Enkle batterimålere som monteres på 1-2-3

En batterimonitor gir deg full oversikt over batteriene. Men de har vært relativt kompliserte å montere. Vi har sett nærmere på to alternativer som enkelt kan installeres av de fleste, og som heller ikke krever store inngrep i båten.

Som vi har vært inne på vil det skade batteriene om de lades for mye ned. Tradisjonelle syrebatterier vil bli betydelig svekket om de lades ned til 50%. Problemet er å ha kontroll på hvor mye strøm vi har til disposisjon – hvor mye vi har brukt og hvor mye vi har ladet. I uthavner har vi konstant strøm-angst. En batterimonitor gir deg all informasjon du trenger. Du får informasjon om spenning på batterier, aktuelt forbruk, hvor mye strøm du har igjen på batteriene og hvor mye som lades. Detaljer og visningsform kan variere fra instrument til instrument.

Felles for alle er at man må installere en shunt mellom minus-pol og alt som kobles til minus-polen. Shunten er en koblingsstykke som måler hvor mye strøm som går gjennom. Inntil nå har det vært slik at man setter opp et instrument med skjerm et sted i båten og så trekker ledninger mellom batteri og instrument. Et av problemene har vært å finne plass til instrumentet, som kan være ganske stort. Noen av dem er på 11 x 11 centimeter. Nasa BM-1 Bluetooth bruker i stedet smarttelefon eller nettbrett som skjerm til batterimåleren. Informasjonen sendes trådløst via Bluetooth.

08
NØYAKTIG: Vær oppmerksom på at dersom den nye batterimåleren og eksisterende voltmeter ikke viser samme spenning, kan du regne med at det er batterimåleren som er riktig. Hos oss målte eksisterende batterimonitor og ny trådløs batterimonitor nøyaktig likt.

Oversiktlig

Instrumentet koster hos Seatronic kr 1799,-. I pakken er det en liten dataenhet, 100A shunt med ledning, 1 meter ferdiglaget kabelsett og bruksanvisning. En enkel Android-app er gratis tilgjengelig fra Google Play. På smarttelefon eller brett vises da batterispenning, forbruk eller lading, batterinivå og tid som gjenstår for opplading eller utlading. En lydalarm sier fra om batterinivået blir faretruende lavt.

Annonse
10
HISTORIKK: I tillegg til vanlig batteri-informasjon kan man gå inn i historikk og hente ut oversiktlig informasjon om det meste. For eksempel spenning på forbruksbatteri fra time til time eller historikk på lading. Informasjonen lagres i arkiv.

For Apple-brukere finnes en mer sofistikert app med bedre design og mer informasjon. Denne kan kjøpes fra Apple App Store for en drøy femtilapp. Kan brukes på iPhone og iPad-modeller, samt nyere Apple Watch. Vi valgte å laste ned App på iPad mini. Denne bruker vi mye i båten, til navigasjon og annet. Da synes vi det er praktisk å bruke denne til å få batteri-informasjon. Vi får opp informasjonen på et elegant og oversiktlig dashbord med fire ulike instrumenter. De viser spenning på forbruksbatteri og startbatteri i volt, forbruk eller lading i ampere og hvor mye strøm det er igjen i batteribanken i prosent. I tillegg er det underinformasjon om hvor lenge strømmen vil vare med aktuelt forbruk eller hvor lang tid det er til batteriet er ladet. Dessuten kan man gå inn i historikk og hente ut oversiktlig informasjon om det meste. For eksempel spenning på forbruksbatteri fra time til time, eller historikk på lading.

11
BATTERIHELSEMONITOR: Ctek har laget et enkelt og rimelig system for å overvåke batterier, like gjerne båtbatteri som bilbatteri. Ctek Battery Sense er ypperlig i mindre båter og sender deg blant annet melding på telefon om batteriet trenger å lades.

Er du interessert i nyttige tips?

Akkurat nå jobber vi med en ny videoserie og mer innhold. Meld deg på nyhetsbrev og få varsling når vi publiserer noe nytt!


Enkel oppkobling

Vi brukte bare en liten halvtime på oppkoblingen og litt tid på å plundre med appen. Databoksen settes opp i nærheten av batteriene. Tre av ledningene i kabelsettet strekkes fra dataenhet og kobles til koblingsskruer på shunt. Den røde ledningen med sikring kobles mellom dataenhet og pluss på forbruksbatteri. Ønsker du også å lese av spenning på startbatteri (anbefales) strekkes tilsvarende ledning. Shunten monteres like ved minuspolen på startbatteri. Alt som går til minuspolen fra før, kobles bort fra batteriet og kobles til den ene enden av shunten. Den andre enden av shunten kobles med medfølgende ledning, med kabelsko, til minuspolen. Det er veldig viktig at alt forbruk og all lading går via shunten.

