve monteringen og tilkoblingen skal Installatøren Gruppen, som har avdelinger over hele Østlandet, hjelpe oss med. Serviceleder Kristian Antonsen er nemlig ikke helt fremmed for slike bryggeanlegg. Foruten mindre oppdrag har kollegaene hans nesten nylig ferdigstilt en av Norges største marinaer, Skjebergskilen Marina med sine cirka 1 300 plasser, og i vinter venter arbeid på nye Fredrikstad Motorbåtforening.

Annonse
Bilde 2
Roy-Henning Myhrer i El-Bjørn har levert over 8 600 Alfa strømsøyler, og presenterte for et par år siden 2. generasjon, Alfa II. Strømsøylen har et bredt spekter av tilbehør, som brannskap.

Unngå spenningsfall

– Normalt plasserer vi et fordelingsskap – en hovedtavle, på land, som går ut til sine skap på bryggene, som vi igjen fordeler til de ulike søylene. Alternativet er å gå fra hovedtavla og direkte til søylene om det er snakk om kortere avstander, men faren er at lengdene bli litt for lange og ugunstige. Det kan føre til både spenningsfall og at sikringen ikke løser ut ved kortslutning, og ja, her er det fullt mulig å beregne feil, forteller Antonsen. Han mener suksessen til et godt, velfungerende anlegg, ligger i prosjekteringen. Det er også Roy-Henning Myhrer i El-Bjørn enig i.

– Det viktigste er at man tenker på hvor mange båtplasser som skal ha strøm tilgjengelig. Det som er førende for valg av antall søyler er NEK 400:2014 (norsk elektroteknisk norm om elektriske lavspenningsinstallasjoner) som definerer maksimalt en båt per stikkontakt og det skal ikke være mer enn 10 meter fra båtplass til kontakt, samt ikke mer enn fire stikk per strømsøyle. Her står det også hva som anbefales på værutsatte brygger og for eksempel bølgebrytere, forteller Myhrer.

IMG_9151
Valg av strømkabel er viktig for langvarig kvalitet. Installatørens serviceleder Kristian Antonsen anbefaler derfor på det sterkeste å bruke en pur-kabel av høy kvalitet.

Elektrikeren påpeker også viktigheten av å velge «maritim kvalitet» på alt fra skap til kabler som benyttes. For eksempel er søylene laget i sjøvannsbestandig eloksert aluminium. – Å velge den rimeligste kabelen for å trekke ut på bryggene er for eksempel et kroneksempel. Det sparer prosjektet for noen penger der og da, men etter et par år er det stor sannsynlighet for at det blir både jord- og spenningsfeil. Salt, bevegelser og det tøffe klimaet kan rett og slett spise opp kabelen – selv om den ligger i et trekkerør. Å feilsøke i en marina kan bli kostbart, fortsetter Antonsen.

Vi bruker derfor en meget sterk og slitesterk gummi-/purkabel som faktisk også tåler å ligge direkte i sjøvann. Siden vi kun skal montere to søyler på vår brygge kan vi gå direkte fra sikringsskap og seriekoble søylene. Til dette bruker Installatøren pur-kabelen som er cirka 2-3 ganger dyrere enn den rimeligere varianten PFXP.

Søylene har også bryggelys, som enten kobles mot en fotocelle eller som i vårt tilfelle – et astrour. Enheten er like stor som en sikring, og slukker og tenner lyset etter lokal solnedgang/soloppgang etter angitt by eller lengde- og breddegrad.

Eldre søyler uten jordfeilautomater øker sjansen for uønskede krypstrømmer og ikke minst økt fare for strømgjennomgang for mennesker og dyr som oppholder seg i nærheten.

Service like viktig

For foreninger og marinaer som allerede har strømsøyler på plass er det viktig med jevnlig sjekk og vedlikehold. Også her har Myhrer i El-Bjørn noen raske og viktige tips. – Alle strømsøyler bør inspiseres minst en gang årlig. Kjenn på skruer og ettertrekk der det er behov. Alfa II-søylen leveres med 30mA jordfeilautomater, og disse skal testes jevnlig etter produsentens anvisninger, i dette tilfellet hver sjette måned for å opprettholde funksjonen. Her bør det altså etableres en internkontroll-rutine, påpeker han, og kommer samtidig med et viktig stikk til foreninger med eldre anlegg:

– Eldre søyler uten jordfeilautomater øker sjansen for uønskede krypstrømmer og ikke minst økt fare for strømgjennomgang for mennesker og dyr som oppholder seg i nærheten, avrunder han.

Artikkelen sto på trykk i Båtens Verden i 2017, og er skrevet av Vetle Børresen

Endret: 24.05.2020