Slik fortøyer du til bommer på flytebrygger

I samarbeid med Norske Bryggeprodusenters Forening har vi tatt frem noen tips til fortøyning til bommer på flytebrygger.

Fortøy båten slik at den med stramme fortøyninger (strekkavlastere ikke belastet) ligger cirka 40 cm. fra bryggen og 15-20 cm. mellom bommen og båten på hver side.

På værutsatte steder skal det være minimum 25 cm. mellom bommen og båten på begge sider.

Bruk alltid spring og strekkavlastere for å oppnå en fleksibel fortøyning. Valgfritt spring i fra ytterenden på bommen til fortøyningsfeste midt på båten, eller i fra baugen på båten og til fortøyningsfestet midt på bommen, eller en kombinasjon av begge varianter.

Skjermbilde

Bruk alltid gummi-strekkavlastere på alle tau – ikke stålfjærer.

Bruk tilstrekkelig antall fendere på hver side av båten. Enten løse fendere hengende ifra båten eller faste fendere montert på utriggerne.

Det anbefales ikke å benytte sjakler i enden av fortøyningstauet for innfesting i utriggerne. Sjaklene skader overflatebehandlingen på stålet og fører til rustdannelse over tid.

Annonse

Sjekk alltid båtens fortøyninger før varslet uvær, under uværet og etter at uværet er over.

Endret: 23.05.2020