Ta "VHF-sertifikatet"

Viktig sikkerhet fra sofakroken

Er du en av de som kvier deg til å gå på kurskvelder flere ganger i uken for og lovlig kunne ta i bruk et av det viktigste sikkerhetsutstyrene om bord – VHF? Med VHF Nettkurs kan du enkelt lære deg å bruke enheten fra sofakroken – og du har god tid.

Selv om mobildekningen til sjøs har blitt utbedret og er blitt langt mer kvalitativ de senere årene, er det fortsatt en rekke kyststrekninger vi opplever og ikke ha dekning med mobilen. Om du for eksempel skal krysse fra Sverige til Norge vil du over lengre tid oppleve og verken kunne ringe eller sende SMS, og dette er langt fra eneste strekning.

Du får nå gode, håndholdte enheter som verken tar plass eller må monteres fast, som både kan brukes i lettbåten, kajakken eller i moderskipet om du vil.

Dessuten har du flere fordeler med å ha VHF om bord. Du får nå gode, håndholdte enheter som verken tar plass eller må monteres fast, som både kan brukes i lettbåten, kajakken eller i moderskipet om du vil. VHF gir mulighet for forbindelse med Kystradiostasjonene – som har lyttevakt hele døgnet på kanal 16 – nødkanalen for båt- og skipstrafikken, og disse kan også hjelpe fritidsbåter ved for eksempel motorhavari og grunnstøtinger, og rapporterer om skip med farlig last som trafikkerer farvannet. Dersom du har VHF med DSC (Digital SelCall) og er tilkoblet GPS, kan du alarmere omverden om at du er i nød på fem sekunder ved å trykke inn nødknappen. Ditt fartøysnavn og posisjon sendes da umiddelbart til nærmeste Kystradiostasjon og andre fartøyer i nærheten.

Uavhengig av størrelse på båten må du ha gyldig lisens, utstedt av Telenor Maritime Radio, og denne koster kr. 576,- per år – og normalt skal det søkes om lisens før VHF-utstyret monteres om bord, eller registrere allerede montert utstyr.

Annonse

Sertifikat

For å kunne bruke VHF om bord i båten, må du også ha VHF-/SRC-sertifikat. Eksamen kan du ta online via Telenor Kystradio – som har ansvaret for kystradiostasjonene i Norge, gir tillatelse til bruk av maritimt radioutstyr – og som har utgitt pensumet til VHF-prøven. Hvordan du lærer deg dette er opp til deg selv, og det arrangeres fysiske kurs rundt om i landet, er skrevet bøker på området – og du kan velge å ta nettkurs. Vi har prøvd Båtførerprøven.com sitt VHF Nettkurs til en prislapp på 990 kroner, og i tillegg må du regne med en eksamensavgift på kr. 855,-. Eksamen består av 35 spørsmål hvorav 80 % må være korrekt besvart, og demo-/test-eksamener finnes på nettet. Som deltaker på VHF Nettkurs får du også tilgang til to test-eksamner som gir en pekepinn på hvor godt forberedt du er, og hva som må øves mer på.

Screenshot 2014-02-24 14.17.11
Røde ord gir mer utfyllende informasjon, noe vi ser på som svært nyttig. Det er nemlig en rekke begrep som er ukjente for folk flest.

Direkte tilgang

Med VHF Nettkurs får du direkte tilgang etter betaling, og det hele foregår på internett – enten fra PC eller nettbrett. Da har du tilgang til sidene et helt år, mens arrangøren anslår at det normalt tar i underkant av ti timer å gjennomføre kurset.

Et fast oppsett følger oss gjennom hele kurset, og takket være en hensiktsmessig og ryddig oppstilling av status på gjennomføring og oversikt over de ulike modulene og kapitlene vi skal igjennom, er det enkelt å hoppe til og fra ønsket tema, se hvordan vi ligger an og hva vi skal igjennom. Nettsiden husker hvor du slapp sist, og de ulike kapitlene blir grønne ettersom de blir gjennomført.

Screenshot 2014-02-24 14.15.20
Nett gir fordeler, og video er flittig brukt i kurset for å illustrere og vise teori i praksis.

Interaktivt

Kurset er bygget opp på ti moduler/kapitler, som igjen kan inneholde cirka fjorten sider eller slides. En side består gjerne av en halvside med tekst med en luftig fremstilling, og et bilde eller en video. VHF Nettkurs tar for seg pensumet, og gir deg også en innføring i hvordan du bruker VHFen – og etter hvert kapittel får du testet kunnskapene dine.

Det er flittig bruk av linker som henviser til nettsider med mer dyptgående informasjon, men som ligger utenfor kjernepensum. Vi liker også svært godt at en del ord blir forklart mer grundig, illustrert med bilde og liknende, ved at man holder over rødfargede ord, og for de som ønsker å diskutere temaer ytterligere, har Båtførerprøven.com laget et eget forum. På denne måten benytter kursaktøren interaktivitet med den hensikt at det skal være enklere å forstå pensum, og etter vår bedømming har de lykkes godt. Spesielt når de har laget en rekke illustrerende videoer som viser teorien i praksis.

_MG_7328-Edit
Gjør VHF-kurs mer tilgjengelig: f.v. Tor-Anders Puck og Eirik Skare.

Suksess på båtførerprøven

Aktørene bak er imidlertidig ingen ferskinger i kursvirksomhet. Båtførerprøven.com AS ble etablert i 2004, mens første nettkurs kom i 2008, og gründerne Tor-Anders Puck og Eirik Skare brukte erfaringen fra båtførerprøven-kurset da de i 2011 lanserte VHF Nettkurs. De har begge undervist i VHF-kurs, som gjerne foregått i klasserom på kveld eller i helgen. – Disse kursene varte i tolv timer og gikk over flere samlinger. Problemet var at mange ofte ikke hadde anledning til å delta på alle kveldene, og dermed fikk hull i pensumet, forteller Eirik Skare til Båtens Verden.

Han ser nå at stadig flere finner seg komfortable med å kunne ta nettkurs i eget tempo når det passer, og de fleste bruker mellom fem og ti timer på gjennomføringen. Det er Puck og Skare selv som står bak det faglige, begge utdannet kapteiner/navigatører, med praksis fra Sjøforsvaret, og firmaet driver de ved siden av jobber som henholdsvis overstyrmann på et skip i Kystvakten og som lærer i Maritime Fag på Bergen Maritime Fagskole.

Endret: 06.06.2020