Konstruksjonskategori - CE-kategori

Båten skal alltid merkes med hvilken konstruksjonskategori den er laget for. Dette for at vi som forbrukere skal vite hvilken bruk den tåler. Merkingen skjer med en bokstav på båtens merkeskilt. Konstruksjonskategorien er delt inn i bokstaver, A-D, som sier noe om værforhold og bølgehøyde båten er konstruert for. Helt nøyaktig informasjon om konstruksjonskategorien finner man i «Forskrift om produksjon og omsetning av fritidsfartøy og vannscootere mv». Du bør vite hva bokstavene betyr, slik at du kjenner bruksområdet før du skal ut med en båt du ikke har vært i før. Forenklet versjon av tabellen:

konstruksjonskategori

Noen ganger kan båtens konstruksjonskategori være det som er begrensningen til at man ikke drar ut på for eksempel havfiske. De fleste fritidsbåter har konstruksjonskategori B eller C.

Nye båter skal forøvrig ha brukerhåndbok på skandinavisk språk og samsvarserklæring, som sier at båten er produsert i henhold til de gjeldende lover, forskrifter og regler, samt teknisk dokumentasjon. Hvis båten er utstyrt med gassanlegg til kokebluss skal dette også være dokumentert.

 

IMG_0357 (1)
CE-kategori sier blant annet noe om hvilke forhold båten er beregnet for.

Godkjenning av fritidsbåter – CE-merking

Fra 1998 har det gjennom fritidsbåtforskriften vært krav om CE-merking av fritidsbåter fra 2,5 til 24 meters lengde. Kravet gjelder både produksjon, import og salg av båter. Det vil si at importerte båter, (også brukte), som importeres fra områder utenfor EØS også må merkes før de kan selges eller brukes i Norge. Eldre båter som er omsatt innen EØS-området før 1998 unntas fra kravet. Det finnes også noen andre unntak, blant annet selvbygde båter der byggeren er eier de første fem årene fra den tas i bruk.

CE-merket vil si at båten er produsert i henhold til EU-regelverket. Det er produsenten selv som merker båten, og som må utstede en samsvarserklæring (Document of Conformity) som sier at båten er i henhold til gjeldende lover og regler. Båter kan etterkontrolleres for å få påført CE-merke, men dette kan ofte være en omfattende og kostbar prosess. Det er imidlertid forbudt å bryte kravene om CE-merking. For at en båt skal kunne CE-merkes må båten være utstyrt med et CIN/WIN-nr. dette er et unikt nr. for akkurat denne båten.

Annonse

Hvordan finner jeg ut om båten er korrekt CE-merket?

Det er viktig å se etter følgende:

 • Har båten et produsentskilt med CE-merke?
 • Har båten identifikasjonsnummer (WIN-kode) på skroget?
 • Har båten brukerhåndbok på skandinavisk språk?
 • Har båten samsvarserklæring


Produsentskilt

Fritidsbåter skal merkes med et produsentskilt. Skiltet skal være plassert lett synlig, og inneholde følgende opplysninger:

 • Navn på produsenten
 • Største last, inkludert eventuelt utenbordsmotor (kg)
 • Maksimalt antall personer som kan være om bord
 • Konstruksjonskategori A, B, C eller D
 • Symbolet ”CE”
 • Eventuelt nummer til teknisk kontrollorgan, se under
 • Eventuelt merket ”etterkontroll”, se under


Fartøyets identifikasjonsnummer, WIN (tidligere CIN og HIN)

Fritidsbåter som er CE-merket, skal ha et identifikasjonsnummer kalt WIN-kode 4. WIN-koden skal være varig innpreget utvendig i skroget, på styrbord side av akterspeilet. Skilt kan benyttes, dersom dette festes på en slik måte at skiltet ikke kan fjernes uten at dette vil medføre skader i det omkringliggende området i skroget.

WIN-koden er et unikt nummer som gis hvert fartøy som settes på EØS-markedet. Koden opplyser blant annet om hvem som har produsert båten, når den ble produsert og hvilken årsmodell båten er. Koden er derfor ikke et bevis for at båten oppfyller fritidsbåtforskriftens krav til sikkerhet.

For fritidsfartøy bygget i Norge tildeler Sjøfartsdirektoratet produsentidentifikasjon på bakgrunn av søknad fra produsenten. Privatpersoner som skal CE-merke selvbygget skal også søke om å få tildelt produsentidentifikasjon.
WIN-koden består av i alt 15 tall, tegn og bokstaver.

Eksempel med forklaring:
NO-HXAB7A33G708

 • NO             Produksjonsland (NO for Norge)
 • HXA          Produsentens identifikasjon (MIC)
 • B7A33       Båtens entydige serienummer (bokstavene I, O og Q skal ikke benyttes)
 • G               Produksjonsmåned (A = januar, B = februar, osv.)
 • 7                Siste siffer i produksjonsåret (7 for 2007)
 • 08              De to siste siffer i modellåret (08 for 2008)


WIN-kode for importerte båter

For fritidsbåter som ikke er produsert i Norge og som skal CE-merkes her, gjelder følgende:
Teknisk kontrollorgan utsteder WIN-kode. Koden for produksjonsland blir da koden tilhørende hjemlandet til teknisk kontrollorgan. Produsentens identifikasjon erstattes med teknisk kontrollorgans identifikasjon. For fritidsfartøy innfortollet før 1. november 2007 godtas etter søknad til Sjøfartsdirektoratet at produsentens identifikasjon erstattes med bokstavene ”IMP”, og tre av tegnene i båtens entydige serienummer erstattes av importørens identifikasjonskode.

Eksempel med forklaring hvor IMCI benyttes som teknisk kontrollorgan (TKO):
BE-O6OABC02C808

 • BE      Landskode til teknisk kontrollorgan.
 • O6O     Teknisk kontrollorgans identifikasjon
 • ABC02 Båtens entydige serienummer (siffer eller bokstaver utstedet av TKO)
 • C       Måned for samsvarsvurdering (mars)
 • 8       Siste siffer i året for samsvarsvurderingen
 • 08      To siste siffer i året for samsvarsvurderingen

Kilde: Sjøfartsdirektoratet

Endret: 23.05.2020