Lanterneføring - dette må du vite

Nå er vi der at dagene blir korte, nettene lange og lanternene må tennes. Etter mørkets frembrudd er det faktisk forbudt å føre båt uten lys, uansett hvor stor båten er og hvilke fart den holder.

Har man kjøpt båt fra forhandler, må man gå ut fra at lanternesystemet er i orden. Om ikke ville ikke båten blitt godkjent. Mange utfører arbeid på båten selv, ettermonterer og bytter utstyr. Da er det viktig å bruke lanterner godkjent for aktuell båt. Som båteier er du også pliktig til å kontrollere at lanternene fungerer. Service og vedlikehold er viktig. Manglende eller feil bruk av lanterner kan føre til bøter, og trøbbel med forsikringsselskapet om uhellet er ute. Enda verre er at det kan få fatale følger for deg selv og andre. I artikkelen tar vi for oss lanterner for fritidsbåter. For «arbeidsbåter» og større båter gjelder andre regler.

18
SIDELANTERNE: Rød sidelanterne skal være montert på babord side. Sidelanterner skal lyse i en bue på 112,5 grader og skal monteres slik at de lyser rett forover og ut til siden. For båter under 12 meter skal den rekke minst 1 nautisk mil, over 12 meter 2 nm.
Annonse

Generelt:

 • Regelen er at lanterneføring skal følge solnedgang og solnedgang, og at det i dette tidsrommet ikke skal brukes annen belysning som kan bidra til å skape misforståelser. Lanterner skal også brukes når det er nedsatt sikt; i tåke, regnvær og snøvær. Under slike forhold er det like viktig å bruke lanterner som når det er mørkt.
 • Normalt skal en fritidsbåt ha fargede sidelanterner, hvit topplanterne, hvit akterlanterne og hvit rundtlysende ankerlanterne. Mindre, saktegående båter kan greie seg med hvit, rundtlysende lanterne.
 • Topplanterne skal ha hvitt lys i en bue på 225 grader som skal plasseres i båtens senterlinje minst én meter over sidelanternene.
 • Sidelanterner har grønt lys på båtens styrbord side, og rødt lys på babord side. Begge lyser i en bue på 112,5 grader og skal monteres slik at de lyser rett forover og ut til siden. Dersom båten er under 20 meter kan sidelanternene kombineres i én sammensatt lanterne (Bicolor) som da skal monteres i båtens senterlinje.
 • Akterlanterneskal ha hvitt lys i 135 grader som skal monteres så nær akterenden som mulig.
27
LITEN, MEN RASK: Båter under 7 meter med fart lavere fart enn 7 knop kan nøye seg med rundtlysende hvit lanterne. Men går båten raskere skal det uansett være lanterneføring som motorbåt. Foto: Navisafe.
 • Ankerlanterne har rundtlysende hvitt lys, i toppen av båten. Den skal lyse minst to nautiske mil. Ankerlanterne brukes når man ankrer opp et sted som ikke er sikret som båtplass, eller på steder hvor de kan komme i veien for båter i fart. Altså typisk i uthavn, men ikke i en gjestehavn. I havn skal de andre lanternene være slått av.
 • Det skal benyttes riktig lanterne etter størrelse på båt. Se skjema under for krav til hvor langt de minimum skal være synlige.
 • Alle lanterner skal være godkjente. Kjøp fra seriøs forhandler.
Annonse

Tips:

 • Sjekk lanterner i god tid for «lanternesesong». Utbedre dårlige kontakter og sørg for å ha (riktige) reservepærer tilgjengelig. Ha også sikringer tilgjengelig.
 • Settes det inn LED-pærer i tradisjonell lanterne, skal det brukes rød eller grønn pære i sidelanterne, ikke hvite. Sjekk at pærene er riktige til aktuell lanterne.
 • Ha en batterilanterne eller lommelykt som backup i tilfelle strømbrudd om bord eller feil på lanterner.
 • Både på seilbåter og motorbåter er det lett for at akterlanternen blir helt eller delvis tildekket, for eksempel av jolle eller fendere på hekken. Sjekk dette og finn en annen løsning om så er tilfelle. Du kan flytte lanterne eller lage et annet system for jollen.
 • Det finnes mange spesielle lanterneføringer, særlig for kommersiell skipsfart. Det kan være alt fra fartøy som fisker, slep eller en farkost som er vanskelig å manøvrere. Ser du fartøy med mange lanterner du ikke forstår, styr unna og hold god avstand. Sett deg inn i ulike typer lanterneføringer.
16
LANTERNEFØRING: Vanlig lanterneføring er rød og grønn sidelanterne, hvit topplanterne og hvit akterlanterne. Det er regler for hvor langt de minst skal lyse og lysvinkel. Topp- og akterlanterne utgjør totalt 360 grader og kan i mindre båter erstattes med én rundtlysende lanterne.

