Kjøpetips fra Båtadvokaten

Her er noen påminnelser om utvalgte problemstillinger som ofte dukker opp.

 • Ved kjøp fra forhandler eller importør skader det ikke å undersøke kredittverdighet før man betaler forskudd. Selv om brosjyrene glinser og selgerne smiler, kan fasader skjule så mangt. Husk at en forskuddsbetaling vanligvis ikke er annet enn en usikret kredittytelse fra deg til selgeren.

 

 • Reklamasjonsretten varer i fem år, men gjør selgeren det? Det hjelper lite å ha reklamasjonsrett hvis forhandleren bukker under eller forsvinner av andre grunner etter kort tid. Selv om det ikke er lett å forutse fremtidige mulige problemer i denne retning, er det smart å ha tanken i bakhodet.

 

 • Kjøp av båt som forhandleren skal importere og der pris er avtalt i eller skal justeres mot fremmed valuta, kan føre til ubehagelige overraskelser. Særlig med enkelte kontraktsvilkår som forsøker å legge opp til valutajustering på hele prisen selv om betydelige deler er betalt forskuddsvis. Det er best å avtale en fast pris i kroner, nest best å kreve at forhandler/importør valutasikrer kjøpet, og ikke heldig å sitte som kjøper med risikoen for valutasvingninger.
IMG_8900
Illustrasjonsfoto
 • Nye tider bringer nye folk til båtlivet og for manges vedkommende blir møtet med båtlivets herligheter en studie med bratt læringskurve. Hvis man er uerfaren kjøper er det smart å søke råd, og – ikke minst – erkjenne at man har lite kunnskap. Facebook og nettfora er ikke verdiløse som kunnskapskilde men det er ingenting bedre enn å hjelpes direkte av erfarne båtfolk. Prøv det!

 

 • Øynene som ser er alltid forskjellige. Og det er ikke lett å «finne fem feil» når man ser på båt – man er jo ute etter å virkeliggjøre drømmen, og da er det lett for at man ser det positive uten å oppfatte faresignalene. Om ikke det er lett å sette seg i riktig kritisk modus, vær i alle fall oppmerksom på denne feilkilden. Husk også at selgeren ikke er synsk – han ser noe helt annet enn kjøperen gjør.

 

 • Så godt som alle bruktkjøp mellom private er «som den er»-kjøp. Dette er forutsigelig og greit, men vær oppmerksom på hva det betyr – generelt sett at det skal en god del til før det foreligger mangel (annet enn ved uriktige opplysninger).
Annonse
 • Vær særlig obs på de forholdsvis sjeldne tilfeller av kjøp «uten reklamasjonsrett». Dette kan være en stygg felle for både kjøper og selger. Realiteten i et slikt kjøp er at en eventuell tvist blir «dobbel» og dobbelt så dyr – vilkåret om ingen reklamasjonsrett må kjennes ugyldig, ellers har man ingen rett, og først deretter kan påklagete forhold mangelsbedømmes. Med mindre man har både juridisk og båtsakkyndig bistand ved kjøpet, fraråder vi bruk av slikt vilkår.

 

 • I utlandskjøp direkte fra utenlandsk selger eller megler betyr «as is» virkelig «som den er» – man er helt på egne ben. Husk å ta dette i betraktning – det er ingen å klage til dersom det oppstår noe som lokalt i Norge ville blitt bedømt som mangel.

 

 • Ved kjøp av ny eller brukt båt fra utlandet kan det være fornuftig å betinge seg et fullt sett dokumenter som viser eierrekkefølgen tilbake til byggeverftet. Da vil man ha muligheter til å få båten registrert i Skipsregisteret, også der man ikke har perfekte, notarialbekreftete dokumenter i ubrutt rekke.
IMG_8891
Illustrasjonsfoto
 • CE-merking er et tema som gir opphav til mange misforståelser og tvister. Når man kjøper brukt, er det viktig å forstå at CE-merking ikke i seg selv betyr at båten tilfredsstiller alle krav som ligger til grunn for CE-merkingen. Det er ved innførsel til eller salg til første forbruker at CE-samsvar skal foreligge, ikke i hele båtens levetid.

 

 • Reklamasjoner må fremsettes i tide – oppdages det feil, må selgeren få beskjed innen rimelig tid, ellers mister man sin rett. Dette er et klassisk tema – mange misliker å «stå på sin rett» og bruker for lang tid på å bestemme seg for å klage til sin selger. Å reklamere er ikke noe å kvie seg for, det kan gjøres både skånsomt og høflig.

 

Og som alltid – søk gode råd i tide. Vårt team av advokater med båtkunnskap ståralltid til rådighet. Og med en time gratis bistand til KNBF-medlemmer.

Båtadvokaten
Nils E. Tangedal er partner og advokat i advokatfirmaet Judicium DA, og fast juridisk rådgiver for KNBFs medlemmer. Han ble valgt til «Årets Båtentusiast» i 2015 av forumet Båtplassen, og har opparbeidet seg særlig kompetanse innenfor kjøpsrettslige saker relatert til bil, bolig og spesielt båt. Tangedal driver bloggen «Båtjuss og båtliv», som du finner på www.baatjuss.no
Endret: 22.05.2020
Tagger: Båtjuss