Tips til ferske båtførere

Kjøper du båt for første gang, og ikke trenger å ta båtførerprøven, bør du og minimum en annen som bruker båten tilegne dere en del kunnskap før du legger ut på sjøen.

Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) har laget en nyttig liste før du legger ut på tur med egen skute:

– Lær deg navigasjon og lesing av sjøkart

– Du må kunne de vanligste sjømerkene i innerled

– Les sjøvettregler

– Lær deg vikepliktreglene

– Les deg opp på obligatorisk sikkerhetsutstyr og lær deg å håndtere utstyret.

– Øv deg på å legge fra og til brygge, øv deg i kjent farvann og bli kjent med farkost, fart og hvordan båten oppfører seg i møte med ulike typer vær.

2016-06-09 21.40.19
KNBF gir gode råd og tips til nye båtførere - sett deg inn i dem før du legger ut på første båttur.

Trygghet på sjøen:

– Dra ikke ut uten å ha prøvekjørt eller seilt båten i kjent, skjermet farvann.

– Øv i flere omganger i flere typer vær til du føler deg trygg i høy og lav fart, svak og sterk vind, til og fra brygge, lær deg å bakke og finnavigering i trange farvann, ved tilleggingspunkter og i havneområder. Øv med og uten mannskap og/eller passasjerer og annen last om bord.

– Reguler farten etter det farvannet du skal ut i, senk farten hvis det gir økt trygghet uavhengig av fartsregulering.

­- Er du usikker på farvannet eller båttrafikken rundt deg: Senk farten og hold god avstand.

– Hvis mulig, vær to om bord i båten som kan føre den.

– Førere av båt må følge nøye med foran båten. Uoppmerksomhet kan få fatale følger.

– Alle bør oppholde seg på sikker plass i båt i fart.

– Ikke overlast båten. Fordel lasten eller passasjerene på en slik måte at stabilitet og styreevne opprettholdes.

2016-08-16 20.45.34
Øving gjør mester - sjømannskap er ikke lært på en dag, men desto morsommere når du blir en god båtfører!
Annonse

Teknisk huskeliste før du drar på tur, i prioritert rekkefølge:
– Skift drivstoffilter om de ikke nylig (i tid, ikke motortimer) har vært skiftet.

– Rens sjøvannsfilter dersom du ikke nettopp har gjort det.

– Sjekk drivstofftanken for vann i drivstoffet. Ved tvil, få profesjonell assistanse.

– Sjekk alle bunnventiler og skift dem ved tvil om tilstand.

– Sjekk alle slanger for sprekkdannelse og etterstram slangeklemmer.

– Sjekk trykket hvis du har gass om bord.

– Sjekk redningsvester med patron og husk generelt ettersyn.

– Oppdater sjøkartene til nyeste versjon. Det blir hele tiden tegnet inn nye grunner og sjømerker.

– Sørg for å ha med langt tau, sjakler og kroker som kan benyttes til slepetau. Pluss ekstra redningsutstyr.

2014-07-10 23.07.12
Drømmen: Solnedgang og båtliv

Liste over helt nødvendig sikkerhetsutstyr:

Brannslukningsutstyr (påbudt)
Fendere (minimum 4, helst 6)
Rikelig med fortøyningsutstyr og tauverk
Førstehjelpsutstyr
Kompass
Lanterner
Lenseutstyr
Livbøye og/eller livline
Signaliseringsutstyr som fløyte
Ekstra redningsvester
Reservedrivstoff
Sjøkart
Åre (i båter det er mulig å ro)

Artikkelen er skrevet av Cecilie Klem i KNBF

Endret: 09.06.2020