Motorbåter

 • Motorbåter underveis skal ha grønn sidelanterne på styrbord side, rød på babord, hvit topplanterne, og hvit akterlanterne. For at andre skal kunne skille lanternene fra hverandre, skal topplanternen helst plasseres minst én meter over sidelanternene. I praksis settes gjerne topplanterne på styrehustak, lanternemast eller på targabøyle.
 • For båter opp til 20 meter kan det benyttes en sammensatt sidelanterne, en såkalt bicolor-lanterne montert sentrert nær baugen.
 • Dersom båten er under 12 meter kan det monteres rundtlysende (360 grader), hvit lanterne i stedet for topp- og akterlanterne.
 • Husk at alle båter med fart mer enn 7 knop, uansett størrelse, skal ha lanterneføring som motorbåt – også gummibåter, RIB og vannscooter.
 • Også motorbåt skal ha ankerlanterne når den har ankret opp for eksempel i uthavn.
33
SEILBÅT: Seilbåt skal ha sidelanterner og akterlanterne når den er under seil, og i tillegg topplanterne om man går for motor (også om seilene er opp). Sidelanternene monteres av praktiske grunner vanligvis på pulpit. Er båten mindre enn 20 meter kan man bruke en sammensatt tofarget lanterne, såkalt Bicolor.

Seilbåter

 • En seilbåt skal være utstyrt med sidelanterner, topplanterne, akterlanterne og ankerlanterne. Topplanterne monteres vanligvis et stykke oppe i masten. Ankerlanternen monteres i toppen av masten.
 • En seilbåt under seil skal føre sidelanterner og akterlanterne (ikke topplanterne).
 • En seilbåt for motor, enten seilene er oppe eller ikke, skal den i tillegg føre topplanterne, i seilbåt ofte kalt motorlanterne. Altså samme lanterneføring som for motorbåt.
 • En seilbåt under 20 meter kan ha det som kalles en Tricolor i toppen av masten, altså en felles trefarget lanterne med innebygget sidelanterner og akterlanterne. Noen modeller har i tillegg innebygget rundtlysende ankerlanterne.
 • På seilbåter under 20 meter kan man bruke en sammensatt lanterne, Bicolor, med begge sidelanternene i baugen på båten, i praksis på pulpit.
 • Ankerlanterne skal benyttes når båten ankret i en havn som ikke er sikret.
38
I HAVN: I havn skal man slå av alle lanterner. Dersom man ligger i uthavn, eller utsatt til på andre måter, skal man ha ankerlanterne på.

Tips:

 • I seilbåt er det spesielt smart å bruke LED-lanterner, eller i alle fall LED-Lyspærer. Strømsparing er viktigere i seilbåt enn i motorbåt, siden man ikke lader når motoren er slått av. Tradisjonelle lanterner medfører hyppigere pærebytte, dette er mer komplisert i en seilbåt siden noen av lanternene er montert i masten.
 • En del langturseilere bruker både tradisjonelle lanterner (side, akter og topp) i tillegg til Tricolor i toppen av masten. Da har man backup ved lanternefeil, men det er også slik at det i stor sjø kan være vanskelig å se de sidelanternene og akterlanternen som er montert på selve båten. NB: ikke bruk begge lanternesystemene samtidig.
Annonse

Småbåter

 • Båter under 7 meter som har fart lavere enn 7 knop kan klare seg med en hvit rundtlysende lanterne plassert slik at den kan ses fra alle kanter. Lommelykt kan brukes til å vise lys når andre farkoster nærmer seg. Denne regelen gjelder for alle typer saktegående farkoster, enten det er motorisert båt, seilbåt, robåt, kajakk, kano, SUP og så videre.
 • Seilbåter bør belyse seilet når andre båter nærmer seg.
 • Båter som bare fører én lanterne med hvitt lys skal holde av veien for alle andre fartøy (kan være vanskelig for andre å se deg).
50
NÅR MØRKET SENKER SEG: Når fyrene tennes er det på tide for sjøfarende å få på lanternene. Redningsskøyten har selvfølgelig alt på stell. Fra Berlevåg.

Tips:

 • Det finnes et godt utvalg i LED-batterilanterner som egner seg veldig godt i småbåter. De er vanntette og batteriene har lang levetid. Blant annet Navisafe har slike lanterner, og det finnes mange ulike festeanordninger for dem – tilpasset ulike båttyper. Navisafe har også trefargede LED-lanterner for batteridrift.
 • På kajakk er det lurt å ha rundtlysende lanterne på stang, så høy at padleren ikke skjermer for lyset. Slike systemer finnes i handelen.
 • Det er en del som bruker LED-lamper med farger (rødt, blått, grønt) for å bli sett i kajakk og andre små farkoster. Dette kan skape forvirring og misforståelser, bruk bare hvitt lys og heller ikke blinkende lys.

 

Tekst og foto: Trond J. Hansen

Endret: 31.10.2023