Om ikke vil ikke instrumentet vise riktig. Dette gjelder for alle batterimonitorer. Ettermonterer man for eksempel solcellepanel er det viktig at også disse går via shunt. Når man starter opp appen legges inn båtnavn og størrelse på samlet batteribank. I tillegg legger man inn anslått temperatur der batteriene står. Så er det bare til å trykke på «Update BM-1» og «Connect» og dataenhet og telefon/brett finner hverandre via blåtann. Straks får du opp all batteri-informasjon.

14
SMART: Battery Sense overvåker kontinuerlig båten (eller bilen) for å innhente informasjon om batteriets tilstand. Informasjonen sendes til smarttelefon via blåtann.

Hvem den passer for

Nasa BM-1 kan brukes på batteribanker med syrebatterier fra 5 til 600 Ah. Denne batterimåleren kommer altså med shunt på 100A. Det vil si at man maksimalt kan ha et forbruk på 100A (1200 watt), som burde være rikelig for de aller fleste. Likevel kan denne verdien overstiges om forbruket er veldig høyt, for eksempel at man kjører thrustere. Nasa har tradisjonelle batterimonitorer både for 100A og 200A shunt. Andre batterimonitorer kommer med shunt helt opp i 500A. Ulempen med 100A shunten er at den rett og slett er litt fysisk liten, slik at det kan være litt utfordrende å få koblet alt som skal til/fra minus til shunten. Vi vil si at BM-1 Bluetooth passer for middelsstore fritidsbåter. Passer også veldig bra i litt mindre fritidsbåter, siden det ikke er nødvendig å sette opp plasskrevende instrument.

15
KJAPT MONTERT: Rød ledning festes til pluss-polen og svart ledning til minus-polen. Ledningene buntes opp og føleren festes til batteri. Så er selve installasjonen gjort.

Ctek Battery Sense

Dette er egentlig ikke en batterimonitor, men det produsenten selv kaller en batterihelsemonitor. Den gir mye informasjon om batteriets tilstand, men ikke på langt nær så mye som en vanlig batterimonitor. Først og fremst er den egnet for mindre båter, som i en skjærgårdsjeep, en daycruiser eller en styrehusbåt. Disse har gjerne et felles batteri til både start og forbruk.

Batteriføleren fra Ctek kan brukes på alle 12 volt batterier, fra 4,5 Ah og opp til 200 Ah. Det vil si at den kan brukes både i bil, campingvogner, bobiler og båter. Installasjonen er så enkel at absolutt alle kan få det til. Hele jobben er gjort unna på knappe 10 minutter. På batteriet monteres en føler som sender informasjon om batteriet via Bluetooth til din smarttelefon – enten det er Android eller iPhone. Battery Sense er heller ikke særlig dyr, cirka 600 kroner.

I pakken er det en liten føler med påmonterte ledninger med kabelsko og sikring. Ellers følger det med noen strips/buntebånd og en pute med dobbeltsidig teip for å feste føleren til batteriet. Rød ledning festes til pluss-polen og svart ledning til minus-polen. Ledningene buntes opp og føleren festes til batteri. Så er selve installasjonen gjort. Man laster ned gratis app til smarttelefon og følger anvisningen. Etter at man har lagt inn båt-navn og serienummer synkroniseres føler og smarttelefon. Husk å ha Bluetooth-funksjonen satt på.

16
INFORMASJON: Skjermbilde viser i prosent restkapasitet på batteriet. Grønt batteri viser at batteriet er OK, gult at det snart må lades og rødt at det må lades. Det vises også statistikk med grafer. Informasjon lagres opp til tre måneder.

Battery Sense overvåker kontinuerlig båten for å innhente informasjon om batteriets tilstand. Når du åpner CTEK-appen oppdateres informasjonen på skjermen om du er i innenfor blåtann-rekkevidde. Skjermbilde viser i prosent restkapasitet på batteriet. Grønt batteri viser at batteriet er OK, gult at det snart må lades og rødt at det må lades. Det vises også statistikk med grafer. Denne lagres opp til tre måneder, og du kan altså gå tilbake og ta frem informasjon om batteriet – innhente batteri-epikrise. Om batteriet kommer ned til et kritisk lavt nivå (65%), får du melding om dette på smarttelefonen. La oss si at du har glemt å slå av noe i båten, og batteriet er i ferd med å bli tappet ned. Da får du et varsel og kan ta affære, kanskje dermed redde batteriet og spare deg for en stor utgift. Du kan også få varsel om det ikke er foretatt målinger av batteriet på syv dager.

Annonse
05
SYSTEMET: Opplegget består stort sett av en dataenhet og en shunt. Sistnevnte settes på minus-polen og måler hvor mye strøm som brukes eller lades. Informasjonen sendes til dataenheten som igjen sender til telefon/nettbrett via blåtann.

Artikkelen sto på trykk i Båtens Verden i 2020, og er skrevet av Trond J. Hansen

Endret: 22.05.2020