Disse reglene må du kunne

Som båtfører må du kunne disse reglene.

Sjøvettreglene

Sjøvettreglene gir deg noen grunnleggende regler for hvordan du ferdes sikkert i båt. Husk at ulykker skjer når du minst venter det, så ta høyde for det uventede.

1. Tenk sikkerhet
Kunnskap og planlegging reduserer risikoen og øker trivselen.

2. Ta med nødvendig utstyr
Utstyret må holdes i orden og være lett tilgjengelig.

3. Respekter vær og farvann
Båten må bare benyttes under egnede forhold.

4. Følg sjøveisreglene
Bestemmelsene om vikeplikt, hastighet og lanterneføring må overholdes.

5. Bruk redningsvest eller flyteplagg
Det er påbudt å ha på seg flyteutstyr om bord i fritidsbåter under 8 meter. Fritidsbåter f.o.m. 8 meter skal ha egnet flyteutstyr til alle om bord.

6. Vær uthvilt og edru
Promillegrensen er 0,8 når du fører fritidsbåt under 15 meter.

7. Vis hensyn
Sikkerhet, miljø og trivsel er et felles ansvar.

 

Annonse

Sjømerkesystemet

Sjømerkesystemet viser deg hvor du kan ferdes sikkert på sjøen. Det gjelder å forstå de ulike anvisningene som gis av staker, lykter og andre merkeinnretninger langs farleden.

Vikeregler for motorbåt


1. Hold til høyre for møtende båt

Når to motorbåter styrer mot hverandre, skal begge i god tid vike litt til styrbord. Båtene vil da passere hverandre på babord (venstre) side.

2. Vik for båter fra styrbord
Når to motorbåter styrer kurser som skjærer hverandre og det er fare for sammenstøt, skal den som kommer fra babord, vike for den som kommer fra styrbord.

3. Motorbåt viker for seilbåt
Når en motorbåt og en seilbåt styrer slik at det er fare for sammenstøt, skal motorbåten vike. NB! Seilbåt som går for motor regnes som motorbåt, og den må da forholde seg til reglene for motorbåt.

 

Vikeregler mellom seilbåter

1. Seilbåt med vinden inn fra babord viker for seilbåt med vinden inn fra styrbord
Når to seilbåter får vinden inn på forskjellig side, skal den som får vinden inn fra babord side, vike for den andre.

2. Lobåt viker for lebåt
Når to seilbåter har vinden inn fra samme side, skal båten som er «nærmest» vinden vike for den andre. Ta ikke vinden fra andre seilere!

Andre vikeregler

1. Innhentende båt viker for båt som blir innhentet.
En båt som tar igjen en annen båt, skal vike for den som blir tatt igjen. Dette gjelder også for en seilbåt som tar igjen en motorbåt. Hvis du må forbi, velger du den siden som er lengst unna annen trafikk eller land. Er du i tvil om du er innhentende eller ikke, skal du gå ut ifra at du er det.

2. Hold god avstand til nyttetrafikk.
Lystfartøy og åpne båter som drives frem med årer, seil eller maskin, skal mest mulig holde av veien for større fartøy, rutegående ferger og annen nyttetrafikk når de passerer et trangt farvann, en sterkt beferdet lei eller et havneområde.

3. Hold til styrbord i trange leder.
En båt som seiler i en trang led eller et trangt løp skal holde til styrbord, så nær ledens eller løpets yttergrense som mulig, når det lar seg gjøre uten fare.

Båter mindre enn 20 meter og seilbåter skal ikke sjenere gjennomfarten for en stor båt som bare kan gå sikkert i en trang led eller et trangt løp.

En fiskebåt skal ikke sjenere gjennomfarten for en hvilken som helst annen båt som går i trang led eller et trangt løp.

4. Hold god avstand til båter som ikke kan manøvrere normalt.
Både motorbåter og seilbåter skal vike for båter som fisker, som ikke er under kommando, eller som har begrenset evne til å manøvrere.

Fartsgrenser

Som hovedregel heter det at båtførere skal avpasse farten etter forholdene. I tillegg gjelder lokalt fastsatte fartsbegrensninger. Ofte vil du kunne se skilt på land med blant annet 5 knop og 30 knop. Det er også verdt å merke seg fartsgrense i badeområder, som i følge fartsforskriften § 3 i småbåtloven sier at «Dersom man passerer innenfor en avstand av 50 meter fra steder hvor bading pågår, skal man ikke gå med større fart enn 5 knop». Du finner en oversikt hos Kystverket her.

Du kan også laste ned appen BåtFart fra Kystverket, som viser fartsgrensene der du befinner deg.

DSC_0225
Fartsgrenser og skilting varierer langs med kysten.

Illustrasjoner: Sjøfartsdirektoratet
Film: Båtførerprøven.com