Multimeter til mangt

Mange kaller det et voltmeter, men det kan brukes til mye mer enn å måle spenning. Derfor kalles det et multimeter. Det er et allsidig, håndholdt instrument som hører hjemme i alle båter.

Du får et slikt instrument for et par hundrelapper, og for rundt 600 kroner får du et allsidig instrument av bra kvalitet. Et multimeter bruker du til alle typer feilsøking på det elektriske anlegget, enten det er likestrømanlegget (12 volt) eller landstrømanlegget (230 volt). Du bruker det også om du skal montere nytt utstyr, eller utføre vedlikehold og sjekk på eksisterende utstyr. Mange av instrumentene har en mengde tilleggsfunksjoner; alt fra å måle temperatur og fuktighet til å måle støy og lysstyrke. Men først og fremst er det til måling av det som har med strøm å gjøre.

Annonse

Først et par tips:

Noen instrumenter velger automatisk spenningsområde som skal måles, og om det er likestrøm eller vekselspenning. Ellers må du velge om du selv velge det. DC er likestrøm (12 V), AC er vekselstrøm (230 V).  Ved vekselstrøm er det likegyldig om du bruker den svarte eller røde pinnen mot kontaktpunktene. Ved likestrøm skal du i utgangspunktet sette den røde pinnen på måleledningen mot pluss, og den svarte mot minus (jord). Det skjer ikke annet enn at du får et minus tegn foran volt-verdien om du bytter om.

07
TO STØRRELSER: Vi synes det er praktisk å ta to multimetre, et avansert instrument og et enklere lommemultimeter som er lett tilgjengelig. Det store veier rundt 500 gram, mens det minste ikke mer enn cirka 150 gram. Det lille instrumentet har basisfunksjoner, og er enkelt å bruke til for eksempel å sjekke landstrømmen. Det lille kan erstattes med en spenningstester.

Landstrøm

Instrumentet brukes til å sjekke landstrømanlegget. Still eventuelt inn på vekselstrøm.

 • Det er lett å finne ut hvilke uttak i havnen det er strøm på.
 • Du kan sjekke spenningen. Den kan være temmelig lav i mange anlegg, særlig om det er mange skjøteledninger. Ideelt sett skal spenningen være cirka 230 volt (målt mellom fasene). Er det under 200 volt bør du melde fra til havneansvarlig.
 • Brukes også til feilsøking og kontroll av 230 volt anlegget om bord i båten. Er det feil på fast anlegg skal dette utbedres av fagfolk.
11
TANGAMPEREMETER: Et tangamperemeter kan være et godt alternativ til et multimeter, og i stor grad har de også de samme funksjonene. Et tangamperemeter har en «klype» som tres innpå en av de strømførende ledningene og vil da vise hvor mye strøm som går gjennom ledningen.

Tips:

Om du bare skal sjekke om det er strøm på stikkontakter eller skjøteledninger, er det kjekt å ha en berøringsfri spenningstester. Holder du tuppen av måleren mot strømførende kontakt/kabel lyser den rødt. Du behøver ikke berøre noen kontakter. Det er dessuten innebygget lykt i denne. Pris ca. 150–350 kroner.

Annonse

Batteri og dynamo

Et multimeter er svært nyttig når du skal kontrollere lading og sjekke tilstand på batteri. Ladespenning fra dynamo eller batterilader koblet til landstrømmen skal ideelt være 14,4 volt målt direkte på dynamo/lader **.  Et friskt batteri holder knapt 13 volt uten belastning. Oppgitte verdier er for «vanlige» syrebatterier. Litt annerledes på AGM- og Gel-batterier.

Under lading (via 230 volt lader eller dynamo):

 • 13,5 volt: Batteriet tar mye strøm (vanlig ved start av lading)
 • 14,0 volt: Batteriet begynner å fylles opp
 • 14,4 volt: Batteriet er fulladet og i god stand

Ved hvilespenning (uten lading og forbruk)

 • 12,7 volt: Fulladet
 • 12,3 volt: Halv kapasitet
 • 12,0 volt: Cirka en tredjedel igjen – kritisk, må lades umiddelbart
 • 1,7 volt: Ved denne spenning eller lavere er batteriet flatt eller ødelagt

Ved forbruk uten lading:

 • Cirka 12 volt: Alt i orden, friske batterier
 • 11,5 volt: Lavt kapasitet, eller stort forbruk
 • 11,0 volt: Synker spenningen under 11 V ved jevnt forbruk må vi lade
 • 10,5 volt: Meget stort forbruk. Farlig lav spenning. Batteriet kan være ødelagt

**Noen typer batterier skal ha lavere spenning, blant annet Gel-batterier.

15
KJEKKE Å HA: Alle disse er kjekke å ha. Til venstre ser vi et lite og hendig lommemultimeter med nødvendige basisfunksjoner. I midten et typisk multimeter med flere tilleggsfunksjoner. Til høyre et tangamperemeter, som har mange av funksjonene til et vanlig multimeter.

