Hva må man gjøre for å reklamere?

Så du har kjøpt en båt — og oppdaget feil ved den. Og mener at det foreligger mangel, dvs. at din selger er ansvarlig for feilen. Hvordan skal du så gå frem for å reklamere, for å kreve utbedring, prisavslag, erstatning eller annet?

Det er mangelen i seg selv som gir deg rett til en kjøpsrettslig sanksjon som f.eks. at selger må rette feilen. Men retting, prisavslag eller noe annet får du jo ikke hvis ikke du krever det. Når du fremmer et slikt krav mot selger, kalles det en reklamasjon/å reklamere. Går det for lang tid før du reklamerer, taper du din rett til å kreve noe. Dette står i kjøpsloven § 32, som sier at

«Kjøperen taper sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget den, gir selgeren melding som angir hva slags mangel det gjelder.»

DSC_0236
Illustrasjonsbilde

I rettslig forstand karakteriseres en reklamasjon som et rettsbevarende påbud. Pr. reklamasjonen «pålegger du» selgeren å ordne opp eller betale. Og ved å fremme reklamasjonen bevarer du din rett i stedet for å tape den.

Det er ingen lovbestemte krav til innholdet i en reklamasjon. Det forutsettes bare at innholdet er slik at selgeren blir meddelt at det foreligger en feil, hva slags feil det er, og at du som kjøper vil holde selgere ansvarlig. Her er det en felle — formulerer man seg for dårlig eller for «høflig», kan man feile.

Les mer om hvordan man reklamerer i vår artikkel om Hvordan bør en reklamasjon formuleres og fremsettes?

Båtadvokaten
Nils E. Tangedal er partner og advokat i advokatfirmaet Judicium DA, og fast juridisk rådgiver for KNBFs medlemmer. Han ble valgt til «Årets Båtentusiast» i 2015 av forumet Båtplassen, og har opparbeidet seg særlig kompetanse innenfor kjøpsrettslige saker relatert til bil, bolig og spesielt båt. Tangedal driver bloggen «Båtjuss og båtliv», som du finner på www.baatjuss.no
Endret: 23.05.2020
Tagger: Båtjuss