Er det lov å avtale «ingen reklamasjonsrett»?

De fleste bruktbåtsalg, både direkte mellom private og salg via båtmegler, skjer på «som den er»-vilkår. Slike vilkår var egentlig et avvik fra normalen. Men over tidenes gang har «som den er» blitt hovedregelen. Kjøper er jo likevel beskyttet i rimelig grad, og kan reklamere bl.a. hvis det foreligger opplysningssvikt. Men kan det også avtales at kjøper ikke skal ha reklamasjonsrett overhodet? Og hva skjer i så fall, hvis det dukker opp feil som til vanlig hadde vært mangel?

forbrukerkjøp — kjøp av ny båt fra forhandler eller bruktbåthandel via megler — er det ikke tillatt å avtale dårligere vilkår for kjøper, enn det som følger av lovens bestemmelser. I slike kjøp kan det også avtales at båten kjøpes «som den er», men reklamasjonsretten kan ikke gyldig frafalles.

DSC_4402
Illustrasjonsbilde

Kjøpsloven, som gjelder for direkte handel mellom private, kan derimot fravikes i sin helhet, alt etter hva man ønsker å oppnå. Sagt på en annen måte, vil lovens regler bare gjelde på de punkter der partene ikke har avtalt noe annet enn det loven sier. Det er fortsatt full frihet til å avtale hva man vil mellom selger og kjøper. Det er derfor tillatt å avtale at kjøper ikke skal ha reklamasjonsrett overhodet. Da er handelen «endelig» ved levering — det kan ikke reises krav uansett hva som deretter skjer med båten. Det kan som et alternativ f.eks. avtales at kjøper ikke skal ha reklamasjonsrett for skjulte feil, slik at kjøper likevel kan reklamere dersom det foreligger opplysningssvikt. Man kan lage hvilke kombinasjoner man vil, og mulighetene er mange. Det kan f.eks. også avtales at kjøpet ikke kan heves, uansett hvilken type mangel som eventuelt måtte foreligge, eller begrensninger i størrelsen på prisavslag.

Men dette er ikke så enkelt som det virker. Reglene om avtalerettslig ugyldighet i avtaleloven vil nemlig fortsatt gjelde. Og dersom det foreligger noe som ville ha vært mangel hvis ikke reklamasjonsretten var avtalt bort, kan kjøperen forsøke å få avtalen kjent ugyldig. Ugyldighet kan eksempelvis foreligge dersom det forhold saken gjelder, var kjent for selgeren før avtalen ble inngått men ikke ble opplyst til kjøperen. Ugyldighet kan også foreligge dersom retten kommer til at avtalen etter en «samlet vurdering» vil virke urimelig for kjøperen. Det skal i begge tilfeller mye til, men det betyr gjerne at kjøperen bruker grovere skyts i håp om å vinne frem. Noen ganger lykkes de, også mot dårlige odds. Den her omtalte typen tvister kan bli svært vanskelige, og utfallet blir enkelte ganger svært overraskende.

Annonse
1

For at man skal «komme unna med» en avtale om at kjøper ikke har reklamasjonsrett, er det avgjørende at avtaleforholdet som helhet har en balanse mellom partenes respektive ytelser og rettigheter. En slik balanse vil gjøre det vanskeligere å definere frafallet av reklamasjonsrett som «urimelig». Det er også viktig at partene forstår hva vilkåret betyr og innebærer. I omtrent halvparten av alle ugyldighets-innsigelser vi har sett blir det fort hevdet at kjøperen «ikke visste hva han signerte på». Oftest er det et oppkonstruert argument, men at partene ikke helt forstår hva de avtaler, er ofte tydelig. Det er her grunn til å advare mot standardkontrakter som har «ingen reklamasjonsrett» som avkrysningsalternativ. Særlig fordi kontrakten blir skrevet etter at partene allerede er enige — og derfor er avtalerettslig bundet — er det en risikosport å innføre frafall av reklamasjonsrett når kontrakten skrives. Når man på det stadiet av handelen velger en slik avkrysning, viser man også at man ikke helt evnet å overskue konsekvensene av avtalen.

DSC_4067
Illustrasjonsbilde

Skal man være trygg på at en avtale om «ingen reklamasjonsrett» skal stå seg, er det påkrevet med en «skreddersydd» løsning. En slik løsning begynner ikke med avtalen, men med selgers strategi for både markedsføring og salgsinnsats. En avtale om «ingen reklamasjonsrett» bør spesialtilpasses til en aktuelle handel, for best mulig å oppnå det du som selger ønsker å ha av «beskyttelse» mot fremtidige klagemål.

Når du trenger denne typen løsninger, er det Båtadvokaten som har innsikten og erfaringen som behøves for å trygge deg best mulig. Kontakt oss via post@baatadvokaten.no hvis du vil vite mer.

Artikkelen er opprinnelig skrevet i 2019

Båtadvokaten
Nils E. Tangedal er partner og advokat i advokatfirmaet Judicium DA, og fast juridisk rådgiver for KNBFs medlemmer. Han ble valgt til «Årets Båtentusiast» i 2015 av forumet Båtplassen, og har opparbeidet seg særlig kompetanse innenfor kjøpsrettslige saker relatert til bil, bolig og spesielt båt. Tangedal driver bloggen «Båtjuss og båtliv», som du finner på www.baatjuss.no
Endret: 23.05.2020
Tagger: Båtjuss