Feilsøking 12 volt anlegg

 • Skal du sjekke om en sikring er i orden, holder du den svarte instrument-ledningen mot et jordingspunkt i sentralen, og den røde ledningen mot ut-siden på sikringen. Dersom du ikke får utslag på voltmeteret, så prøv på inn-siden av sikringen. Om voltmeteret da gir utslag, så er sikringen røket. Om ikke ligger feilen annet sted.
 • En strømkurs i båten fungerer normalt slik at inn til lampe eller apparat, så går det en direkte ledning fra minus/jord. Denne skal ikke ha verken bryter eller sikring. Pluss-ledningen går først via en sikring (som kan være felles til flere lamper/apparater) og så gjennom en bryter. Ved feilsøking bruker vi rett og slett elimineringsmetoden. Dersom for eksempel pæren til lanterne er i orden kan feilen i praksis enten ligge i selve lanternen, i bryteren, i sikringen eller det kan være brudd i tilførselsledningen(e). Vi pleier å begynne med å sjekke om det er strøm frem til kontaktpunktene på lampen. I dette tilfellet er det ikke det. Vi går videre til å sjekke sikringen slik det er angitt i forrige punkt. Om sikringen er i orden fortsetter man feilsøkingen.
18
SPENNINGSTESTER: Da kan du bruke en spenningstester for å enkelt sjekke om det er strøm på kabel eller kontakt. Den ser nesten ut som en litt velvoksen kulepenn. Spissen er plastbelagt og sitter på en plasthette med innebygget lysdiode. Når du holder plastspissen mot en strømførende kabel eller ledning, så lyser plasthetten kraftig rødt.

Det kan også være brudd på minus-ledning.

 • Du kan måle spenningsfall. La oss si at du har et batteri til baugthruster, som du synes fungerer dårlig. Da kan du først måle utgangspunktet til ledningene som går til thrusterbatteriet, og så måle hvor mye som kommer frem. På den måten kan du finne ut hvor mye som forsvinner underveis og eventuelt forsterke ledningene, enten ved å bytte til en tykkere (større kvadrat), eller legge en ekstra ledning parallelt.
 • De fleste instrumentene har i tillegg til å kunne vise motstand (ohm) en summerfunksjon. Det vil si at instrumentet gir fra seg en summelyd når det er forbindelse. La oss si at du har en bryter du ikke er sikker på om er i orden. Da kan du holde pinnene mot kontaktpunktene og slå bryteren på og av. Om den fungerer vil instrumentet summe når bryteren er i på-stilling. Du kan også bruke en summer dersom du skal kontrollere om en sikring er røket eller ikke. Det er viktig, at du ikke skal bruke ohmmeteret/summeren på et anlegg med strøm på. Bruk voltmeter til feilsøking med strøm på, summeren ved feilsøking uten strøm på anlegget.
Annonse

Tangamperemeter

Et tangamperemeter kan være et godt alternativ til et multimeter, og i stor grad har de også de samme funksjonene. Enkelt sagt kan vi si at hovedfunksjonen til et multimeter er å måle spenning (volt), mens hovedfunksjonen til tangamperemeteret er å måle strøm (ampere). Et tangamperemeter har en «klype» som tres rundt en av de strømførende ledningene. I praksis vil det i båt gjerne være rød pluss-ledningen. Instrumentet vil da vise hvor mye strøm som brukes. Instrumentet er veldig nyttig ved feilsøking på det elektriske anlegget. Blant annet til å finne frem til hvilke ledninger som er strømførende. Du kan enkelt måle forbruk til et bestemt apparat. Også praktisk for å avsløre strømlekkasjer, for eksempel om batteriene tappes ned uten at det er forbruk. Det er videre slik at man kan måle lading, hvor mye dynamoen, solcellepaneler og så videre lader.

32
I VERKTØYSKRINET: Sammen med verktøy for elektrisk anlegg og litt koblingsutstyr, bør man ha et multimeter i båten.

Andre nyttige instrumenter

 • Spenningstester 12 volt. Ser ut som et lite skrujern, og en lampe lyser om det er strøm på når spissen holdes mot kontaktpunkt. (Pris fra cirka kr 30,-)
 • Spenningstester 230 volt. Viser spenning med lysdioder. Enkel og enkel i bruk. Noen kan brukes både på 12 volt og 230 volt, likestrøm og vekselstrøm. Noen modeller viser nøyaktig spenning på display. Pris fra cirka kr 100,-
 • Testskrutrekker. Flatt, smalt skrutrekker med innebygget spenningstester. En liten metallplate på skrutrekkeren håndtak berøres, og en lampe indikerer om det er spenning. På noen øker lysstyrken med økt spenning. Finnes både for 12 volt og 230 volt. Pris fra cirka kr 30,-
Endret: 18.06.2023