Her fyller du ren diesel

Kontroll ved et utvalg marinaer viser elendig kvalitet. Båtfolket fortviler. Ryktebørsen styrer hvor folk fyller diesel. Nå skal kvaliteten på norske marinaer kartlegges og brukerne skal vite hvor det er trygt å fylle.


DSC_1276
SIKKERHET TIL SJØS. Rendiesel.no skal ha fokus på å kartlegge og forbedre dieselkvaliteten ved norske marinaer. Stig Hvide Smith (KNBF), Espen Zubi (Fuel-service) og Hasse Lindmo (Redningsselskapet) har som målsetning å redusere motorhavari til sjøs som skyldes uren diesel.

Statens havarikommisjon for transport (SHT) kartla i 2019 fritidsbåtulykker. Fremdriftshavari og grunnstøting er ulykkestypene som var registrert hyppigst for fritidsbåtulykker i Norge, og utgjør til sammen cirka 70 % av ulykkene.

 

Høyest på 137 år

Redningsselskapet hadde i 2018 sitt høyeste antall utrykninger i løpet av 137 år. 20.000 mennesker ble assistert. – Fremdriftshavarier er vanlig, og vi opplever stadig at urene tanker og diesel er problemet. Kondens og vann i dieselen er en type problem som går igjen, andre har urene tanker og diesel som skaper problemer for filteret. Vårt råd er å påse at tankene er rene og fulle, kontrollere filtre og tappe av vann der filteret har mulighet for det, sier Hasse Lindmo, direktør kommunikasjon og bærekraft i Redningsselskapet.

Annonse
Skjermbilde 2020-02-19 kl. 22.52.15
TRIVES TIL SJØS. Dieseldyr elsker båtlivet. En dieselmikrobe kan formere seg på 20 minutter.

Nedslående resultater

Av Norges vel én million fritidsbåter har rundt 140 000 innenbords dieselmotor. Internasjonal forskning viser at 70-80 % av alle dieselmotorhavarier skyldes uren diesel. I løpet av det siste året har dieselrensefirmaet Fuel-service AS undersøkt og renset flere hundre dieselbåter langs norskekysten. Fellesnevneren var at de alle hadde fått motorproblemer som følge av uren diesel.

– Det er tre hovedgrupper kontaminasjon – vann, dieselmikrober og partikler. Vann er den største trusselen for moderne motorer som har commonrail systemer. Her kan det holde med svært små mengder før en kan oppleve et injektorhavari. Vannet er også årsaken til at dieselmikrober (dieseldyr, red. anm.) får lov til å utvikle seg ytterligere. Sist, men ikke minst stiller moderne commonrail injektorer et langt høyere krav til partikkelmengden nå enn tidligere, forteller daglig leder i Fuel-service, Espen Zubi, og fortsetter:

– Vi har sett en sterk økning av henvendelser de siste årene. Båtfolket fortviler. Hvor kommer disse dieseldyrene fra, spør de oss. Svaret er at dieselmikrobene blir tilført tanken, i all hovedsak gjennom påfylling. Dette ledet oss igjen til spørsmålet: Hvordan er dieselkvaliteten ved norske marinaer. I fjor sommer utførte vi en rekke dieselprøver ved marinaer langs kysten fra Oslo til Stavanger. Resultatene var nedslående lesning. De aller fleste hadde store mengder vann, partikler og dieseldyr. Med den svært varierende kvaliteten, leder dette naturligvis til flere problemer for båteierne, påpeker Zubi.

Her får en båt motorstopp grunnet vann i dieselen. Maskinist Marius Strømmen fikser saken.
Her får en båt motorstopp grunnet vann i dieselen. Maskinist Marius Strømmen fikser saken. Foto: Redningsselskapet

Er du interessert i nyttige tips?

Akkurat nå jobber vi med en ny videoserie og mer innhold. Meld deg på nyhetsbrev og få varsling når vi publiserer noe nytt!


Flere tusen båter

Ifølge Båtlivsundersøkelsen fra 2018 oppleves grunnstøting som den største risikoen ved båtlivet (46,7 %), deretter kommer motorhavari (42,1 %- opp fra 26% i 2011). En sterk økning i frykten for motorhavari. Ut fra rapporten fra Havarikommisjonen og tall fra Redningsselskapet og Båtlivsundersøkelsen tyder det på at flere tusen båter årlig får motorstopp på grunn av dårlig diesel. Risikoen for materielle skader på båt og personskader er store om en motor stopper til sjøs.

 

Til kamp mot dieseldyrene

I samarbeid med Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF), Redningsselskapet og Båtens Verden vil Fuel-service lansere kampanjen rendiesel.no i løpet av våren. Rendiesel.no er et tiltak som skal få ned antall motorhavarier til sjøs gjennom økt fokus på kontaminert diesel, en av hovedårsakene for dieselmotorhavarier.

– Dieselkvaliteten på marinaer langs kysten skal kartlegges og båtfolket skal få oversikten over hvor de kan fylle ren diesel. Dette vil gi økt sikkerhet til sjøs, sier Espen Zubi.

Han får følge av Redningsselskapet:

– Det er vanskelig for båtfolket å kontrollere kvaliteten på dieselen de fyller, så vi ønsker alle tiltak som kan sørge for god kvalitet velkommen, sier Lindmo fra Redningsselskapet. Også Båtforbundet (KNBF) vil slå et slag for sjøsikkerheten: – Som representant for 47 000 medlemmer av KNBF er det viktig at vi jobber for å få det sikrest mulig til sjøs for våre medlemmer, og da bør det være en selvfølge at det ikke selges diesel som har «gått ut på dato», sier Stig Hvide Smith, organisasjonsrådgiver i KNBF.

Endret: 05.06.2020
Tagger: Høstbåtliv