Sjøens NAF-test

KNBF har teknisk kyndige båtsjekkere langs hele kysten, og du er bare en telefon unna en grundig kontroll av fritidsbåten din. En sjekk kan forebygge ulykker og redde liv! Og ikke minst, gi deg en sommer uten båttrøbbbel.

En sjekk av alle sentrale funksjoner og installasjoner som gass, motor, elektrisk anlegg og skrog-gjennomføringer gir deg verdifull informasjon om behovene for reparasjoner eller utskiftninger.

KNBF har i alt 130 båtsjekkere er spredd langs Norges kyst.

Langs hele kysten

Siden KNBF startet med sikkerhetsbesiktigelse av fritidsbåter har vi utdannet et besiktigelsesmannskap som teller 300. De har til sammen foretatt tusenvis av kontroller av fritidsbåter. KNBF satser på dette for å forbedre sikkerheten til sjøs, og sørge for at våre medlemmer er trygge når de er ute i fritidsbåten sin.

Annonse

Konkret sjekkliste og rapport

En KNBF båtsjekker har en konkret sjekkliste over punkter som har sikkerhetsmessig betydning for båt, båteier og passasjerer. Lista fungerer også som en veileder til båteieren for å fortsette å forebygge feil og skader i egen båt.
Rapporten du får kan være nyttig i forbindelse med kjøp og salg, fordi selv om rapporten ikke er ment å være en tilstandsrapport eller taksering. Båtsjekken gir en god indikasjon av båtens generelle tilstand.

IMG_8740

God geografisk dekning

Leder av KNBFs Sikkerhetskkomite, Kristian Tornes, forteller at båtsjekkerne er godt erfarne fritidsbåtfolk men god teknisk innsikt.

– Alle har gjennomført opplæring i båtsjekk, eller besiktigelse som det heter på fagspråket, sier Tornes.

Han forteller at KNBF har vært opptatt av god geografisk dekning når forbundet har rekruttert til besiktigelseskurs. Besiktigelsespersonene opparbeider seg etter hvert en god erfaring og kunnskap om gjentagende mangler ved de forskjellige båttypene og fabrikatene, opplyser Tornes.

En problemfri båtsesong?

– En sikkerhetssjekk er essensielt hvis man ønsker en problemfri båtsesong. Det er alt for mange som får havari på grunn av manglende ettersyn og vedlikehold. Midt i båtsesongen, og særlig nå når båtbrukerne blir flere, kan det være vanskelig å få time på verksted, understreker Tornes.
Han understreker hvor viktig det er å kontrollere VHF-en.

– VHF er det desidert beste varslingssystemet om man får problemer under seilasen. Er det feil i VHF-systemet er det ikke sikkert man får varslet kystradioen og andre båter, minner Tornes om.

Endret: 16.07.2020