Det koster ikke skjorta å brannsikre båten

Brann i båt er båtfolkets store skrekk. Brannen i båten på bildet startet i motorrommet. Heldigvis kunne personen ombord komme seg tørrskodd over i en hjelpende båt mens brannen var i ferd med å utvikle seg.

Dette skjedde i sommer utenfor Båtstø i Røyken kommune. Heldigvis finnes det sikkerhetstiltak til en rimelig kostnad som kan monteres og som raskt aktiveres og híndrer storbrann. Vi har sett på ulike produkter som kan erstatte det tradisjonelle pulverapparatene som de fleste har stående ombord.

Drivstofflekkasje og feil i det elektriske anlegget ombord er ofte hovedårsaken til at det tar fyr i motorrommet på en fritidsbåt. Gasslekkasje og feil bruk av kokeapparatet kan være en annen årsak. Når det først tar fyr så vet man at det går uhyre fort før hele båten blir overtent. En glassfiberbåt i brann utvikler enormt mye varme.

Brannskadd båt 2

Vi har sett på en del produkter som utløses når varmen ved slukkerutstyret oppnår en bestemt temperatur vil utløses og dermed kvele brannen i en begynnerfase. I motsetning til et tradisjonelt pulverapparat som etterlater seg mye jobb ved rengjøring i etterkant er de produktene vi har sett på kun en gass som slippes ut og som ikke gir spor.

Røykvarsler bør alle båter bør ha montert ombord. I hus og hytter er dette påbudt. En røykvarsler koster fra hundrelappen og oppover og varsler så snart det kommer røyk. Den gir de som er ombord et forsprang på å komme seg ut og få varslet om hjelp. Har man tid til å trykke på den røde knappen og/eller man får tatt med seg den bærbare VHFen og/eller en mobiltelefon, har man gode sjanser på å opprettholde kontakt med de som er blitt varslet.

Annonse

Ufarlig for mennesker og miljøet

De nye patronene som selges i dag har mange fordeler. Brannslukkingsampullene fungerer som en universalslukker for slukking av branner i klasse A (fast organisk materiale: tre, papir, møbler etc.), klasse B (væsker, bensin, lakk etc.) og klasse F (vegetabilsk matolje, fett). Bonpet-ampullen er designet til å respondere raskt og for redusere skadeomfang betydelig ved brann.

Produsenten gir 100 % aktiveringsgaranti og forsikring mot svikt. Produsenten gir derfor en selvforsikring med hvert produkt. Anerkjente TRIGLAV og Barkley & Lloyd forsikringsselskap utbetaler nemlig inntil en million dollar dersom ampullen svikter ved brann innenfor dekningssonen til ampullen, opplyser produsenten. Etter at en ampulle er utløst er det ingen sekundærskader etter gassen, kun utlufting. Gassen er heller ikke skadelig for mennesker og miljøet, blir det opplyst.

Motorrommet
Slukkeampullen Bonpet

Kveler brannen raskt

«Slukkeampullen Bonpet» utløses automatisk når temperaturen oppnår 90 grader C. Den monteres fast enten i motorrommet eller annet sted ombord som kan være utsatt for branntilløp. Slukkeampullen sikrer et omfang på åtte kvadratmeter og er godt egnet til et motorrom i en fritidsbåt. Ampullen har en enestående slukkeevne og forhindrer reantennelse. Det anbefales at man tar ampullen ut av båten ved vinteropplag da ampullen sprekker om den fryser. Frysepunk er -23 grader C. Fåes hos blant annet Stansefabrikken, Maritim og Seatronic, og har en pris på rundt 2 000,- kroner.

Brannpatron
«Slukkegranaten» Bontel

Kastes mot flammene

Vi har denne «Slukkegranaten» Bontel fastet ved døråpningen ombord. Denne er utviklet for slukking av brann i små, lukkede områder. Slukkegranaten brukes ved å kaste «granaten» mot brannstedet. Når væsken i «granaten» kommer i kontakt med flammene blir en del omdannet til ufarlig gass, som kveler brannen. Resten legger seg som en kjølende film over alle overflater og begrenser faren for reantenning. Fåes hos blant annet Stansefabrikken.no og Seatronic.no og har en pris på rundt 1 250,- kroner.

Artikkelen sto på trykk i Båtens Verden i 2017, og er skrevet av Astor

Brannreglene

 1. Søl ikke med bensin eller olje.
 2. Elektriske anlegg, koke- og varmeapparater må installeres og repareres av fagfolk.
 3. Ildsfarlige væsker må oppbevares i godkjente kanner og sikres mot slingring.
 4. Husk minst ett 2-kilos pulverapparat til brannslukking.
 5. Luft ut motorrom. Bruk nesten til å finne lekkasjer.
 6. Bruk ikke choke i utide.
 7. Stopp motoren straks hvis du merker lekkasjer.
 8. Stopp motoren og slukk åpen flamme når du skal fylle bensin eller olje. Ha brannslukningsapparat for hånden.
 9. Ved brann kan tanker eksplodere. Ha flytemidler klar til bruk, og vær forberedt på å forlate båten.
 10. Steng alle utløp for bensin, gass eller olje når turen er avsluttet. Tøm askebegere.
 11. Monter røykvarsler.
Endret: 24.05.2020